Sara Teräsvasara, Wind Trainee

Epäilemättä yksi maailmantalouden kiireellisimmistä haasteista on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Innovatiivisten ja kestävien ratkaisujen löytäminen on sähköntuotannon tulevaisuutta. Halusin olla mukana tässä muutoksessa, ja siksi olin innoissani nähdessäni, että Fortumin tuulivoimaliiketoiminta etsi kesäharjoittelijoita. Halusin yhdistää taustani taloustieteistä uusiutuvan energian kokemukseen.

Työskentely Fortumin tuulivoimaliiketoiminnan projektikehityksen parissa on antanut minulle arvokasta tietoa siitä, miten tällaisia ​​hankkeita käytännössä kehitetään ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, että lopputulos on hyvin toimiva tuulivoimapuisto. Kommunikointi eri viranomaisten ja maanomistajien kanssa, paikkatietotekniikan järjestelmien kehittäminen ja ylläpito sekä maanvuokrasopimusten käsittely olivat keskeisiä työtehtäviäni.

Tehtävät olivat hyvin vaihtelevia riippuen siitä, minkä projektin parissa työskentelin, sillä projektit olivat kaikki eri kehitysvaiheissa. Kesäharjoittelu Fortumilla on antanut minulle hyvän käsityksen tuulivoiman projektikehityksen kaikista osa-alueista ja syvemmän ymmärryksen toimialasta kokonaisuudessaan. Sain mahdollisuuden vierailla tiimini kanssa Fortumin Kalax-tuulipuistossa Närpiössä, ja kävimme myös muissa kehitteillä olevissa projektikohteissa. Vierailu oli yksi kesän kohokohdista.

Vaikka koronapandemia jatkui vuonna 2021 ja jouduin työskentelemään pääosin kotoa käsin, työhöni ja tiimiini tutustuminen oli helppoa. Tietotekniikka toimi hyvin ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Työtovereihin oli helppo saada kontakti ja minut otettiin lämpimästi mukaan tiimiin.

Saadaksesi mahdollisimman paljon irti harjoittelustasi, kannustan sinua olemaan aktiivinen! Kesän etätyöskentelyn vuoksi sovin usein virtuaalisia kahvitreffejä eri kollegoiden kanssa tutustuakseni heihin, sekä oppiakseni lisää heidän tehtävistään. Aktiivinen yhteydenpito auttoi minua saamaan paremman käsityksen yrityksestä kokonaisuutena sekä muista tiimeistä. Tutkin paljon Fortumin organisaatiokaaviota, koska olin aidosti kiinnostunut siitä, miten yritystä johdettiin ja miten tiimini sopi kokonaisuuteen. Mitä enemmän kysyt, sitä enemmän opit! Löysin paljon seuraa myös muista Fortumin kesäharjoittelijoista ja järjestimme yhteisiä tapaamisia, mikä oli erittäin hauskaa.

Kesän jälkeen minulle tarjottiin mahdollisuutta jatkaa osa-aikaisena työntekijänä opintojeni ohella. Syksyllä monet työtehtävät ovat pysyneet ennallaan, mutta lisäksi olen saanut myös enemmän vastuuta ja päässyt syventämään osaamistani. On ollut hienoa jatkaa yhteistyötä läheisten kollegoiden kanssa syksyn aikana. Kesäharjoittelukokemukseni on antanut hyvän pohjan tuleville työtehtäville ja arvostan kokemusta suuresti.

Uskon, että Fortumin kaltainen kehittyvä yritys on arvokas paikka kerätä tietoa kasvavasta uusiutuvan energian sektorista. Se tarjoaa käytännönläheisen kokemuksen liiketoimintaprojektien parissa työskentelyyn. Monille nuorille on tullut yhä tärkeämmäksi hakeutua merkityksellisen työn pariin, ja niin on myös minulle. Arvostan vastuullisuutta ja ajattelumaailmaani sopivaa työtä. Olipa työpanokseni kuinka pieni tahansa, haluan että sillä on positiivinen ulkoisvaikutus.

Working at fortum

Avoimet tehtävät opiskelijoille

Hae täällä