Mikko Talvio, Turvallisuusasiantuntija

Työturvallisuudesta ei tingitä Fortumilla. Se on koko konsernin yhteinen päämäärä ja koskettaa kaikkia Fortumin työntekijöitä, urakoitsijoita ja palveluntuottajia. Työturvallisuuden ylläpidosta ja kehityksestä vastaa Naantalin voimalaitoksella turvallisuusasiantuntija Mikko Talvio (Energia- ja ympäristötekniikan insinööri).

 

Mikä ohjaa sinua päivittäisessä työssäsi?

Jokainen työtapaturma voidaan estää. Tämä periaate mielessään Mikko Talvio aloittaa jokaisen työpäivänsä.
– Työntekijöidemme ja meillä työskentelevien urakoitsijoiden on voitava luottaa siihen, että he voivat tulla turvallisesti töihin ja lähteä kotiin vahingoittumattomina työpäivän päätteeksi. Oikea asenne työturvallisuuteen ja jatkuva osaamisen ylläpitäminen varmistavat sen, että voimme tarjota turvallisen työympäristön.

Miten urasi on kehittynyt meillä?

Työturvallisuuteen liittyvät tehtävät ovat olleet osa Mikon työnkuvaa koko Fortumilla työskentelyn ajan, mutta hänen nykyinen tehtävänkuvansa niiden parissa alkoi vuonna 2014. Tätä ennen Mikko työskenteli Naantalin voimalaitoksella kunnossapitoinsinöörinä mekaanisessa kunnossapidossa vuodesta 2008 alkaen.
– Tulin Fortumille töihin aika perinteisellä tavalla, eli kesätyön kautta. Opiskelin Turussa energia- ja ympäristötekniikkaa, joten Fortum oli oikeastaan ainoa varteenotettava vaihtoehto. Aiemmassa työtehtävässäni vastasin osaltani voimalaitoksen päivittäisestä kunnossapidosta sekä osittain myös vuosihuollosta ja investoinneista. Voimalaitos on minulle tuttu, joten siirtyminen työturvallisuutta koskevien tehtävien pariin oli luonnollinen siirtymä oman ammattitaitoni kehittämisen kannalta.

Fortumilla työturvallisuutta valvoo linjaorganisaatio, jota Mikko tukee työn onnistumisessa. Mikko on mukana jalkauttamassa Naantalissa Fortumin turvallisuusstrategiaa, joka viedään käytäntöön konsernin kaikilla toimintapaikoilla. Tämä tapahtuu muun muassa kouluttamisen ja perehdytysten avulla sekä opastamalla työntekijöitä ja urakoitsijoita Fortumin toimintatapoihin.
– Työ vaatii pitkäjänteistä otetta, sillä asiat eivät tapahdu silmänräpäyksessä. On motivoivaa nähdä, kun saamme turvallisuusasioita kehittymään oikeaan suuntaan.

Mikon tehtävät työturvallisuuden parissa keskittyvät voimalaitoksen linjaorganisaation tukemiseen työturvallisuuteen liittyen sekä sen kehitystehtäviin.
– Kun siirryin uuteen tehtävään, kaikki tukivat ja kannustivat minua. En tosin mitään muuta odottanutkaan, sillä ilmapiiri Naantalin voimalaitoksella on aina ollut hyvä ja kehittämiseen kannustava. Tehtävänvaihdosta erityisen mukavan teki työnkuvan muuttumisen ohella se, että sain jatkaa työskentelyä samojen mukavien ihmisten kanssa. Lisäksi tehtävänkuvan muututtua olen saanut muilta toimipaikoilta uusia kollegoita, jotka työskentelevät samojen asioiden parissa. Yhteistyö heidän kanssaan on sujunut mukavasti ja sen kautta olen saanut omaan työhöni synergiahyötyjä, kun toisella paikkakunnalla kollega saattaa painia samojen ratkaistavien asioiden parissa.


Minkälaisia tulevaisuuden haasteita näet työssäsi?

Mikon työssä on tällä hetkellä paljon haastetta hän ja odottaa innolla, miten haasteet kehittävät hänen osaamistaan. Turvallisuusasioissa katse ei voi kiinnittyä pelkästään nykyhetkeen ja jo saavutettuun turvallisuustasoon, vaan turvallisuutta on jatkuvasti kehitettävä eteenpäin.
– Haasteita riittää juuri nyt esimerkiksi Naantalissa kehitteillä olevan uuden voimalaitosprojektin, eli 4-yksikön, parissa. Laitos on täysin uutta teknologiaa, joka mahdollistaa biopolttoaineiden käytön laajassa mittakaavassa. Mukautuminen uuteen tuotantoon tulee olemaan mielenkiintoista aikaa minulle ja Naantalin voimalaitoksen koko henkilöstölle.