Taloudelliset tavoitteet

Fortumin taloudelliset tavoitteet vastaavat yhtiön näkemystä pitkän aikavälin arvonluontimahdollisuuksista, uudesta kasvustrategiasta ja liiketoiminnasta.

Uniperin yhdistelyn jälkeen Fortumin liiketoimintaprofiili on muuttunut eivätkä aikaisemmin voimassa olleet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yhtiön mukaan enää ilmennä asianmukaisesti konsernin nykyistä liiketoimintaprofiilia. Tämän vuoksi Fortumin hallitus päätti 15.5.2020 poistaa seuraavat tavoitteet vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien: sijoitetun pääoman tuotto vähintään 10 % ja vertailukelpoisen nettovelan ja käyttökatteen suhde noin 2,5. Tavoitteena on asettaa uudet pitkän aikavälin tavoitteet viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Fortumin osinkopolitiikan tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50-80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaeriä.

Lisäksi Fortum käyttää GRI:n (Global Reporting Initiative) G4-indikaattoreita soveltuvin osin taloudellisesta vastuusta raportoimiseen.

Fortumin taloudellinen kehitys

Sijoitetun pääoman kehitys graafi

 

Nettovelka/käyttökate graafi

 

Osinkohistoria