Toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

(teksti Fortumin tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksesta)

"Markkinaympäristö oli ensimmäisellä neljänneksellä haasteellinen ja ailahteleva. Pohjoismaiden hydrologia kääntyi selvästi märemmäksi jo joulukuussa 2019 ja tämä jatkui alkuvuonna, mikä painoi hintoja alaspäin merkittävästi edelleen vuoden 2020 alussa. Maaliskuussa öljyn ”hintasota” ja Covid-19-pandemia ravistelivat markkinoita. Tämä aiheutti lisää hintapaineita jo aiemmin laskeneisiin hyödykkeiden hintoihin ja pohjoismaisiin sähkönhintoihin. Vaikka moni maa on alkanut vähitellen keventää viruksen leviämisen rajaamiseksi asetettuja rajoituksia, pandemian pitkän aikavälin taloudellisia vaikutuksia on edelleen mahdotonta arvioida.

Operatiivisesti Fortum on pärjännyt hyvin haasteellisissa olosuhteissa, ja yhteiskunnalle kriittinen sähkön- ja lämmöntuotantomme on toiminut häiriöttä. Myös muut toimintomme ovat jatkaneet normaalisti, vaikka suurin osa työntekijöistä tekee etätyötä. Covid-19 -viruksella ei toistaiseksi ole ollut merkittäviä vaikutuksia Fortumin liiketoimintaan. Olemme hyötyneet pohjoismaisen sähkönhinnan melko korkeasta suojausasteesta kuluvana vuonna, ja suojauksemme vuodelle 2021 ovat myös tavallista korkeammat, mikä pienentää sähkönhintojen jyrkän laskun vaikutusta.

Fortumin ensimmäisen neljänneksen tulos parani useimmissa segmenteissä. Generation-segmentissä kasvaneen vesivoiman tuotannon positiivinen vaikutus oli suurempi kuin saavutettujen sähkönhintojen laskun vaikutus. Consumer Solutions -segmentin tulos parani jo kymmenentenä peräkkäisenä neljänneksenä. Kiitos tästä parannuksesta kuuluu uskollisille asiakkaillemme sekä sille jatkuvalle työlle, jota liiketoimintamme tekee palvelujensa kehittämiseksi ja tehokkuutensa parantamiseksi. Russia-segmentin tulos oli edellisvuoden tasolla, kun taas City Solutions jäi selvästi vertailukaudesta. City Solutionsin tuloksen heikentyminen johtui osittain rakenteellisista muutoksista, pääasiassa Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myynnistä, mutta myös ennätyksellisen lämmin talvi ja alhaiset sähkönhinnat rasittivat segmentin tulosta merkittävästi. Fortumin osuus Uniperin voitosta oli lähes puoli miljardia euroa, mikä kasvatti ensimmäisen neljänneksen osakekohtaista tulosta 176 % 1,05 euroon/osake, mistä 0,53 euroa liittyi Uniperiin.Vaikka luku sisältääkin Uniperin tuloksen sekä vuoden 2019 viimeiseltä neljännekseltä että vuoden 2020 ensimmäiseltä neljännekseltä, tämä on erinomainen aloitus vuodelle.

Käynnistimme Viron ja Joensuun kaukolämpöliiketoimintojemme strategisen arvioinnin vuonna 2019. Arviointi johti Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myyntiin tammikuussa. Kaupasta kirjattiin 431 miljoonan euron myyntivoitto. Helmikuussa 2020 laajensimme strategisen arvioinnin kattamaan kaukolämpöliiketoimintomme kaikissa Baltian maissa ja Puolassa sekä Järvenpäässä. Arviointi on edelleen käynnissä ja etenee suunnitelmien mukaisesti.

