Taloudelliset tunnusluvut ja analyysityökalu

Fortum julkaisee tulostensa yhteydessä tunnusluvut myös Excel-tiedostoina, jotka ovat ladattavissa Raportit ja esitykset -arkistossa. Analyysityökalun löydät tältä sivulta taulukon alta.

Taloudelliset tunnusluvut tammi-kesäkuu 2020

milj. euroa

II/2020

II/2019

I–II/2020

I–II/2019

2019

Edelliset 12kk

Liikevaihto

12 330

1 144

13 687

2 834

5 447

16 300

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)

512

372

1 055

918

1 766

1 903

Vertailukelpoinen liikevoitto

207

232

600

640

1 191

1 151

Liikevoitto

534

184

1 126

542

1 110

1 694

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta

37

461

516

572

744

688

Tulos ennen tuloveroja

570

652

1 583

1 076

1 728

2 235

Tulos/osake, euroa

0,35

0,69

1,40

1,07

1,67

2,00

Liiketoiminnan rahavirta ennen nettovakuusvelan muutosta*

459

716

1 020

1 175

1 658

1 503

Liiketoiminnan rahavirta

-53

740

1 061

1 491

2 015

1 585

Oma pääoma/osake, euroa

 

 

14,86

13,93

14,61

 

Rahoitusnettovelka (kauden lopussa)**

 

 

7 772

 

4 833

 

Oikaistu nettovelka (kauden lopussa)**

 

 

10 060

 

4 978

 

Korollinen nettovelka (kauden lopussa)**

 

 

-

5 422

5 260

 

* Uusi välisumma on lisätty vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä. Vakuussaamiset ja -velat sisältyvät rahoitusnettovelkaan.
** Uniper-konsolidoinnin jälkeen Fortum on päivittänyt nettovelan määritelmää ja käyttää rahoitusnettovelkaa ja oikaistua nettovelkaa.

Interaktiivinen tunnuslukutyökalu

Tunnuslukutyökalulla voit vertailla Fortumin eri tunnuslukuja.