Velkarahoitus ja luottoluokitus

​Fortumin liiketoiminta on pääomavaltaista, ja konsernilla on säännöllisesti tarvetta hankkia rahoitusta. Fortumilla on hajautettu luottosalkku, joka koostuu pääasiassa pitkäaikaisesta euro- ja Ruotsin kruunumääräisestä rahoituksesta. Pitkäaikainen rahoitus koostuu pääasiallisesti joukkovelkakirjalainoista, joita on laskettu liikkeelle Fortumin EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note programme) puitteissa sekä erilaisista kahdenkeskisistä ja syndikoiduista rahoitusjärjestelyistä usean eri rahoituslaitoksen kanssa. Rahoitusta on pääasiassa nostettu emoyhtiötasolla ja jaettu erilaisten sisäisten rahoitusjärjestelyjen kautta.

Velkarakenne ja lainojen erääntyminen

Konsernin velkarakenne 30.9.2017 Lainojen vuosittainen erääntyminen ja keskikorko 30.9.2017
Velkarakenne maturiteettiprofiili

 Korollinen velka yhteensä EUR 4 951 miljoonaa

  • Keskikorko 3.5% (2016: 3.5%)
  • Velkasalkku pääasiassa EUR- ja SEK-määräinen. Salkun keskikorko 2.3% (2016: 2.1%)
  • EUR 742 miljoonaa (2016: 805) vaihdettu RUB-määräiseksi. Keskikorko sisältäen suojaus-kustannuksen 10,2% (2016: 11.4%)

Likviditeettitilanne 30.9.2017

Lyhytaikainen rahoitus, milj. euroa Jäljellä Nostettu määrä Kokonaismäärä
Yritystodistusohjelmat      
Yritystodistusohjelma 500 milj. euroa 500 0 500
Yritystodistusohjelma 5 000 milj. kruunua 518 0 518
  1 018 0 1 018
Likvidit varat ja luottolimiitit Käytettävissä Nostettu määrä Kokonaismäärä
Luottolimiitit      
Lyhytaikainen (voimassa toistaiseksi) 134 0 134
Pitkäaikainen (voimassa 16.6.2021) 1 750 0 1 750
  1 844 0 1 844
Likvidit varat 3 877    
   joista Venäjän osuus 268    
Rahavarat ja luottolimiitit yhteensä 5 761    

Joukkovelkakirjalainat

8 miljardin euron EMTN-ohjelma
30.9.2017

Joukkovelkakirja Valuutta Määrä Arvo EUR Tase-arvo EUR Korko, % Eräpäivä ISIN tunnus Rating Listattu
Kiinteäkorkoinen laina EUR 750 000 000 750 000 000 748 400 272 6,000 20.03.2019 XS0418729934 kyllä kyllä
Kiinteäkorkoinen laina EUR 500 000 000 500 000 000 518 901 764 4,000 24.05.2021 XS0629937409 kyllä kyllä
Kiinteäkorkoinen laina EUR 1 000 000 000 1 000 000 000 1 064 363 311 2,250 06.09.2022 XS0825855751 kyllä kyllä
Kiinteäkorkoinen laina EUR 100 000 000 100 000 000 96 545 734 3,500 03.06.2043 XS0939100524 ei kyllä
  EUR 2 350 000 000 2 350 000 000 2 428 211 081          
Vaihtuvakorkoinen laina SEK 3 000 000 000 310 913 048 310 904 201 Vaihtuva 20.03.2018 XS0906882948 kyllä kyllä
Kiinteäkorkoinen laina SEK 1 150 000 000 119 183 335 119 183 335 2,750 20.03.2018 XS0906880652 kyllä kyllä
Vaihtuvakorkoinen laina SEK 1 000 000 000 103 637 683 103 637 683 Vaihtuva 27.06.2023 XS0945849577 ei ei
  SEK 5 150 000 000 533 734 066 533 646 402          
Total     2 884 243 449 2 961 857 483          

Fortum Oyj:n joukkovelkakirjat tai luottolimiitit eivät sisällä rahoituskovenantteja kuten velan määrään, korkokatteeseen tai pääomarakenteeseen liittyviä rajoituksia.

Yllä listattuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta

Luottoluokitus

Fortumin tämän hetkinen luottoluokitus ja näkymät

Luottoluokittaja Luottoluokitus Voimassa alkaen
Standard & Poor's BBB+, tarkkailu negatiivinen 22.9.2017
Fitch Ratings BBB+, tarkkailu negatiivinen 28.9.2017

Fortumin luottoluokituksen kehitys

Rating history

Viimeisimmät raportit

Standard & Poor's rating report update syyskuu 2017 (275.92 KB)
Lataa
Standard & Poor's rating report heinäkuu 2017 (266.97 KB)
Lataa
Standard & Poor's rating report heinäkuu 2016 (364.47 KB)
Lataa
Standard & Poor's rating report kesäkuu 2015 (263.17 KB)
Lataa
Fitch rating report update syyskuu 2017 (47.51 KB)
Lataa
Fitch rating report tammikuu 2017 (1008.96 KB)
Lataa
Fitch rating report marraskuu 2015 (43.66 KB)
Lataa
Fitch lehdistötiedote marraskuu 2014 (47.15 KB)
Lataa