Velkarahoitus ja luottoluokitus

​Fortumin liiketoiminta on pääomavaltaista, ja konsernilla on säännöllisesti tarvetta hankkia rahoitusta. Fortumilla on hajautettu luottosalkku, joka koostuu pääasiassa pitkäaikaisesta euro- ja Ruotsin kruunumääräisestä rahoituksesta. Pitkäaikainen rahoitus koostuu pääasiallisesti joukkovelkakirjalainoista, joita on laskettu liikkeelle Fortumin EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note programme) puitteissa sekä erilaisista kahdenkeskisistä ja syndikoiduista rahoitusjärjestelyistä usean eri rahoituslaitoksen kanssa. Rahoitusta on pääasiassa nostettu emoyhtiötasolla ja jaettu erilaisten sisäisten rahoitusjärjestelyjen kautta.

Konsernin velkarakenne 30.9.2019

Konsernin velkarakenne diagrammi

 

Lainojen vuosittainen erääntyminen 30.9.2019

Lainojen erääntyminen graafi

 

Likviditeettitilanne 30.9.2019

Konsernin likviditeettitilanne taulukko

 

8 miljardin euron EMTN-ohjelma

Bondit taulukko

EMTN ohjelman ehdot ovat saatavilla Luxembourg Stock Exchangen sivuilla.

Fortum Oyj:n joukkovelkakirjat tai luottolimiitit eivät sisällä rahoituskovenantteja kuten velan määrään, korkokatteeseen tai pääomarakenteeseen liittyviä rajoituksia.

Yllä listattuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.

Avainlukuja

Milj. euroa tai kuten merkitty 2018 2017 2016 2015 2014
Sijoitettu pääoma 18 170 18 172 18 649 19 870 17 918
Korollinen nettovelka 5 509 988 -48 -2 195 4 217
Investoinnit ja bruttosijoitukset osakkeisiin, % liikevaihdosta 89,1 40,2 39,5 18,1 17,7
Liiketoiminnan rahavirta 804 993 621 1 381 1 762
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 6,7 7,1 4,0 22,7 19,5
Korkokate 10,0 8,7 4,6 27,6 19,9
Korkokate sisältäen aktivoidut vieraan pääoman menot 9,2 7,8 4,1 21,5 15,7
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta/korollinen nettovelka, % 26,8 83,9 -1 503,4 -59,7 42,9
Velkaantumisaste, % 46 7 0 -16 39
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA) 3,6 0,8 0,0 -1,7 2,3

 

Fortumin tämän hetkinen luottoluokitus

Luottoluokittaja Luottoluokitus Voimassa alkaen Viimeisin raportti
Standard & Poor's BBB/CreditWatch Negative 9.10.2019 Lataa
Fitch Ratings BBB/Rating Watch Negative 9.10.2019 Lataa

 

Vanhemmat luottoluokittajien julkaisemat raportit Fortumista ovat nähtävissä Fortumin englanninkielisessä raporttiarkistossa, valitsemalla kategoria "credit rating report".

 

Konsenin luottoluokitushistoria graafi