Ura ydinvoiman parissa

Fortumin ydinvoiman parissa työskentelevät Hanna Tynys ja Olli Suurnäkki ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka erilaisia tehtäviä ydinvoiman parista löytyy. Molemmat ovat valmistuneet LUTin energiatekniikan koulutusohjelmasta, ja vaikka he aloittivat uransa Fortumilla samoissa kesätyötehtävissä peräkkäisinä vuosina, ovat heidän työnkuvansa kehittyneet erilaisiin suuntiin.

Olli Suurnäkki, vanhempi suunnitteluinsinööri, ydinturvallisuus

Hanna Tynys, Project Engineer, Nuclear Services

Hanna oli lukiossa hyvä matematiikassa ja fysiikassa, ja valitsi teknillisen koulutuksen käytyään Lappeenrannassa LUT-yliopistossa tutustumassa. Energia kiinnosti tulevaisuuden alana. Uusiutuvasta energiasta kiinnostunut Hanna vaihtoi opintosuunnitelmiaan vietettyään yhden kesän Loviisan ydinvoimalaitoksella säteilyvalvonnassa.

Kesätyöt on hyvä mahdollisuus kokeilla, miltä ala tuntuu. Kesätyökokemukseni oli todella kiva, Loviisassa on paljon kesätyöntekijöitä, joista muodostui kiva porukka.

Ollin ensimmäisten opiskeluvuosien kesät kuluivat perheyrityksessä putkiliikkeessä, josta sai hyvää energiantuotantoon liittyvää kokemusta lämmityskattiloiden remonttien parissa. Fuusiovoima kiinnosti, mutta opintosuunnitelma muuttui lennosta ydinvoimatekniikkaan, jolle oli kokonaan oma suuntautumisensa. Olli työskenteli Loviisassa useana kesänä säteilyvalvonnassa, ja myös perehdyttämässä Hannaa tehtäviin hänen aloittaessa kesätyöntekijänä. Olli kävi myös Olkiluodossa ja Forsmarkissa samoissa tehtävissä. Molemmat tekivät tahoillaan lopputyönsä Fortumille, jonka jälkeen ura jatkui luontevasti vakinaisessa työsuhteessa.

Ollin lopputyö käsitteli Loviisan ydinvoimalaitoksen maanjäristysluokitusta, ja tutkimuksen valmistuttua hän on päässyt jatkamaan työskentelyä aiheen parissa. Luokituksia ei vielä silloin oltu määritelty, ja ne piti luoda alusta viranomaisvaatimusten täyttymiseksi. ”Suomessa tähän aiheeseen ei ole kovin montaa perehtynyttä asiantuntijaa, ja onkin motivoivaa päästä luomaan uutta, kun ei ole vakiintuneita tapoja tehdä asioita. Teen maanjäristyssuunnitteluun ja -kelpoistukseen liittyviä tehtäviä, sekä erilaisia ydinturvallisuuteen liittyviä selvityksiä Loviisan ydinvoimalaitokselle. Selvitysten pohjalta suunnitellaan tarvittaessa muutoksia laitoksen organisaation toimintaan tai fyysisiä muutoksia laitoksen järjestelmiin.”

Uusia projekteja ja vanhan kehittämistä

Hannan työtehtävät ovat keskittyneet ulkoisiin projekteihin, jotka ovat vaihtuneet vuosien mittaan. Niihin on kuulunut projektinhallinnallisia ja tarjoustyöhön liittyviä tehtäviä, mutta myös asiantuntijatehtäviä. Pääpaino on ollut suomalaisissa hankkeissa, mutta kansainvälisiä tiimejä ja yksittäisiä projektejakin ulkomaillekin on ollut. ”Tällä hetkellä teen pääosin töitä uusien ydinvoimahankkeiden mahdollisuuksien selvitysten parissa. Olen vähän sellainen ydinvoiman generalisti, teen monenlaisia asioita. Suunnittelen tällä hetkellä muun muassa laitostoimittaja-arviointeja. Uusi ydinvoima on mielestäni kaikista kiinnostavinta ja sen parissa teen mieluiten töitä. Nyt pitkän tauon jälkeen selvittelemme taas mahdollista omaa hanketta, mikä on mielenkiintoista. Teemme vasta esiselvitystä siitä, olisiko sellaista taloudellisesti ja teknisesti järkevää lähteä toteuttamaan."

Kiinnostusta ydinvoimaa kohtaan kumpuaa nyt ympäri maailmaa.

Toisin kuin Hannalla, Ollin työtehtävistä valtaosa liittyy vuosikymmeniä vanhaan laitokseen. Olemassa olevaan laitokseen sisältyy rajoitteita, mikä vaatii ongelmanratkaisukykyä. Laitoksen tulee myös pysyä kokoajan käynnissä. ”Ratkaisuavaruuden kapeus kiehtoo, koska pitää pystyä ratkaisemaan paljon asioita, joita ei ole laitoksen alkuperäisessä suunnittelussa mietitty. Lisäksi laitoksen organisaation ja ihmisten ajattelutapojen tulee olla moderneja ja jatkuvasti kehittyviä. Uuden ja vanhan yhdistäminen kiehtoo minua.” Loviisan töiden ohella Olli on ollut mukana muissakin Fortumin ydinvoimaan liittyvissä projekteissa.

Hannan työssä uuden ydinvoiman parissa yhteiskunnan kehittyneet odotukset ja vaatimukset tulee huomioida, kun taas Ollin työn lähtökohta on olemassa olevan laitoksen tilanne. Hanna lisää, että Loviisa toimii kuitenkin asiantuntijoiden mielissä usein vertailukohtana, ja Fortumin osaaminen kumpuaa sen pitkästä käyttökokemuksesta.

Uutta oppia pohjoismaisesta trainee -ohjelmasta

Molemmat ovat samaa mieltä siitä, että opinnot tarjosivat ydinvoiman parissa työskentelyyn hyvän pohjan ja laaja-alaisen ymmärryksen, jonka päälle on ollut helppo rakentaa. Opintokokonaisuus muovautuu omien valintojen pohjalta. Olli luki enemmän tekniikkaa, joten sähkömarkkinoihin ja energiabisnekseen on tullut tutustuttua vasta työelämässä. Hän arvostaa Fortumilla sitä, että häntä on tuettu lähtemään rohkeasti uusiin asioihin mukaan, ja hän on oppinut töissä paljon!

Hanna ja Olli osallistuivat molemmat ensimmäiseen järjestettyyn Nordic Nuclear Trainee -ohjelmaan, jonka tavoitteena on alan osaamisen kehittäminen. Ryhmässä oli mukana ihmisiä hyvin erilaisilla taustoilla, ja vaikka molemmilla oli jo muutaman vuoden kokemus alalta, tarjosi ohjelma paljon oppeja. Ohjelma sisälsi erilaisia moduuleja, sekä työkiertoja, joissa pääsi työskentelemään eri laitoksille. ”Pääsimme jalkautumaan keskelle toisten työntekoa, joten näimme laitoksen toimintakulttuuria ja yhteisöä, sekä miten asiat oikeasti toimii. Etenkin valvomossa vietetyt hetket olivat todella kiinnostavia, siellä on niin laajaa osaamista koko laitoksesta.  Osallistujista muodostui tiivis ja hyvä ryhmä, jossa kaikki uskalsi kysyä ja kommentoida. Olimme avoin ja keskusteleva porukka."

Verkostoituminen ja työkierrot olivat ohjelman parasta antia, ja erityisesti Ruotsissa pääsi näkemään sellaisia asioita ja mukaan sellaisiin paikkoihin, joihin ei olisi muuten päässyt.

Hanna toivoo, että tulevaisuudessa rakentaisimme uuden ydinvoimalaitoksen. Olli aikoo jatkossakin olla avoin uusille työtehtäville, myös uuden ydinvoiman parissa. Hän kertoo yhteishengen olevan Fortumin parhaita puolia. ”Tässä työyhteisössä pystymme tekemään aivan uusiakin juttuja ja aina löytyy joku, jolla on relevanttia kokemusta. Se on meille iso voimavara, ihmiset haluavat jakaa omaa osaamistaan ja kokemusta. Meillä on perinteisesti vahva ote itse tekemiseen, aika vähän kokonaan ulkoistettuja asioita. Talon sisäinen osaaminen on vahvaa, ja meillä on kansainvälisestikin verrattuna paremmat valmiudet ja halukkuutta tehdä asioita itse. Enenevässä määrin haluaisimme myös myydä omaa osaamistamme kansainvälisesti.”

Working at fortum

Haluatko ottaa aktiivisemman roolin puhtaamman maailman puolesta?

Avoimet työpaikat
Society and people

Tutustu muihin työntekijöihimme ja lue lisää meillä työskentelystä

Fortumlaiset kertovat