Alkuvuonna Uniper-investointimme otti useita askelia eteenpäin. Kaikki Uniperin enemmistöosuuden hankinnalle tarvittavat viranomaisehdot täyttyivät, ja saimme osakekaupat Elliottin ja Knight Vinken kanssa päätökseen. Omistusosuutemme Uniperissa nousi yli 73 prosenttiin, ja näin Uniperista tuli Fortumin tytäryhtiö ja arvokas osa konsernia. Fortumin taloudellinen asema on osakekauppojen jälkeenkin vakaa ja luottoluokittajat Standard & Poor’s, Fitch ja Moody’s ovat vahvistaneet Fortumin pitkäaikaiseksi luottoluokitukseksi tason BBB negatiivisin näkymin. Uniper julkisti maaliskuussa päivitetyn strategian, joka sisältää myös suunnitelman hiilivoimasta luopumiseksi. Lisäksi Uniperin tavoitteena on hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä Euroopan sähköntuotannossa. Päivitetty strategia on selkeästi askel oikeaan suuntaan ja linjassa Uniper-investointimme strategisten perusteiden kanssa. Huhtikuussa, kun omistusosuutemme kasvu oli vahvistunut, viisi osakkeenomistajien edustajaa erosivat Uniperin hallintoneuvostosta ja uudet jäsenet nimitettiin hallintoneuvostoon Fortumin tavoitteiden mukaisesti.

Fortum yhdistää Uniperin taseeseensa ensimmäisen neljänneksen lopusta alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen neljänneksen tuloksessamme Fortumin osuus Uniperin tuloksesta sisältyy vielä osuuteen osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta. Uniperin osuus oli merkittävä, yhteensä 469 miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen tulokseen yhdistellään myös Uniperin tuloslaskelma osana Fortumin vertailukelpoista liikevoittoa.

Työskentelemme edelleen taseemme vahvistamiseksi, rahavirran optimoimiseksi sekä varmistaaksemme hyvän luottoluokituksen, vähintään tasolla BBB. Keskitymme kannattavuuden parantamiseen, investointiemme tuottavuuden varmistamiseen sekä tuotantorakenteemme jatkuvaan optimointiin. Saavutimme vuonna 2019 pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme - sijoitetun pääoman tuotto ja vertailukelpoinen nettovelka suhteessa käyttökatteeseen. Seuraava tavoitteemme on luoda yhteinen visio ja yhteensovittaa Fortumin ja Uniperin strategiat. Strategiatyön yhtenä tavoitteena on asettaa konsernille uudet sovellettavat pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet sekä kunnianhimoiset, molempien yhtiöiden toiminnat kattavat ilmastotavoitteet viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä.

Onkin hyvä huomata, että vaikka eurooppalaisen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt laskevat tasaisesti, viime vuonna jopa 15 prosentilla, kokonaispäästöjen vähentämistahdin pitäisi kiihtyä, jotta se tukisi paremmin EU:n tavoitetta 2050 hiilineutraaliustavoitetta. Paras tapa nopeuttaa päästöjen vähentämistä on tiukentaa EU:n päästökauppajärjestelmää (ETS) entisestään. Kaikki energiantuotantolaitokset ja teollisuuslaitokset EU:ssa kuuluvat päästökauppajärjestelmän piiriin, ja järjestelmä asettaa Euroopan laajuisen aikataulun päästöjen vähentämiselle. Päästökauppajärjestelmä määrittää päästöjen kokonaismäärän, eikä se, mitkä yksittäiset laitokset ovat toiminnassa ja mitkä eivät ole. Tämä pätee myös paljon keskustelua herättäneeseen Datteln 4 -voimalaan. Koska päästöoikeuksien tarjonta pienenee vuosi vuodelta, järjestelmä ajaa tehottomimmat laitokset vähitellen pois markkinoilta. Fortum tukee päästökauppajärjestelmän tiukentamista vahvasti, koska se on todistettavasti toimiva tapa vähentää päästöjä markkinaehtoisesti.

Fortum ja Uniper ovat yhdessä Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidivapaan sähkön tuottaja, ja meillä on merkittävä rooli energiamurroksessa. Molempien yhtiöiden hiilestä irtautumiseen tähtäävät toimet etenevät hyvin. Tiukensimme Fortumin omaa tavoitetta vuodelle 2020 ja asetimme hiilidioksidin ominaispäästöille tavoitteeksi enintään 180 g/kWh energian kokonaistuotannosta. Uniperin hiilidioksidipäästöt laskivat 21 prosenttia vuonna 2019 ja lasku jatkuu, kun Uniper luopuu kaikesta vanhasta kivihiileen perustuvasta tuotantokapasiteetistaan Saksassa ja Isossa-Britanniassa vuoteen 2025 mennessä ja Alankomaissa viimeistään vuoteen 2030 mennessä.”