Toimitusjohtaja Markus Rauramo:

(teksti Fortumin tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsauksesta)

Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä Fortumin toimintaympäristöä leimasivat koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden jatkuminen ja korkean vesitilanteen painamat sähkönhinnat Pohjoismaissa sekä Uniper-segmentin kausiluonteisesti heikko tulos. Sähkön hintasuojausten ja liiketoiminnan myyntivoittojen ansiosta tuloksemme oli kuitenkin kohtuullinen. Jatkamme Fortumin ja Uniperin strategioiden määrätietoista yhteensovittamista ja esittelemme työn tuloksia tarkemmin Fortumin pääomamarkkinapäivässä joulukuussa.

Pohjoismaiset vesivarastot olivat lähes historiallisen korkeat heinä-syyskuussa ja sen myötä myös sähkönhinnat pysyivät alkuvuoden tapaan matalina koko kolmannen neljänneksen. Pohjoismainen systeemihinta ja Norjan aluehinnat olivat erityisen alhaiset, kun taas Fortumille tärkeimmillä Ruotsin ja Suomen hinta-alueilla hinnat laskivat selvästi vähemmän. Hiilidioksidin päästöoikeuksien korkea hinta tuki Keski-Euroopan sähkönhintoja, ja Saksan ja Pohjoismaiden välinen hintaero pysyi suurena.

Koronapandemia horjutti edelleen maailmantaloutta vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Kuten ensimmäisellä vuosipuoliskolla, sen vaikutus Pohjoismaiden sähkönkysyntään oli kuitenkin rajallinen. Pandemian haittavaikutukset Fortumin toimintaan näkyivät lähinnä Venäjällä, missä sähkön ja lämmön kysyntä on laskenut.

Generation-segmentin tulosta rasittivat ydinvoiman laajat määräaikaishuollot, jotka vähensivät tuotantoa. Korkeammat saavutetut sähkönhinnat ja vesivoiman tuotantomäärien kasvu kuitenkin tasoittivat pienemmän ydinvoimatuotannon vaikutusta. Korkeamman suojaushinnan ja melko korkean suojaustason ansiosta pystyimme torjumaan spot-hintojen laskun vaikutusta. Consumer Solutions -segmentti paransi jälleen tulostaan, ja City Solutions -segmentin tulos oli vakaa.

Kuten olemme kertoneet jo vuoden edellisillä neljänneksillä, Uniperin vahva ensimmäisen neljänneksen tulos johtui osittain tuloksen siirtymisestä neljännesten välillä. Tämä rasitti entisestään segmentin tulosta kolmannella neljänneksellä, joka on tyypillisesti muita vuosineljänneksiä heikompi kausivaihtelujen vuoksi. Uniperin kausiluonteisesti heikompi kolmas neljännes ei vaikuttanut Uniperin koko vuoden ohjeistukseen, joka pysyi ennallaan ja on oikaistun liikevoiton osalta 800–1 000 miljoonaa euroa vuodelle 2020.

Fortum optimoi jatkuvasti liiketoimintakokonaisuuttaan. Elokuussa saatoimme päätökseen Järvenpään kaukolämpöliiketoiminnan myynnin ja kirjasimme kaupasta 291 miljoonan euron verottoman myyntivoiton. Jatkoimme myös Puolan, Baltian ja Ruotsin kaukolämpöliiketoimintojemme strategista arviointia suunnitelmien mukaisesti. Otamme arvioinnissa huomioon kaikki vaihtoehdot, myös toimintojen mahdollisen myynnin. Keskitymme jatkossakin vahvistamaan tasettamme ja varmistamaan, että taloudellinen asemamme pysyy muutenkin vahvana. Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla BBB on meille edelleen hyvin tärkeää.

Syyskuussa 2020 Euroopan komissio ehdotti vuodelle 2030 asetetun päästövähennystavoitteen tiukentamista nykyisestä 40 prosentista 55 prosenttiin vuoteen 1990 verrattuna. Tuemme täysin komission ehdotusta, joka on selkeästi askel oikeaan suuntaan, vaikkakin hieman pienempi kuin Euroopan parlamentin ehdottama 60 prosentin vähennystavoite. Päästökauppajärjestelmän laajentaminen myös muille toimialoille, kuten lämmitykseen ja liikenteeseen olisi tehokas työkalu tavoitteen saavuttamiseen.

Päähuomioni Fortumin uutena toimitusjohtajana on ollut yhteistyössä Uniperin kanssa ja yhtiöiden strategioiden yhteensovittamisessa. Esittelemme Fortum-konsernin päivitetyn strategian ja tavoitteet pääomamarkkinapäivässämme 3.12.2020.