Toimitusjohtaja Markus Rauramo:

(teksti Fortumin 2020 puolivuosikatsauksesta)

”Fortumin kehitys viime vuosina on ottanut isoja harppauksia ja olemme nyt käännekohdassa. Minulla on ollut ilo ja kunnia luotsata yhtiötämme eteenpäin toimitusjohtajana heinäkuun alusta lähtien. Yhdessä Uniperin kanssa nopeutamme muutosta, ja tavoitteenamme on olla edelläkävijä Euroopan energiamurroksessa. Lyhyen aikavälin päätavoitteeni on muodostaa yhteinen strategia koko konsernille vuoden loppuun mennessä. Jatkamme hiilivoimaan perustuvan tuotannon vähentämistä, pienennämme päästöjä ja kasvamme puhtaassa energiassa. Lisäksi asetamme koko konsernille uudet ilmastotavoitteet osana yhteistä strategiaamme.

Fortum arvioi ja optimoi jatkuvasti liiketoimintojaan, kuten viime vuosien yritysostot ja toimintojen myynnit osoittavat. Jatkamme tätä työtä, ja tavoitteenamme on entistä fokusoidumpi liiketoimintaportfolio. Pitkällä aikavälillä panostamme myös kannattavaan kasvuun. Nämä investoinnit tulevat olemaan strategisia, tarkkaan valikoituja ja merkittävän kokoisia.

Lyhyellä aikavälillä teemme töitä sen eteen, että konserni on taloudellisesti vahva, mikä on entistä tärkeämpää pandemian aiheuttamassa epävarmassa markkinatilanteessa. Vahvan taseen ja vähintään BBB luottoluokituksen säilyttäminen on edelleen Fortumin ensisijainen tavoite. Keskitymme rahavirran optimointiin, kannattavuuteen, investointien priorisointiin ja jatkamme tuotantorakenteen optimointia. Tänä vuonna olemme jo tehneet tai julkistaneet divestointeja yhteensä 1,2 miljardin euron arvosta.

Tiettyjen kaukolämpöliiketoimintojemme käynnissä oleva strateginen arviointi etenee hyvin. Heinäkuun alussa allekirjoitimme sopimuksen Järvenpään ja Tuusulan alueen kaukolämpöliiketoimintamme myynnistä 375 miljoonalla eurolla, ja odotamme kirjaavamme kaupasta noin 290 miljoonan euron myyntivoiton kolmannen neljänneksen tulokseemme. Heinäkuun lopussa ilmoitimme myös harkitsevamme strategisia vaihtoehtoja 50 %:n omistuksellemme Stockholm Exergissä ja lisäksi käynnissä on arviointi Puolan ja Baltian kaukolämpöliiketoimintoista.

Vesivarastot ja tulovirtaama olivat toisella neljänneksellä edelleen erittäin korkealla tasolla etenkin Norjassa ja se aiheutti poikkeuksellisen 84 %:n pudotuksen Pohjoismaiden sähkön spot-hintoihin. Aluehinnat laskivat myös Suomessa ja Ruotsissa, mutta paljon vähemmän. Samalla hiilidioksidin päästöoikeuden hinta nousi selvästi toisella neljänneksellä. Tämä kasvattaa Saksan ja Pohjoismaiden sähkönhintojen välistä eroa ja mahdollisuutta pohjoismaisten hintojen elpymiseen, kun vesitilanne aikanaan normalisoituu.

Matalat sähkönhinnat heikensivät Generation-segmentin tulosta, mutta korkeat suojaustasomme pehmensivät pudotusta. Koronapandemian aiheuttama epävarmuus markkinoilla jatkui, mutta sillä oli vain vähäinen vaikutus pohjoismaiseen sähkönkulutukseen. Venäjällä sähkönkulutus laski huomattavasti pandemian ja öljy- ja kaasuteollisuuden sähkön kysynnän laskun seurauksena, mikä alensi sähkön markkinahintaa. Lisäksi Venäjän rupla heikkeni, ja näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta Russia-segmentin tulos laski selvästi viime vuodesta. Consumer Solutions- ja City Solutions -segmenttien tulokset pysyivät vakaina.

Hankittuamme Uniperin enemmistöosuuden kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhdistelimme Uniperin taseeseemme 31.3.2020 alkaen ja tällä neljänneksellä yhdistelimme Uniperin tytäryhtiönä myös tuloslaskelmassamme. Tämän seurauksena Uniper vaikutti ensimmäistä kertaa vertailukelpoiseen liikevoittoomme toisella neljänneksellä. Uniper hyödynsi onnistuneesti kaasumarkkinoita ensimmäisellä neljänneksellä, minkä seurauksena tulos painottui alkuvuoteen toisen neljänneksen sijaan. Tämä kasvatti Fortumin osakkuusyhtiötuloksista kirjaamaa voittoa ensimmäisellä neljänneksellä ja samalla Uniperin vaikutus Fortumin toisen neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon aleni. Sähkönhintojen lasku Pohjoismaissa ja pandemian aiheuttama sähkönkysynnän lasku Venäjällä vaikuttivat Uniper-segmenttiin samalla tavalla kuin Generation- ja Russia-segmentteihin. Uniperin suojaukset ja toimintojen optimointi kuitenkin lievensivät vaikutuksia suurelta osin Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Olemme hieman nostaneet omistustamme Uniperissa ja alkuviikosta omistuksemme ylitti 75 prosentin rajan.

Odotan ilolla yhteistyötä kaikkien työntekijöidemme kanssa niin Fortumissa kuin Uniperissa. Hyödyntämällä täysimittaisesti asiantuntemustamme ja osaamistamme rakennamme yhtiön, joka on Euroopan energiamurroksen edelläkävijä.”