Miksi sijoittaa Fortumiin

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Haluamme johtaa muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja resurssien optimaalista käyttöä.

Edistämme asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Meidän tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Näin tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.

Fortumin ydinosaamista on hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto ja vankka asiantuntemus voimalaitosten käytössä. Lisäksi yhtiö on sähkömarkkinoiden, sähkökaupan sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon asiantuntija. Tälle perustalle rakennamme tulevaisuutemme.

Houkutteleva kasvu ja tuotto

Vahva pohja kasvulle

 • Sähkön osuus kokonaisenergiankulutuksesta jatkaa kasvuaan. Fortum arvioi vuosittaisen sähkönkulutuksen kasvavan lähivuosina Pohjoismaissa noin 0,5 %.

Pohjoismainen sähkön tukkumarkkina ja lämpömarkkina

 • Investointiohjelma lisää sähköntuotantokapasiteettia Pohjoismaihin, Puolaan ja Baltian maihin 7 % (800 MW)
 • Lisääntyvä tuotantovolyymi pääasiassa Olkiluoto 3 (~3TWh) Suomessa

Mahdollisuuksia yhdentyvillä Euroopan energiamarkkinoilla

 • Vahva osaaminen vesivoimassa, ydinvoimassa sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa
 • Teollisia uudelleenjärjestelymahdollisuuksia

Vakaa talous

 • Fortumilla on vahva taloudellinen asema ja fokus lisäarvon ja vakaan tuoton luomisessa
 • Fortum on ollut vakaa osingonmaksaja
 • Osinkopolitiikka varmistaa, että osakkeenomistajat saavat asianmukaisen korvauksen sijoittamalleen pääomalle. Politiikkaa tukee yhtiön pitkän aikavälin strategia, joka tähtää osakekohtaisen tuloksen, ja sen myötä osingon, kasvattamiseen
 • Fortumin hallitus perustaa osinkoehdotuksensa laaja-alaiselle tarkastelulle, joka kattaa makrotalouden, taseen vahvuudet sekä tulevaisuuden investointisuunnitelmat
 • Fortumin tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50 - 80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä

Vastuullinen ja kestävä sijoituskohde

Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Pyrimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla ja myymällä vähäpäästöistä sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja.

Fortum pyrkii ottamaan huomioon liiketoiminnassaan tasapainoisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Huomioimme toiminnassamme ilmasto- ja resurssikysymykset sekä vaikutuksemme henkilöstöön ja yhteiskuntaan. Painopisteissä heijastuvat paitsi henkilöstön ja sidosryhmien näkemykset olennaisista vaikutuksistamme, myös arvomme – uteliaisuus, vastuullisuus, rehellisyys ja kunnioitus toisiamme ja sidosryhmiämme kohtaan.

Lue lisää Fortumista vastuullisena sijoituskohteena

Konsernitavoitteita Tavoite 2019 Tulos 2018
Energiatuotannon CO2-ominaispäästöt, g CO2/kWh, 5 vuoden keskiarvo < 200 186
Energiatehokkuuden parantuminen 2020 mennessä vuoteen 2012 verrattuna GWh/a > 1 900 1 637
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti  ≤ 1,7 1,8

Fortumin kestävän kehityksen sivustolle

Fortum luo omistaja-arvoa

 • Kasvava huomio ydinosaamisalueisiin: hiilidioksidivapaa vesi-, ydinvoimatuotanto sekä energiatehokas sähkön- ja lämmönyhteistuotanto
 • Hyödynnämme pohjoismaista ydinliiketoimintaamme
 • Luomme vakaata tuloskasvua Venäjällä
 • Rakennamme perustan tulevaisuuden kasvulle