Velkarahoitus ja luottoluokitus

​Fortumin liiketoiminta on pääomavaltaista, ja konsernilla on säännöllisesti tarvetta hankkia rahoitusta. Fortumilla on hajautettu luottosalkku, joka koostuu pääasiassa pitkäaikaisesta euro- ja Ruotsin kruunumääräisestä rahoituksesta. Pitkäaikainen rahoitus koostuu pääasiallisesti joukkovelkakirjalainoista, joita on laskettu liikkeelle Fortumin EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note programme) puitteissa sekä erilaisista kahdenkeskisistä ja syndikoiduista rahoitusjärjestelyistä usean eri rahoituslaitoksen kanssa. Rahoitusta on pääasiassa nostettu emoyhtiötasolla ja jaettu erilaisten sisäisten rahoitusjärjestelyjen kautta.

Velkarakenne ja lainojen erääntyminen

Konsernin velkarakenne 30.6.2019

Lainojen vuosittainen erääntyminen 30.6.2019

Konsernin velkarakenteen jakauma graafi
 
Yhtiön lainamaturiteetti graafi

 Korollinen velka yhteensä EUR 6 623 miljoonaa

  • Keskikorko 2,2% (2018: 2,4%)
  • Velkasalkku pääasiassa EUR- ja SEK-määräinen. Salkun keskikorko 1,4% (2018: 1,7%)
  • EUR 769 miljoonaa (2018: 686) vaihdettu RUB-määräiseksi. Keskikorko sisältäen suojaus-kustannuksen 8,5% (2018: 8,3%)

Likviditeettitilanne 30.6.2019

Lyhytaikainen rahoitus, milj. euroa

Jäljellä

Nostettu määrä

Kokonaismäärä

Yritystodistusohjelmat

 

 

 

Yritystodistusohjelma 1 000 milj. euroa

910

90

1 000

Yritystodistusohjelma 10 000 milj. Ruotsin kruunua

947

0

947

 

1 857

90

1 947

Likvidit varat ja luottolimiitit

Käytettävissä

Nostettu määrä

Kokonaismäärä

Luottolimiitit

 

 

 

Lyhytaikainen (voimassa toistaiseksi)

50

0

50

Pitkäaikainen (voimassa 6/2023)

1 750

0

1 750

Yhteensä

1 800

0

1 800

Likvidit varat

1 297

 

 

   joista Venäjän osuus

133

 

 

Rahavarat ja luottolimiitit yhteensä

3 097

 

 

Joukkovelkakirjalainat

8 miljardin euron EMTN-ohjelma
30.3.2019

Valuutta/
milj.

Arvo milj. euroa

Tase-arvo milj. euroa

Korko, %

Eräpäivä

ISIN tunnus

Rating/
listattu

EUR 500

500

511

4,000

24.05.2021

XS0629937409

kyllä/kyllä

EUR 1 000

1 000

1 042

2,250

06.09.2022

XS0825855751

kyllä/kyllä

EUR 1 000

1 000

997

0,875

27.02.2023

XS1956028168

kyllä/kyllä

EUR 750

750

762

1,625

27.02.2026

XS1956037664

kyllä/kyllä

EUR 750

750

762

2,125

27.02.2029

XS1956027947

kyllä/kyllä

EUR 100

100

97

3,500

03.06.2043

XS0939100524

ei/kyllä

SEK 1 000

96

95

Vaihtuva

27.06.2023

XS0945849577

ei/ei

YHTEENSÄ

4 195

4 266

 

 

 

 

Fortum Oyj:n joukkovelkakirjat tai luottolimiitit eivät sisällä rahoituskovenantteja kuten velan määrään, korkokatteeseen tai pääomarakenteeseen liittyviä rajoituksia.

Yllä listattuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta

Luottoluokitus

Fortumin tämän hetkinen luottoluokitus ja näkymät

Luottoluokittaja

Luottoluokitus

Voimassa alkaen

Standard & Poor's

BBB, negatiivinen

18.1.2018

Fitch Ratings

BBB, stable

28.6.2018

Luottoluokittajien julkaisemat raportit Fortumista ovat nähtävissä Fortumin englanninkielisessä raporttiarkistossa, valitsemalla kategoria "credit rating report".

Konsenin luottoluokitushistoria graafi