Toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

(teksti Fortumin tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta)

”Vuoden 2018 nousujohteisten markkinoiden vauhdittamina hyödykkeiden hinnat olivat vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä yleisesti korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Hinnat kuitenkin vaihtelivat ensimmäisellä neljänneksellä ja laskivat hieman makrotalouden epävarmuuden seurauksena. Hiiltä lukuun ottamatta useimpien hyödykkeiden hinnat ovat elpyneet toisen neljänneksen alussa. Pohjoismaiset vesivarastot olivat vuoden alussa tavallista pienemmät, mutta tilanne kohentui selvästi ensimmäisen neljänneksen aikana.

Ensimmäisen neljänneksen tulokseen vaikutti kaksi keskeistä tekijää: korkeammat sähkönhinnat ja vesivoimatuotannon lasku. Generation-segmentin pohjoismainen suojaushinta vuodelle 2019 on selvästi viime vuoden tasoa korkeampi, ja kun myös spot-hinnat olivat ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuotisia korkeammat, nousi segmentin saavutettu sähkön tukkumyyntihinta 14 %. Valitettavasti ensimmäisen neljänneksen alun heikko vesitilanne kuitenkin pienensi vesivoimatuotantoamme ja kumosi sähkönhintojen nousun positiivisen vaikutuksen lähes kokonaan.

Consumer Solutions –segmentin tulos kohentui selvästi. Taustalla vaikuttivat vertailukautta paremmat sähkönmyyntisopimusten katteet sekä markkinatilanne, joka paransi kannattavuutta. City Solutions –segmentti paransi tulostaan pääasiassa kierrätys- ja jätehuoltoliiketoiminnan kannattavuuden kohentumisen ansiosta. Russia-segmentin ruplamääräinen tulos kasvoi niinikään, mutta jäi edellisvuoden euromääräisestä tuloksesta epäsuotuisan vaihtokurssin vuoksi.

Olemme jatkaneet strategiamme toteutusta, ja tällä hetkellä huomio on etenkin toiminnan tehokkuudessa ja sen myötä kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Sisäinen työmme tehostamiskohteiden tunnistamiseksi jatkuu, ja tämänhetkisten analyysien perusteella vuotuinen tulosparannuspotentiaali on joitakin kymmeniä miljoonia. Rahavirran optimointi ja käyttöomaisuusinvestointien priorisointi ovat edelleen ensisijaisia toimiamme taseen vahvistamiseksi. Helmikuussa laskimme onnistuneesti liikkeelle 2,5 miljardin euron joukkovelkakirjalainan, mikä oli osoitus markkinoiden luottamuksesta Fortumiin. Joukkovelkakirjalainan tuotoilla maksettiin Uniperin osakkeiden ostoa varten viime vuonna otettu laina sekä erääntyvä kalliimpi joukkovelkakirjalaina. Jälleenrahoitus tasapainotti velkojen erääntymisprofiilia.

Strategiamme viitoittamana olemme jatkaneet valikoitua kasvua sähkön arvoketjussa. Intiassa Fortum voitti oikeuden rakentaa 250 megawatin aurinkovoimaprojekti Rajasthaniin ja Suomessa Fortumin 90 megawatin tuulivoimahanke Kalaxissa hyväksyttiin uusiutuvan energian kansalliseen tukijärjestelmään. Järjestelmän alhainen preemio tukee käsitystämme siitä, että tuulivoimasta on tulossa Pohjoismaissa kilpailukykyinen energiamuoto, eikä uusia tukijärjestelmiä enää tarvita.

Helmikuussa käynnistimme uudelleen keskustelut Uniperin kanssa siitä, miten yhtiömme voivat tehdä yhteistyötä. Keskustelut eri työryhmissä ovat edenneet hyvin. Mahdollisuuksien kattava selvitys edellyttää kuitenkin perusteellista prosessia ja siksi vie vielä jonkin aikaa, ennen kuin voimme kertoa konkreettisista tuloksista.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olemme myös keskustelleet sidosryhmiemme kanssa Fortumin ilmastositoumuksista ja energiantuotantomme vaikutuksista. Toivotamme tervetulleeksi avoimen vuoropuhelun tavoista, joilla Eurooppa voi siirtyä vähähiiliseen energiantuotantoon tulevina vuosikymmeninä. Fortum on Euroopan vähäpäästöisimpiä energiayhtiöitä ja Euroopan tuotantomme on hyvin linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Tuemme vuodelle 2050 asetettua netto-nollapäästötavoitetta. Siksi tavoitteemme on raportoida TCFD-ohjeistuksen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) mukaisesti osana 2019 vuosiraportointikokonaisuutta. Lisäksi aiomme yhä kannustaa Euroopan johtajia löytämään yhteisen tavan siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan hallitusti, toimitusvarmuutta vaarantamatta. EU:n päästökauppajärjestelmän vahvistaminen ja laajentaminen on keskeistä tämän tavoitteen saavuttamisessa.”