Toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

(teksti Fortumin tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsauksesta)

”Vuoden 2018 kolmannelle neljännekselle oli tunnusomaista lämmin ja kuiva sää. Myös aiempien neljännesten sää oli ollut kuivaa. Pohjoismaiset vesivarastot pienenivät neljänneksen aikana edelleen normaalitasoon verrattuna. Vaje oli merkittävin Ruotsissa. Tällä oli voimakas vaikutus Fortumin vesivoiman tuotantomääriin, jotka olivat historiallisen alhaiset ja rasittivat tulosta. Neljänneksen viimeisten viikkojen aikana vesivarastot kasvoivat, mutta vain Norjassa.

Sähkön, päästöoikeuksien ja hyödykkeiden hinnat vaihtelivat voimakkaasti neljänneksen aikana. Pohjoismaiset sähkönhinnat nousivat kuivan sään sekä hyödykkeiden ja päästöjen hintojen nousun myötä, mutta ne laskivat neljänneksen lopussa lisääntyneiden sateiden myötä. Generation-segmentin saavutettu sähkönhinta nousi, mutta ei riittänyt kompensoimaan kaikkien aikojen matalimman vesivoimatuotannon vaikutusta. City Solutions- ja Consumer Solutions -segmenttien operatiivinen tulos oli edellisvuoden tasolla, ja Russia-segmentin tulos parani.

Uniperin suurimpana osakkeenomistajana Fortumin tavoitteena on luoda omistaja-arvoa molemmille yhtiölle. Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo on aloittanut työnsä Uniperin hallintoneuvoston jäsenenä, ja hänet on valittu hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi.

Lokakuussa hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi raporttinsa ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen. Raportissa korostettiin päästöjä vähentävien toimien kiireellisyyttä. Viesti oli selkeä: koko maailman tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, energiasektorin on vähennettävä päästöjä 100 %:lla jo hyvissä ajoin ennen vuotta 2050, uusiutuvan sähkön osuutta on nostettava 70–85 %:iin ja ydinvoimalla tulee olemaan entistä merkittävämpi rooli. Fortum peräänkuuluttaa kunniahimoista EU:n ilmastostrategiaa. Tarvitaan vakaa, näkemyksellinen ja pitkäaikainen poliittinen kehys taloudelle, jotta vähähiilisiin teknologioihin sijoittavat eurooppalaiset yritykset pysyvät kilpailukykyisinä maailmanmarkkinoilla. Fortum jatkaa investointejaan uuteen, vähäpäästöiseen energiantuotantoon, kuten sähköä ja lämpöä tuottavaan monipolttoainelaitokseen Puolan Zabrzessa sekä Solbergin tuulipuistoon Ruotsissa, jotka molemmat vihittiin käyttöön syyskuussa.

Lopuksi haluaisin toivottaa Fortumin johtoryhmän uuden jäsenen Arun Aggarwalin lämpimästi tervetulleeksi yhtiöön. Arunilla on vakuuttavat näytöt sekä digitaalisesta muutoksesta että IT-johtajuudesta, ja hän auttaa Fortumia kehittymään digitalisaation edelläkävijäksi nopeasti muuttuvalla energiasektorilla.”