Toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

(teksti Fortumin tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksesta)

”Vuoden 2017 hyvän tuloksen jälkeen myönteinen kehitys jatkui vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Helmi- ja maaliskuun kylmä sää ja selvästi tavallista pienempi sademäärä nostivat spot-hintoja pohjoismaisilla markkinoilla. EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) uudistuksella ja markkinavakausvarannon (MSR, Market Stability Reserve) vahvistamisella oli myönteinen vaikutus hiilidioksidipäästöoikeuksien hintaan, joka nousi 8 eurosta 13 euroon tonnilta vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. Suunta on oikea, ja tukee siirtymistä puhtaampaan energiajärjestelmään. Päästökaupan tähänastinen vahvistuminen ei kuitenkaan vielä riitä hiilen laaja-alaiseen markkinaehtoiseen korvaamiseen vähäpäästöisemmillä energiamuodoilla.

Fortumin ensimmäisen neljänneksen tulos parani merkittävästi vertailukelpoisen liikevoiton kasvaessa 29 prosenttia 405 miljoonaan euroon. Saavutettu sähkön tukkumyyntihinnan nousu ja vesivoimatuotannon kasvu vahvistivat Generation-segmentin tulosta. Hafslundin liiketoimintojen integrointi vaikutti myönteisesti City Solutions ja Consumer Solutions -segmenttien tuloksiin. Olen iloinen myös siitä, että Teollisuuden Voima pääsi toimittajakonsortion kanssa ratkaisuun vuosia jatkuneessa kiistassa, joka koski Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköä. Ratkaisu mahdollistaa hankkeen onnistuneen viemisen päätökseen.

Fortumin Uniperin osakkeista tekemän ostotarjouksen hyväksymisjakso päättyi helmikuussa 2018, ja lopullinen hyväksymisaste oli 47,12 %. Sen myötä Fortumista tulee Uniperin selvästi suurin osakkeenomistaja. Ostotarjouksen loppuun saattaminen edellyttää vielä viranomaislupien saamista Venäjällä ja EU:ssa. Odotamme saavamme hyväksynnät vuoden 2018 puoliväliin mennessä. Järjestely voidaan viedä päätökseen pian sen jälkeen.

Fortumin strategian toteutus on edennyt hyvin. Myytyämme sähkönsiirtoverkkomme vuosina 2014 ja 2015 olemme tarkentaneet toimintojemme painopistettä ja saaneet pääomallemme vakaan ja kasvavan tuoton strategisesti tärkeillä yritysostoilla ja orgaanisilla investoinneilla. Merkittävin näistä toimenpiteistä on investointimme Uniperiin, joka tulee myös nostamaan Fortumin nettovelan suhdetta käyttökatteeseen (EBITDA) yli yhtiön tavoitetason. Tavoitteenamme on pienentää velkaisuutta ja samalla tehostaa taseen käyttöä sekä ylläpitää tarvittavaa taloudellista joustavuutta. Huomion kohteena ovat etenkin seuraavat osa-alueet: käyttöomaisuusinvestointien priorisointi, liiketoimintojen kassavirran optimointi ja kokonaistehokkuuden parantaminen. Tulevien vuosien käyttöomaisuusinvestointien tärkeysjärjestystä arvioidaan strategian pohjalta sekä kunnossapidon että kasvuhankkeiden osalta. Kassavirtamme parantamiseksi arvioimme toimintojemme tehostamistarvetta ja ydinliiketoimintoihin kuulumattomien toimintojen tulevaisuuden vaihtoehtoja. Kustannustietoisuus on edelleen tärkeimpiä tavoitteitamme, ja kiinnitämme entistäkin enemmän huomiota tehokkuuden parantamiseen ja kiinteisiin kuluihin.

Käynnissä olevan muutoksen myötä Fortumilla on nyt hyvä asema energia-alalla. Meillä on tarvittavaa asiantuntemusta, ja tavoitteenamme on osaltamme mahdollistaa kustannustehokas siirtymä kohti vähähiilistä energiajärjestelmää Euroopassa.”