Osaketietoa

Tältä sivulta löydät Fortumin osakekohtaiset avainluvut sekä tietoa osakkeen historiasta.

Fortum Oyj:n osake on ollut listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä 18.12.1998 lähtien. Osakkeen kaupankäyntitunnus on FORTUM. Fortum Oyj:n osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear ylläpitää myös Fortumin virallista osakerekisteriä. Fortum Oyj:lla on yksi osakesarja.

Osakekohtaiset avainluvut

Euroa 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Tulos/osake 0,83 2,05 1,67 0,95 0,98 0,56 4,66 3,55 1,36 1,59
Rahavirta/
osake
5,60 2,88 2,27 0,91 1,12 0,70 1,55 1,98 1,74 1,56
Oma pääoma/
osake
13,66 14,58 14,61 13,33 14,69 15,15 15,53 12,23 11,28 11,30
Osinko/
osake
1,14 1,12 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10–0,20 1,10 1,00
Osinko
osakekohtainen
tulos, %
137,3 54,6 65,9 115,8 112,2 196,4 23,6 36,6 80,9 62,9
Efektiivinen osinkotuotto, % 4,2 5,7 5,0 5,8 6,7 7,5 7,9 7,2 6,6 7,1

Osakepääoma

Fortum tiedotti 23.11.2022 yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päättäneen suunnatusta maksuttomasta osakeannista Suomen valtion sijoitusyhtiö Solidium Oy:lle. Osakeannissa merkityt 8 970 000 yhtiön uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin 25.11.2022. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 25.11.2022 on 897 264 465 osaketta (vuoden 2021 lopussa 888 294 465). Fortum Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin rekisteröity osakepääoma on 3 046 185 953 euroa. 

Osakkeiden muutokset

Tapahtuma Osakkeiden lukumäärä Osakepääoma, EUR
Osakkeet ja osakepääoma 25.11.2022 (ei tapahtuneita muutoksia vuonna 2022 tämän jälkeen) 897 264 465 3 046 185 953
Merkinnät vuonna 2022    
- merkitty suunnatun maksuttoman osakeannin Solidiumille perusteella 8 970 000  
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2018–24.11.2022  888 294 465 3 046 185 953
– omien osakkeiden mitätöinti 21.12.2018 72 580  
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2010–31.12.2017 888 367 045 3 046 185 953
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2009 888 367 045 3 046 185 953
– merkitty optio-ohjelman 2002B perusteella 728 965 2 478 481
Merkinnät vuonna 2008    
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002B perusteella 955 022 3 247 075
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2008 887 638 080 3 043 707 472
Merkinnät vuonna 2007    
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001A perusteella 274 920 934,728
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001B perusteella 1 339 867 4 555 548
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002A perusteella 122 100 415 140
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002B perusteella 3 462 525 11 772 585
Mitätöidyt omat osakkeet - 5 910 000  
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2007 886 683 058 3 040 460 397
Merkitty vuonna 2006    
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001A perusteella 3 026 200 10 289 080
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001B perusteella 5 360 133 18 224 452
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002A perusteella 516 800 1 757 120
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002B perusteella 4 856 488 16 512 059
Mitätöidyt omat osakkeet - 1 660 000  
Osakkeet ja pääoma 31.12.2006 887 393 646 3 022 782 396
Merkitty vuonna 2005    
– merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella 1 284 370

4 366 858

– merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella 1 698 000 5 773 200
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001A perusteella 1 636 350 5 563 590
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002A perusteella 3 591 400 12 210 760
Osakepääoma 31.12.2005 875 294 025 2 975 999 685
Merkinnät vuonna 2004    
– merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella 4 560 730 15 506 482
– merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella 7 154 000 24 323 600
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002A perusteella 6 536 700 22 224 780
Osakepääoma 31.12.2004 867 083 905 2 948 085 277
Merkinnät vuonna 2003    
– merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella 159 520 542 368
– merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella 2 913 000 9 904 200
Osakepääoma 31.12.2003 848 832 475 2 886 030 415
Merkinnät vuonna 2002    
– merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella 148 380 504 492
– merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella 3,000 10 200
Osakepääoma 31.12.2002 845 759 955 2 875 583 847
Osakepääoma 31.12.2001 845 608 575 2 875 069 155
Rahastoanti vuonna 2000   28 441 677
Uusmerkintä vuonna 2000 60 825 940 206 808 196
Osakepääoma 31.12.2000 845 608 575 2 875 069 155
Osakepääoma 31.12.1999 784 282 635 2 639 819 282
Yhtiön perustaminen 7.2.1998

500,00

1 681 879
Uusmerkintä vuonna 1998 782 282 635 2 631 409 886
Henkilöstöanti vuonna 1998 2 000 000 6 727 517
Osakepääoma 31.12.1998 784 782 635 2 639 819 282

Optio-ohjelmat

Fortumilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Viimeisin ohjelma 2002B päättyi vuonna 2009.