Markkinatietoa

Fortum on Pohjoismaiden kolmanneksi suurin sähköntuottaja ja yksi Euroopan vähäpäästöisimmistä sähköyhtiöistä. Lämmöntuottajana lukeudumme maailman suurimpiin. Kaksi kolmasosaa Fortumin sähköntuotannosta on vesi- ja ydinvoimaa, joten Fortum kuuluu myös Euroopan vähäpäästöisimpien tuottajien joukkoon.

Markkinat ja energiatuotanto

​​Fortum tuottaa sähköä ja lämpöä ympäristömyönteisesti, eri energialähteitä monipuolisesti hyödyntäen. Energiantuotantoa yhtiöllä on Pohjoismaiden lisäksi Venäjällä, Puolassa, Baltian maissa sekä Iso-Britanniassa. Fortumin investointiohjelmaan kuuluu vesi- ja ydinvoiman perusparannuksia, uusia sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia (CHP). Monissa tutkimus- ja kehityshankkeissamme kehitämme uusia uusiutuvia energiantuotantomuotoja, jotka ovat keskeinen osa tulevaisuuden energiajärjestelmää, aurinkotaloutta.

Markkinat muutoksessa

​​Päämarkkinoillamme on lähivuosina tehtävä kauaskantoisia päätöksiä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, energiamarkkinoiden kehittämiseksi ja kestävän toimintamallin löytämiseksi yhteiseurooppalaisille markkinoille. Fortumilla on vahva asema, joka mahdollistaa aktiivisen osallistumisemme markkinoiden muokkaamiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.

Olemme hyvin kilpailukykyisiä, käytettiinpä mittarina sitten CO2-vapaan tuotannon osuutta, osaamista strategisilla painopistealueillamme, tuotannon rakennetta, kapasiteetin joustavuutta, taloudellista asemaa, kustannusrakennetta, kestävää kehitystä tai työturvallisuutta.

Meillä on selkeä näkemys siitä, kuinka Fortumia on kehitettävä, jotta luomme lisäarvoa sidosryhmillemme, erityisesti osakkeenomistajillemme niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Haluamme olla aktiivisesti mukana energiaalan kehittämisessä ja uudelleenjärjestelyissä.

Sähkön markkinahinta

Energia-alan linkkejä

Mielenkiintoisia energia-alan linkkejä koottuna yhdelle sivulle