Toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

(teksti Fortumin tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsauksesta)

"Kolmannen neljänneksen kohokohta oli Generation-segmentin vertailukelpoisen liikevoiton kaksinkertaistuminen. Vesivoiman tuotantomäärät nousivat normaalille tasolleen vuoden takaiselta historiallisen alhaiselta tasolta. Ydinvoiman tuotantomäärät nousivat niinikään hyvälle tasolle. Selvästi alhaisemmista spot-hinnoista huolimatta pystyimme nostamaan saavutettua sähkönhintaamme onnistuneella suojauksella, mikä vahvisti tulosta entisestään. Consumer Solutions- ja Russia-segmenttien kehitys jatkui suotuisana ja tulokset paranivat selvästi. Valitettavasti City Solutions -segmentin tulos oli pettymys. Se johtui osittain monista haastavista ulkoisista tekijöistä, ja arvioimme erilaisia sisäisiä toimenpiteitä tuloksen parantamiseksi.

Suotuisan kehityksen myötä sijoitetun pääoman tuottomme on nyt noussut 9 %:iin, eli lähelle pitkän aikavälin tavoitettamme, joka on vähintään 10 %. Myös Uniper-investointimme vaikutti tulokseen positiivisesti. Osuutemme Uniperin tuloksesta 12 viime kuukauden ajalta on jo 532 miljoonaa euroa. On kuitenkin hyvä muistaa, että Uniperin tulos voi mittavien trading-toimintojen vuoksi vaihdella voimakkaastikin.

Pian kolmannen neljänneksen päätyttyä ilmoitimme, että olemme sopineet hankkivamme yhteensä yli 20 %:n Uniper-omistukset Elliottilta ja Knight Vinkelta. Kun järjestely on saatu päätökseen, omistusosuutemme Uniperissa nousee yli 70 %:iin ja kokonaisinvestointimme yli 6 miljardiin euroon. Fortum noudattaa tässäkin järjestelyssä tarkkoja investointiperiaatteitaan, jotka tähtäävät omistaja-arvon kasvattamiseen. Järjestelyn loppuun saattaminen edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä Venäjällä ja Yhdysvalloissa.Uskomme saavamme järjestelyn päätökseen ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Fortumilla ja Uniperilla on yhdessä kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja menestyä, kasvaa ja johtaa Euroopan energiamurrosta. Yhtiöiden osaamiset täydentävät toisiaan erittäin hyvin, ja niiden käyttökate on yhteensä noin 3 miljardia euroa. Meillä on vahva asema edistää muutosta ja hyödyntää sen tuomat kasvumahdollisuudet. Tämä on ensisijainen tavoitteemme tästä eteenpäin.

Tavoitteemme on ollut sopia yhteisestä kehityssuunnasta Uniperin kanssa siitä lähtien, kun alun perin ilmoitimme Uniper-investoinnistamme noin kaksi vuotta sitten. Uskomme, että Uniperin omistusrakenteen ja osapuolten välisten suhteiden selkiyttäminen vakauttaa Uniperin tilanteen ja palauttaa huomion liiketoimintaan ja tarjolla oleviin mahdollisuuksiin. Olemme myös selvästi ilmaisseet, että edellytämme yhteistyön lisäämistä ja strategioiden yhtenäistämistä, ja että aikomuksemme on lisätä edustustamme Uniperin hallintoneuvostossa. Tämä koskee myös puheenjohtajuutta. Uniperin vastuuntuntoisena ja sitoutuneena omistajana olemme myös tarjonneet Uniperille ja sen työntekijöille sitoumuksia, jotka lisäävät ennakoitavuutta ja vakautta. Neuvottelemme parhaillaan Uniperin kanssa näihin asioihin liittyvistä järjestelyistä.

Ilmastopolitiikka on kehittynyt suotuisasti syksyn kuluessa. Uuden Euroopan komission ilmastopainotukset ja Green Deal -aloite ovat erittäin tervetulleita. Tuemme vahvasti tavoitetta hiilineutraalista EU:sta vuoteen 2050 mennessä ja se antaa meille erinomaisen selkänojan jatkaa ”For a cleaner world” -strategiamme toteuttamista. Kannatamme edelleen myös päästökaupan laajentamista yhteiskunnan kaikille sektoreille. Hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu on tehokkain tapa vähentää päästöjä ja rakentaa hiilineutraalia Eurooppaa. On kuitenkin syytä muistaa, että Eurooppa ei voi yksin ratkaista ilmastohaastetta, sillä sen osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on vain 9 %. Siksi oli ilahduttavaa kuulla Venäjän päätöksestä ratifioida Pariisin ilmastosopimus syyskuussa. Tukea ilmastotyölle on saatava kaikkialta maailmasta, ja lopullisena tavoitteena on oltava mahdollisimman kattava maailmanlaajuinen hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu."