Miksi sijoittaa Fortumiin

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Haluamme johtaa muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja resurssien optimaalista käyttöä.

Edistämme asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Meidän tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Näin tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.

Fortumin ydinosaamista on hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto ja vankka asiantuntemus voimalaitosten käytössä. Lisäksi yhtiö on sähkömarkkinoiden, sähkökaupan ja sähkön ja lämmön yhteistuotannon asiantuntia. Tälle perustalle rakennamme tulevaisuutemme.

Houkutteleva kasvu ja tuotto

Fortumin taloudellinen asema tarjoaa mahdollisuuksia osallistua toimialan uudelleenjärjestelyihin.

Vahva pohja kasvulle

 • Sähkön osuus kokonaisenergiankulutuksesta jatkaa kasvuaan. Fortum arvioi vuosittaisen sähkönkulutuksen kasvavan lähivuosina Pohjoismaissa noin 0,5 %.

Pohjoismainen sähkön tukkumarkkina ja lämpömarkkina

 • Investointiohjelma lisää sähköntuotantokapasiteettia Pohjoismaihin, Puolaan ja Baltian maihin 7 % (800 MW)
 • Lisääntyvä tuotantovolyymi pääasiassa Olkiluoto 3 (~3TWh) Suomessa 

Mahdollisuuksia yhdentyvillä Euroopan energiamarkkinoilla

 • Vahva osaaminen vesivoimassa, ydinvoimassa sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa
 • Teollisia uudelleenjärjestelymahdollisuuksia

Vakaa talous

 • Fortumilla on vahva taloudellinen asema ja fokus lisäarvon ja vakaan tuoton luomisessa
 • Fortum on ollut vakaa osingonmaksaja
 • Osinkopolitiikka varmistaa, että osakkeenomistajat saavat asianmukaisen korvauksen sijoittamalleen pääomalle. Politiikkaa tukee yhtiön pitkän aikavälin strategia, joka tähtää osakekohtaisen tuloksen, ja sen myötä osingon, kasvattamiseen
 • Fortumin hallitus perustaa osinkoehdotuksensa laaja-alaiselle tarkastelulle, joka kattaa makrotalouden, taseen vahvuudet sekä tulevaisuuden investointisuunnitelmat
 • Fortumin tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50-80% osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä

Fortum luo omistaja-arvoa

 • Kasvava huomio ydinosaamisalueisiin: hiilidioksidivapaa vesi-, ydinvoimatuotanto sekä energiatehokas sähkön- ja lämmönyhteistuotanto
 • Hyödynnämme pohjoismaista ydinliiketoimintaamme
 • Luomme vakaata tuloskasvua Venäjällä
 • Rakennamme perustan tulevaisuuden kasvulle
 • Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet: vertailukelpoinen nettovelka / käyttökate ~ 2.5 ja sijoitetun pääoman tuotto vähintään 10%