Taloudelliset tunnusluvut ja analyysityökalu

Fortum julkaisee tulostensa yhteydessä tunnusluvut myös Excel-tiedostoina, jotka ovat ladattavissa Raportit ja esitykset -arkistossa. Analyysityökalun löydät tältä sivulta taulukon alta.

Taloudelliset avainluvut tammi-syyskuu 2019

Milj. euroa

2018

Edelliset 12 kk

Sijoitetun pääoman tuotto, %

6,7

9,0

Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA)

3,6

3,2

 

Tunnuslukuja tammi-kesäkuu 2019

Milj. euroa

III/19

III/18

I-III/19

I-III/18

2018

LTM

Liikevaihto

1 060

971

3 894

3 643

5 242

5 493

Vertailukelpoinen käyttökate

295

230

1 213

1 051

1 523

1 685

Vertailukelpoinen liikevoitto

153

96

793

654

987

1 126

Liikevoitto

124

91

666

829

1 138

975

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta

106

12

678

82

38

634

Tulos ennen tuloveroja

198

45

1 274

779

1 040

1 535

Tulos/osake, euroa

0,20

0,05

1,27

0,73

0,95

1,48

Liiketoiminnan rahavirta

262

133

1 753

767

804

1 790

Oma pääoma/osake, euroa

 

 

13,96

13,49

13,33

 

Korollinen nettovelka (kauden lopussa)

 

 

5 367

5 244

5 509

 

Interaktiivinen tunnuslukutyökalu

Tunnuslukutyökalulla voit vertailla Fortumin eri tunnuslukuja.