Kristian Laakkonen, Software Specialist

Kristian Laakkonen työskentelee ohjelmoijana Fortumin Power Solutions IT -yksikössä. Työssään hän kehittää ja ylläpitää voimalaitosten hallintajärjestelmiä, joiden tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta ja laitosten käytön hallintaa.

 

Kristian aloitti Fortumissa osa-aikaisena työntekijänä ja hän oli opiskelijana Fortumissa kesätöissä. Opintojensa aikana Aalto-yliopistossa hän päätyi tekemään Fortumille myös gradun, mikä johti pysyvään työpaikkaan. "Tulin tänne löytämään mielenkiintoisia ohjelmoinnin tehtäviä, ensin kesiksi ja sitten osa-aikaisesti lukukausien ajaksi. Etsiessäni aihetta lopputyölleni, olimme juuri aloittaneet uuden projektin ja graduni oli oleellinen osa sitä."

Varsinaisen kehittämisen lisäksi, Kristianin työ pitää sisällään nuorempien kollegoiden tutorointia, käyttäjien tarpeiden ja pyyntöjen huomioonottamista sekä niiden toteuttamisen suunnittelua. "Nykyisessä projektissani tavoite on luoda järjestelmä voimalaitosten toiminnan optimointiin. Aiemmin tähän on käytetty pääasiallisesti Excel-tiedostoa, mutta kehitystyömme tuloksena ohjelmistot voivat nyt käsitellä tietoja helpommin paremman visuaalisen tuen avulla.

Fortum hyödyntää kehityksessä Scrum-menetelmää, joka tuo käyttäjille uusia, käyttövalmiita ominaisuuksia kahden viikon sprinttien välein. "Jokaisen sprintin jälkeen käyttäjät tekevät testikierroksen ja jatkamme ohjelmiston kehittämistä palautteen perusteella seuraavassa sprintissä."

Laakkonen kokee, että Fortum on kiinnostava ja merkittävä työpaikka. "Koen, että koko energiasektori on yhteiskunnan ja ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta merkityksellisessä asemassa. Energia ja sähkö ovat kriittisiä tekijöitä tämän päivän yhteiskunnassa. Esimerkiksi ilmastonmuutos on tärkeä aihe tänään ja työssäni voin vaikuttaa siihen, että energiaa käytetään parhaalla mahdollisella tavalla."

Kuten monien muidenkin ohjelmoijien kohdalla, Laakkosen perustiedot alalta ovat lähtöisin aktiivisesta koodaamisesta vapaa-ajalla. "Yläasteaikoina kaverit koodailivat pelejä ja kiinnostuin niistä itsekin. Vapaa-ajalla minulla oli tapana koodata pieniä sovelluksia, nykyään en enää juurikaan sitä tee, sillä minulla on työ ohjelmoinnin parissa."

Laakkonen näkee Fortumin erinomaisena ja monipuolisena työpaikkana, joka tarjoaa hänelle ennennäkemättömiä mahdollisuuksia tulevaisuudessa. "Fortumin lukuisat liiketoiminta-alueet ja erilaiset energianlähteet kiinnostavat minua. Näen täällä lukemattomia mahdollisuuksia, sillä työskentelemme mielenkiintoisten ja tärkeiden projektien parissa", hän toteaa.