Toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

(teksti Fortumin tammi-kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta)

”Vuoden 2019 toinen neljännes oli hyvä Fortumille. Kaikkien liiketoimintasegmenttien tulos parani, rahavirta oli vahva ja keskityimme vahvistamaan tasetta edelleen. Saavutetun sähkön hinnan nousu ja vesi- ja ydinvoiman tuotantomäärien kasvu olivat Generation-segmentin tulosparannuksen tärkeimmät tekijät. Russia-segmentin tulosta puolestaan kasvattivat sähkön myyntikatteiden ja kapasiteettimaksujen nousu. Kasvua tukivat vertailukautta pienemmät luottotappiovaraukset.

Useimmilla lämmöntuotantoalueilla sää oli normaalia lämpimämpi, ei kuitenkaan aivan niin lämmin kuin viime vuonna. Vaikka City Solutions -segmentin tulos oli kausiluonteisesti tappiollinen, tulosta kohensivat kasvanut lämmön myynti ja suotuisat sähkön hinnat sekä kierrätys- ja jätehuoltoliiketoiminnan parempi tulos. Consumer Solutions kasvatti tulostaan selvästi jo toisena vuosineljänneksenä peräkkäin heikon viime vuoden jälkeen. Noin puolet parannuksesta oli myyntikatteiden nousun ansiota ja loput tilapäisluonteista.

Toisella vuosineljänneksellä Fortum sai ensimmäistä kertaa osinkoa Uniperilta. 165 miljoonan euron osinko vaikutti huomattavasti Fortumin kassavirtaan ja 399 miljoonan euron osuus Uniperin tuloksesta paransi selvästi Fortumin nettotulosta ja kasvatti osakekohtaista tulosta 0,45 euroa.

Olemme edelleen vakuuttuneita siitä, että Fortum ja Uniper voivat yhdessä johtaa Euroopan energiajärjestelmän muutosta. Työskentelemällä yhdessä pystymme paremmin vastaamaan energia-alan keskeisimpään haasteeseen, eli varmistamaan vähäpäästöisen ja kohtuuhintaisen energian saatavuuden toimitusvarmuudesta tinkimättä. Kevään aikana Uniperin kanssa käymämme keskustelut vahvistivat näkemystämme entisestään. Uniperin yhtiökokousta ympäröineen kohun jälkeen olemme tavanneet Uniperin työntekijöiden edustajia, johtoryhmän uudet jäsenet sekä hallintoneuvoston. Olen tyytyväinen, että olemme nyt sopineet jatkavamme keskusteluja.

Suomen uusi hallitus esitteli tavoitteensa kesäkuussa ja olen erityisen iloinen siitä, että ohjelmassaan hallitus ilmoittaa sitoutuneensa kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan. Ohjelma sisältää useita verotukseen liittyviä ehdotuksia, joilla tuetaan päästöjen vähentämistä ja sähköistämistä, mutta myös uusia polttoaineveroja, jotka ovat päällekkäisiä EU:n päästökauppajärjestelmän kanssa. Kuten Ruotsissa, myös Suomessa hallitus ehdottaa jätteenpolttoveron käyttöönottoa. Näkemyksemme mukaan tällainen vero olisi tehoton, eikä sillä olisi kierrätystä ja uudelleen käyttöä lisäävää vaikutusta. Onkin erittäin tärkeää, että veron ulkopuolelle jätetään lajittelussa poistettavat, hyötykäyttöön kelpaamattomat jakeet ja vaaralliset jätteet.”