Velkarahoitus ja luottoluokitus

​Fortumin liiketoiminta on pääomavaltaista, ja konsernilla on säännöllisesti tarvetta hankkia rahoitusta. Fortumilla on hajautettu luottosalkku, joka koostuu pääasiassa pitkäaikaisesta euro- ja Ruotsin kruunumääräisestä rahoituksesta. Pitkäaikainen rahoitus koostuu pääasiallisesti joukkovelkakirjalainoista, joita on laskettu liikkeelle Fortumin EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note programme) puitteissa sekä erilaisista kahdenkeskisistä ja syndikoiduista rahoitusjärjestelyistä usean eri rahoituslaitoksen kanssa. Rahoitusta on pääasiassa nostettu emoyhtiötasolla ja jaettu erilaisten sisäisten rahoitusjärjestelyjen kautta.

Velkarakenne ja lainojen erääntyminen

Konsernin velkarakenne 31.3.2019 Lainojen vuosittainen erääntyminen ja keskikorko 31.3.2019
Konsernin velkarakenne Q1 2019
 
Maturiteettiprofiili Q1 2019

 Korollinen velka yhteensä EUR 6 591 miljoonaa

  • Keskikorko 2,2% (2018: 2,4%)
  • Velkasalkku pääasiassa EUR- ja SEK-määräinen. Salkun keskikorko 1,4% (2018: 1,7%)
  • EUR 750 miljoonaa (2018: 686) vaihdettu RUB-määräiseksi. Keskikorko sisältäen suojaus-kustannuksen 8,5% (2018: 8,3%)

Likviditeettitilanne 31.3.2019

Lyhytaikainen rahoitus, milj. euroa Jäljellä Nostettu määrä Kokonaismäärä
Yritystodistusohjelmat      
Yritystodistusohjelma 1 000 milj. euroa 790 210 1 000
Yritystodistusohjelma 10 000 milj. Ruotsin kruunua 812 150 962
  1 602 360 1 962
Likvidit varat ja luottolimiitit Käytettävissä Nostettu määrä Kokonaismäärä
Luottolimiitit      
Lyhytaikainen (voimassa toistaiseksi) 50 0 50
Pitkäaikainen (voimassa 6/2023) 1 750 0 1 750
  1 800 0 1 800
Likvidit varat 1 692    
   joista Venäjän osuus 463    
Rahavarat ja luottolimiitit yhteensä 3 492    

Joukkovelkakirjalainat

8 miljardin euron EMTN-ohjelma
31.3.2019

Valuutta/
milj.
Arvo milj. euroa Tase-arvo milj. euroa Korko, % Eräpäivä ISIN tunnus Rating/
listattu
EUR 500 500 512 4,000 24.05.2021 XS0629937409 kyllä/kyllä
EUR 1 000 1 000 1 039 2,250 06.09.2022 XS0825855751 kyllä/kyllä
EUR 1 000 1 000 994 0,875 27.02.2023 XS1956028168 kyllä/kyllä
EUR 750 750 751 1,625 27.02.2026 XS1956037664 kyllä/kyllä
EUR 750 750 746 2,125 27.02.2029 XS1956027947 kyllä/kyllä
EUR 100 100 97 3,500 03.06.2043 XS0939100524 ei/kyllä
SEK 1 000 96 96 Vaihtuva 27.06.2023 XS0945849577 ei/ei
YHTEENSÄ 4 196 4 235        

Fortum Oyj:n joukkovelkakirjat tai luottolimiitit eivät sisällä rahoituskovenantteja kuten velan määrään, korkokatteeseen tai pääomarakenteeseen liittyviä rajoituksia.

Yllä listattuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta

Luottoluokitus

Fortumin tämän hetkinen luottoluokitus ja näkymät

Luottoluokittaja Luottoluokitus Voimassa alkaen
Standard & Poor's BBB, negatiivinen 18.1.2018
Fitch Ratings BBB, stable 28.6.2018

Luottoluokittajien julkaisemat raportit Fortumista ovat nähtävissä Fortumin englanninkielisessä raporttiarkistossa, valitsemalla kategoria "credit rating report".

Rating history