Vilma Martti, Summer Trainee, Market Risk Management

Fortumilla aloittaessani minulla oli takana kolme vuotta energia- ja ympäristötekniikan opintoja Aalto-yliopistossa. Energia-alan ympäristönäkökulmat ovat pitkään kiinnostaneet minua, ja kesän ajan työskentelinkin kaukolämmön ympäristönhallintatehtävissä.

Geopoliittisen tilanteen aiheuttamat haasteet polttoaineiden hankinnassa työllistivät meidänkin tiimiämme. Tähän liittyen sain heti ensimmäisenä vastuulleni kaukolämmön huoltovarmuuden takaavan polttoaineen rekisteröinnin eräälle lämpökeskukselle. Rekisteröintiä varten pääsin selvittämään lakisääteisiä vaatimuksia liittyen päästörajoihin ja laitosalueella tehtävin muutoksiin sekä arvioimaan polttoaineen vuotuista kulutusta ja lämmöntuotantoa. Energia-alaan kohdistuvien haasteiden seuraaminen näin läheltä toi ehdottomasti lisää mielenkiintoa työhön varsinkin, kun pääsi itsekin työskentelemään tilanteen parissa. Oli myös ilo huomata, kuinka vastuullisia tehtäviä minulle luotettiin alusta asti.

Kesän aikana olen päässyt työskentelemään joustavasti omien projektien parissa. Sain itse vaikuttaa työtehtäviini valitsemalla kiinnostavimmat minulle tarjottujen mahdollisuuksien joukosta. Olen päässyt mm. tekemään ympäristöriskiarviointeja, sisäisiä auditointeja sekä selvityksiä ympäristön tilan seuraamiseksi toteutettavia mittauksia varten. Vaihtelua työpäiviin tuo oman aikataulun luominen, ja silloin tällöin tehtävät laitoskierrokset. Voimalaitoksella tai lämpökeskuksilla käydessäni työn alla on usein paikan päällä tehtävää selvitystä vaativa projekti, tai turvallisuuden havainnointikierros.

“Alusta alkaen minulla on ollut tunne siitä, että kykyihini uskotaan ja uuteen on suhtauduttu kannustavasti.”

Vaihtelevat työtehtävät toivat mukanaan paljon uuden opettelua, mutta siihenkin varattiin aikaa. Aiempaa kokemusta esimerkiksi lakien tai asetusten tulkinnasta minulla ei ollut, mutta niidenkin soveltamisesta olen kesän aikana saanut hyvin kiinni. Panostus uuden opettamiseen viestii mielestäni erityisesti siitä, kuinka avoimia Fortumilla ollaan kesätyöntekijöiden jatkomahdollisuuksille. Alusta alkaen minulla on ollut tunne siitä, että kykyihini uskotaan ja uuteen on suhtauduttu kannustavasti.

Edellisenä kesänä työskentelin Fortumin Suomenojan voimalaitoksella, ja sitä kautta olin jo tietämättäni tavannut osan tulevista tiimiläisistäni. Ensimmäisen työpäivän jännitys katosikin nopeasti, kun toimistolla oli vastassa uusi tiimini ja tuttuja kasvoja. Työkaverit vastailevat mielellään kysymyksiini ja löytävät aina aikaa auttaakseen ja ohjatakseen eteenpäin. Tiimiläiseni viihtyvät usein konttorilla, ja sinne onkin kiva mennä vaihtamaan kuulumisia tietäen saavansa lounasseuraa. On myös ollut mahtavaa tutustua muihin kesätyöntekijöihin, ja esimerkiksi laitoskierrosten teko pienellä porukalla on huomattavasti antoisampaa!

Working at fortum

Avoimet tehtävät opiskelijoille

Hae täällä