Taloudelliset tunnusluvut ja analyysityökalu

Fortum julkaisee tulostensa yhteydessä tunnusluvut myös Excel-tiedostoina, jotka ovat ladattavissa Raportit ja esitykset -arkistossa. Analyysityökalun löydät tältä sivulta taulukon alta.

Taloudelliset avainluvut tammi-joulukuu 2019

Milj. euroa

2019

2018

Sijoitetun pääoman tuotto, %

10,0

6,7

Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA)

3,0

3,6

 

Tunnuslukuja tammi-joulukuu 2019

Milj. euroa

IV/19

IV/18

2019

2018

Liikevaihto

1 553

1 599

5 447

5 242

Vertailukelpoinen käyttökate

552

473

1 766

1 523

Vertailukelpoinen liikevoitto

398

333

1 191

987

Liikevoitto

444

309

1 110

1 138

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta

65

-44

744

38

Tulos ennen tuloveroja

454

261

1 728

1 040

Tulos/osake, euroa

0,40

0,22

1,67

0,95

Liiketoiminnan rahavirta

261

38

2 015

804

Oma pääoma/osake, euroa

 

 

14,61

13,33

Korollinen nettovelka (kauden lopussa)

 

 

5 260

5 509

Interaktiivinen tunnuslukutyökalu

Tunnuslukutyökalulla voit vertailla Fortumin eri tunnuslukuja.