Taloudelliset tavoitteet

Fortumin taloudelliset tavoitteet vastaavat yhtiön näkemystä pitkän aikavälin arvonluontimahdollisuuksista, uudesta kasvustrategiasta ja liiketoiminnasta.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (julkaistu helmikuussa 2016) yli suhdannesyklin ovat:

  1. Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vähintään 10 %
  2. Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate noin 2,5

Fortumin osinkopolitiikan tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50-80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaeriä.

Lisäksi Fortum käyttää GRI:n (Global Reporting Initiative) G4-indikaattoreita soveltuvin osin taloudellisesta vastuusta raportoimiseen.

Taloudellisten tavoitteiden kehitys

Sijoitetun pääoman kehitys graafi

 

Nettovelka/käyttökate graafi

 

Osinkohistoria