Artikkelit ja referenssit

Päivämäärä

Aika

Aihe

22.12.2017

13.32 EET

Vesivoima turvaa suomalaisten joulupuuhat

Kinkun paisto ja muiden jouluherkkujen valmistus, saunominen sekä jouluvalot ovat osa usean suomalaisen joulua. Jouluvalmistelut aiheuttavat sähkön kulutukseen selkeitä piikkejä, kun joulunvietto ja sen merkkipaalut ajoittuvat kodeissa samoihin ajankohtiin. Fortumin Espoon valvomossa huolehditaan siitä, että suomalaisten joulunvietto sujuu häiriöittä ja että sähkön kysynnän nopeisiin vaihteluihin kyetään vastaamaan.

21.11.2017

14.44 EET

Zabrzen uusi CHP-laitos tehostaa energiantuotantoa ja vähentää päästöjä

Hyödynnämme monipuolista energiantuotannon osaamistamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Uusi sähköä ja lämpöä tuottava monipolttoainelaitoksemme Puolan Zabrzessa varustetaan uusimmalla teknologialla haitallisten päästöjen vähentämiseksi.

04.09.2017

13.38 EEST

Kalojen kiinniottolaite

Kalojen kiinniottolaite mahdollistaa lohikalojen tehokkaan ja turvallisen ylisiirtämisen voimalaitospatojen taakse.

22.08.2017

13.40 EEST

Vaelluskalojen ylisiirrot

Ylisiirtojen avulla halutaan vahvistaa Oulujokeen leimautunutta lohikalakantaa.

30.03.2017

14.55 EEST

GrowSmarter – ratkaisuja älykkäisiin kaupunkeihin

GrowSmarter on EU-rahoitteinen hanke, jossa kaupungit ja teollisuusyritykset esittelevät yhdessä 12 älykästä kaupunkiratkaisua. Tavoitteena on tarjota kokemuksia ja tietoa energiasta, infrastruktuurista ja liikenteestä, mikä auttaa kaupunkeja siirtymään älykkääseen ja kestävän kehityksen mukaiseen Eurooppaan.

10.02.2017

13.33 EET

Lohikalojen alasvaellus

Meille vaelluskalojen elinolojen parantaminen ja luonnonkalakantojen vahvistaminen on tärkeä tavoite. Tavoitteeseen pääsemiseksi valitaan tehokkaimmat keinot yhteistyössä ympäristö- ja kalatalousviranomaisten sekä paikallisten sidosryhmien kanssa.

10.02.2017

11.48 EET

Vuoksen virtavesikunnostukset

Vuoksen virtavesikalokantoja vahvistetaan kunnostamalla taimenelle ja Vuoksen harjukselle sopivia kutu- ja poikastuotantoalueita.

10.02.2017

11.41 EET

Eldbäckenin biouoma

Tavanomaisen kalatien sijaan rakensimme ohitusuomasta elinympäristön, joka sopii monenlaisille eläimille ja kasveille.

24.11.2016

15.08 EET

Ydinvoiman käytetyn polttoaineen loppusijoitus hoidetaan Suomessa huolella

Ydinvoimalaitoksessa tuotetaan sähköä uraanipolttoaineen avulla. Uraanissa energia on tiiviisti pakatussa muodossa, ja siitä syntyy vähän käytettyä polttoainetta. Käytetty polttoaine on radioaktiivista, minkä vuoksi se on eristettävä elollisesta luonnosta niin pitkäksi aikaa, että sen radioaktiivisuus on vähentynyt vaarattomalle tasolle. Tätä eristämistä kutsutaan loppusijoitukseksi.

01.07.2016

14.35 EEST

Kiertotalouskylä

Kesäkuussa 2016 otettiin käyttöön uusi Kiertotalouskylä Riihimäellä.