Kannanotot

Päivämäärä

Aika

Aihe

13.10.2017

17.19 EEST

Fortumin lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta HE 93/2017 vp - Talousvaliokunnan kuuleminen 13.10.2017, Peter Tuominen, Fortum Power and Heat Oy.

29.09.2017

17.25 EEST

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Fortum pitää tervetulleena, että lainsäädäntöehdotus kansallisen energia- ja ilmastostrategian yhteydessä päätetystä uusiutuvan sähkön tuotantoinvestointien tarjouskilpailusta on valmistunut ja lähetetty lausuntokierrokselle.

13.05.2016

16.11 EEST

Fortumin vastaus EU:n bioenergiaa koskevaan konsultaatioon: bioenergiapolitiikkaan kaivataan harmonisointia ja pitkäjänteisyyttä

Fortum on vastannut Euroopan komission julkiseen konsultaatioon koskien 2020-luvun kestävää bioenergiapolitiikkaa.

22.02.2016

10.22 EET

Valmet ja Fortum: yhtenäiset EU-tason kestävyyskriteerit bioenergialle

Valmet ja Fortum haluavat vauhdittaa bioenergian kestävää käyttöä ja toivovat EU:n antavan vielä kuluvan vuoden aikana bioenergian kestävyyttä koskevan ehdotuksen.

09.02.2016

10.32 EET

EU:n linjattava ilmastotavoitteensa Pariisin sopimuksen mukaisesti

Fortumin kannanotto EU:n ilmastopolitiikan kehitykseen.

20.01.2016

16.02 EET

Fortumin vastaus julkiseen kuulemiseen Euratom-sopimuksen investointien ilmoitusmenettelyistä

Fortum on 20.1.2016 toimittanut vastauksensa Euroopan komission julkiseen kuulemiseen, joka koskee Euratom-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ydinenergia-alan investointien ilmoitusmenettelyjä.

08.01.2016

16.06 EET

Fortumin lausunto uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituesta

Fortum tukee lähtökohtaisesti työ- ja elinkeinoministeriön uusiutuvan energian ja energiateknologian investointitukiasetusluonnoksen tavoitteita (lausuntopyyntö TEM/2276/03.01.02/2015).