Tiesitkö, että sinäkin vaikutat energiajärjestelmän toimivuuteen?

Energian tuotanto on perinteisesti seurannut kulutusta, eli loppukäyttäjät käyttävät tarvitsemansa määrän energiaa ja tuotantomäärää mukautetaan vastaamaan kysyntään. Kulutustakin voidaan kuitenkin tasapainottaa monin tavoin. Kuluttajat tukevat sähköverkon vakautta osallistumalla energiajärjestelmän joustavuuden parantamiseen ja pienentävät samalla sähkölaskuaan. Joustavuus on tärkeää myös ympäristön kannalta. Joustavassa järjestelmässä uusiutuvien energianlähteiden, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, osuutta voidaan kasvattaa, koska pilvisten ja tyynten päivien vähäisemmän tuotannon tasapainottamiseen on riittävät resurssit.

Energiajärjestelmän joustavuudessa meillä kaikilla on roolimme

Usein pelkkä aikataulumuutos riittää tasapainottamaan sähköverkkoa, ja samalla voidaan hyödyntää monissa maissa käytössä olevia vaihtelevia hinta-asteikkoja. Kotitaloudet, joilla on lämminvesivaraaja, voivat ajoittaa veden lämmityksen yöaikaan, jolloin kysyntä on vähäisempää.

Älykkäässä järjestelmässä tämä voi tarkoittaa muutamaa sekuntia siellä ja minuuttia täällä. Tällä tavalla verkko pysyy tasapainossa läpi yön. Lämminvesivaraajia säädellään sekuntien tai minuuttien tarkkuudella, mikä pitää verkon taajuuden vakaana. Vesi ehtii lämmetä aamusuihkuun mennessä, eikä asukkaille koidu minkäänlaista haittaa tai hankaluutta.

Sähkö- ja hybridiautot yleistyvät tasaista tahtia. Nekin voivat tehdä osansa joustavan energiajärjestelmän hyväksi. Auton akun on oltava ladattuna ja käyttövalmiina aamulla, mutta onko väliä, latautuuko se kolmelta aamuyöllä vai viiden maissa? Luultavasti ei, joten latausta voidaan hidastaa tai se voidaan keskeyttää hetkeksi, jos sähköä tarvitaan muualla.

Tulevaisuudessa voidaan luoda kaksisuuntaisia yhteyksiä autojen ja sähköverkon välillä, jolloin sähkö voi siirtyä myös autosta verkkoon silloin, kun autoa ei tarvita. Tämä muuttaa sähköiset ajoneuvot verkkoon kytketyksi varastointiratkaisuksi, jota voidaan hyödyntää paitsi verkon, myös kulutuspiikkien tasapainottamisessa.

Pysytään lämpiminä ja tasataan kysyntähuippuja

Lämmitys on yksi joustavan energiajärjestelmän osatekijä. Talo on pohjimmiltaan lämpövarasto. Jos sitä lämmitetään sähköllä, lämmityksen katkaiseminen muutamaksi minuutiksi ei pudota sisälämpötilaa, mutta voi auttaa tasapainottamaan kokonaiskulutuksen ja tuotannon suhdetta energiajärjestelmässä. Tällaiset lyhytaikaiset mukautukset voivat tukea merkittävästi verkon vakauden ylläpitämistä ja auttaa varmistamaan, että kulutus ja tuotanto ovat tasapainossa.

Kysyntäpuolen joustavuutta voidaan soveltaa myös kaukolämmössä. Lämpövoimaloiden on kyettävä ennakoimaan kysyntähuiput, jollaisia on esimerkiksi aamuisin, kun kaikki haluavat käydä suihkussa samaan aikaan. Jos kysyntäpiikki on korkea, sen kattamiseen saatetaan tarvita korkeampipäästöistä tuotantoa, mikä tarkoittaa varavoimalan käynnistämistä.

Joustavuus pitää verkon terveenä

Pohjoismaissa sähköverkko on rakennettu siten, että se pystyy kattamaan kotien lämmittämiseen tarvittavan kapasiteetin talvisin. Lämpimämmissä maissa infrastruktuuri ei ole välttämättä yhtä kehittynyttä, ja äärimmäiset sääilmiöt, kuten poikkeukselliset kylmät kaudet, voivat rasittaa verkkoa ankarasti. Sähköverkot tarvitsevat joustavuutta toimiakseen optimaalisesti, ja jossakin kohtaa verkon kapasiteetin raja voi tulla vastaan. Tällaisissa tilanteissa joustavuutta parantavat ratkaisut voivat olla käytännöllisempiä kuin koko verkon kapasiteetin kasvattaminen satunnaisiin kysyntähuippuihin vastaamiseksi.

Joissakin maissa joustavuuden puute on johtanut sähkökatkoihin: kun perinteisten tuotantolaitosten tai voimalinjojen rajat on ylitetty, sähkö on katkaistu joiltakin alueilta kokonaan, jottei koko järjestelmä kaatuisi. Tätä ei luonnollisesti halua kukaan. Joustavuutta parantavat ratkaisut auttavat selviämään tämän kaltaisista tilanteista, mutta ne auttavat myös ehkäisemään niitä, koska joustavuuden ansiosta sähköverkkoon voidaan lisätä enemmän uusiutuvaa energiaa.

Milloin se auto siis kannattaa ladata?

Fortumin kaltaisilla energiayhtiöillä on verkkopalveluja, joiden avulla ihmiset voivat seurata energiankäyttöään ja siitä maksamiaan kustannuksia. Joissakin maissa sähkön hinta vaihtelee päivän ja yön mittaan, ja yöhinnat ovat tyypillisesti halvempia kysynnän ollessa vähäisempää. On jo olemassa älykkäitä, internetiin kytkettyjä järjestelmiä, joilla voidaan hallita lämminvesivaraajia tai lämpöpumppuja ja aikatauluttaa niiden lämmitystä. Sähköautojen lataaminen on myös merkittävä osatekijä kulutuspuolen joustavuudessa, ja senkin etähallintaan on olemassa älykkäitä konsepteja.

Fortum Springillä on jo käytössä älykäs sähköautojen latausjärjestelmä pääkonttorillaan. Järjestelmää on pilotoitu myös Norjassa Fortumin kuluttajaliiketoiminnan kanssa, jonka kanssa Fortum on toteuttanut myös lämpöpumppupilottihankkeen Ruotsissa. Tulevaisuudessa Fortum ja Fortum Spring keskittyvät kulutusjoustavuuteen kumppaneiden kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että tarjoamme optimointipalveluja esimerkiksi lämminvesivaraajien valmistajille.

Me Fortumilla kehitämme edelleen joustavuutta parantavia ratkaisuja, jotka luovat energiajärjestelmään tarvittavaa tasapainoa aiheuttamatta haittaa tai hankaluutta ihmisille tai kotitalouksille. Tule mukaan rakentamaan entistäkin joustavampaa, kestävämpää ja luotettavampaa energiajärjestelmää!

New contract

Lue lisää joustavasta energiajärjestelmästä