Taloudelliset tunnusluvut ja analyysityökalu

Fortum julkaisee tulostensa yhteydessä tunnusluvut myös Excel-tiedostoina, jotka ovat ladattavissa Raportit ja esitykset -arkistossa. Analyysityökalun löydät tältä sivulta taulukon alta.

Taloudelliset tunnusluvut tammi-syyskuu 2020

milj. euroa

III/2020

III/2019

I–III/2020

I–III/2019

2019

Edelliset 12kk

Liikevaihto

14 049

1 060

27 736

3 894

5 447

29 289

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)

132

295

1 187

1 213

1 766

1 740

Vertailukelpoinen liikevoitto

-176

153

424

793

1 191

822

Liikevoitto

60

124

1 186

666

1 110

1 630

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta

23

106

540

678

744

606

Tulos ennen tuloveroja

106

198

1 690

1 274

1 728

2 144

Tulos/osake, euroa

0,23

0,20

1,63

1,27

1,67

2,03

Liiketoiminnan rahavirta ennen nettovakuusvelan muutosta*

820

236

1 840

1 411

1 658

2 087

Liiketoiminnan rahavirta

363

262

1 424

1 753

2 015

1 686

Oma pääoma/osake, euroa

 

 

14,10

13,96

14,61

 

Rahoitusnettovelka (kauden lopussa)**

 

 

7 130

 

4 833

 

Oikaistu nettovelka (kauden lopussa)**

 

 

9 640

 

4 978

 

Korollinen nettovelka (kauden lopussa)**

 

 

-

5 367

5 260

 

* Uusi välisumma on lisätty vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä. Vakuussaamiset ja -velat sisältyvät rahoitusnettovelkaan.
** Uniper-konsolidoinnin jälkeen Fortum on päivittänyt nettovelan määritelmää ja käyttää rahoitusnettovelkaa ja oikaistua nettovelkaa.

Interaktiivinen tunnuslukutyökalu

Tunnuslukutyökalulla voit vertailla Fortumin eri tunnuslukuja.