Eteenpäin yhdessä

Eteenpäin yhdessä

Kriiseistä ei koskaan selvitä yksin, ne ratkaistaan yhdessä. Niin on nytkin. Energiakriisin keskellä, Fortumin tehtävä on yhdessä kumppaneidemme, asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa varmistaa, että suomalaisten kodeissa riittää valo sekä lämpö ja teollisuuden ja yhteiskunnan pyörät jatkavat pyörimistä.

Mies katsoo ulos laitoksen isosta ikkunasta, päällään Fortumin turvavarusteet

Yhteinen tehtävämme

Vaikka elämme haastavia aikoja, me Fortumilla katsomme eteenpäin luottavaisina ja työskentelemme päivin ja öin energian saatavuuden turvaamiseksi. Monipuolisella tuotannollamme katetaan merkittävä osa Suomen sähköntuotannosta, jonka eteen tuhannet ammattilaisemme tekevät tälläkin hetkellä yhdessä töitä.

Eteenpäin yhdessä

Tietoa sähköstä ja vinkkejä energian säästä­miseen

Energian säästäminen on ajankohtaista ja monet miettivät kodissaan keinoja sähkönkulutuksen vähentämiseksi. Usein jo pienillä teoilla voit alentaa energiankulutustasi ja säästää sähkölaskussa.

Julkaisemme kuukausittain markkinakatsauksen, jossa kerromme tämän hetken hintatilanteesta, sen taustoista sekä kuukauden sähkönsäästövinkin.

Lue lisää

Vesi- ja tuulivoima turvaavat suomalaisten sähkönsaantia vaikeana talvena

Vesi- ja tuuli­voima turvaavat suoma­laisten sähkön­saantia vaikeana talvena

Vesivoi­malla ja tuuli­voi­malla on kummal­lakin tärkeä rooli kuluvana talvena kotimaisen energiao­ma­va­rai­suuden vahvis­tajana ja sähkön hinnan vakaut­tajana. Myös kysyn­tä­jous­tolla eli sähkön­käytön fiksulla ajoit­ta­mi­sella voidaan tehdä tulevana talvena paljon. Pitkällä tähtäi­mellä tarvit­semme lisää päästöt­tömän sähkön tuotan­to­ka­pa­si­teettia ja säätö­voimaa sekä hyvät siirto­yh­teydet pohjois­maisiin naapu­rei­himme ja Viroon.

Lue lisää

Mies säätää asetuksia laitoksella Fortumin turvavarusteissa

Ydin- ja vesivoima - suomalaisen energian peruspilarit

Suomen, ja Fortumin energiantuotannon vahvuus on jo pitkään ollut tuotannon monipuolisuus. Se auttaa meitä myös nyt, kun Euroopan energiamarkkinat ovat myllerryksessä. Energiapaletti on syytä säilyttää monipuolisena senkin jälkeen, kun fossiilisista energialähteistä päästään eroon.

Lue lisää

Mies seisoo laitoksen porrastasanteella ja katsoo ulos ikkunasta, päällään Fortumin turvavarusteet

Pienreaktorit ovat ydinvoiman tulevaisuutta

Pienreaktorit voivat tulevaisuudessa olla merkittävässä roolissa puhtaan energian tuotannossa ja energiahuoltovarmuuden turvaamisessa, myös meillä Suomessa. Meneillään oleva energiakriisi luo lisää painetta kehittää tulevaisuuden ydinvoimaloita, jotka voidaan rakentaa ja ottaa käyttöön nopeasti. Pienydinvoimalat vastaavat tähän tarpeeseen sarjavalmisteisuuden ansiosta.

Lue lisää

Nainen Fortumin voimalaitoksella portaissa lähellä turbiinia, päällään Fortumin turvavarusteet

Kysyttävää energiakriisistä

Energiakriisin vaikutukset ja sähkön korkea hinta ovat olleet kuluneen vuoden aikana paljon pinnalla. Vaikka meillä Suomessa onkin toimiva, suomalaisten kotien, yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin vastaava energiajärjestelmä, tulevana talvena jokaisen kannattaa olla entistä tarkempi sähkönkulutuksen kanssa. Lue asiantuntijoidemme vastauksia kysymyksiin energiakriisistä.

Lue lisää

Miksi vesivoima

Miksi vesivoima?
10 vastausta vesivoiman peruskysymyksiin

Millaisia ilmastovaikutuksia vesivoimalla on? Entä miten vesivoima kehittyy? Suomen suurin vesivoimalaitos, Fortumin Imatran voimalaitos, on tuottanut uusiutuvaa energiaa ja tukenut Suomen hyvinvointia yli 90 vuotta. Vuosien saatossa vesivoiman rooli on muuttunut perusvoiman tuottamisesta ratkaisevan tärkeän säätövoiman tuottamiseen. Kokosimme yhteen kymmenen kysymystä ja vastausta vesivoimasta.

Lue lisää

Mies seisoo Fortumin turvavarusteissa Loviisan ydinvoimalaitoksen rannalla ja katsoo eteenpäin

10 asiaa, jotka jokaisen olisi hyvä tietää ydinvoi­masta 2020-luvulla

Ydinvoima on tulevai­suuden energia­muoto, joka kehittyy jatku­vasti. Samalla se herättää paljon kysymyksiä ja vilkasta keskus­telua. Meillä Fortu­milla on yli 40 vuoden kokemus ydinvoi­ma­lai­tosten suunnit­te­lusta ja käytöstä. Keräsimme yhteen 10 ajankoh­taista kysymystä ja vastausta – lue, kuinka ydinvoima ylläpitää energian toimi­tus­var­muutta ja tukee matkaamme kohti hiili­neut­raalia yhteis­kuntaa.

Lue lisää