Tuuli ja aurinko Venäjällä

Olemme kertoneet aikomuksestamme lisätä tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoamme Venäjällä.

Wind-farm-on-the-sunset web

Olemme kertoneet aikomuksestamme lisätä tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoamme Venäjällä. Tavoite tukee strategiaamme lisätä hiilidioksidittoman sähköntuotannon osuutta ja on linjassa kokonaistavoitteen kanssa, jonka mukaan pyrimme kasvamaan tuuli- ja aurinkovoimassa gigawatti-kokoluokkaan.

Kesäkuussa 2017 Fortum ja Rusnanon sijoitusrahasto voitti Venäjän valtion uusiutuvan energian huutokaupassa oikeuden rakentaa 1 000 MW takuuhintaista tuulivoimakapasiteettia. Kesäkuussa 2018 sijoitusrahasto voitti oikeuden rakentaa 823 MW tuulivoimaa. Fortum voitti lisäksi kesäkuussa 2018 oikeuden rakentaa 110 megawattia (MW) takuuhintaista (Capacity Supply Agreement, CSA) aurinkovoimakapasiteettia.

Fortumin ja Rusnanon tuulivoimasijoitusrahasto on yhtiöiden 50/50 omistama ja sen tavoite on tuulivoiman rakentaminen Venäjällä.

Jokainen edellä olevaan rakennusoikeuteen liittyvä investointi päätetään tapauskohtaisesti.

Tuulivoima

Tammikuussa 2018 lisäsimme 35 MW tuulivoimaa Venäjän sähkömarkkinoille kun Uljanovskin tuulipuistomme lisättiin kapasiteettirekisteriin. Tuulipuisto on Venäjän ensimmäinen.

Tammikuussa 2019 Fortumin ja Rusnanon tuulivoimasijoitusrahasto käynnisti 50 MW tuulivoimpuiston Uljanovskissa Venäjällä. Puisto on ensimmäinen sijoitusrahastolle 2017 ja 2018 Venäjän uusiutuvan energian huutokaupassa myönnettyyn 1 823 MW:n rakennusoikeuteen liittyvä investointi, joka on otettu käyttöön. 

Käynnissä olevat tuulivoimaprojektit Venäjällä

Lokakuussa 2019 Fortumin ja Rusnanon sijoitusrahasto käynnisti 300 MW:n tuulivoimaprojektin rakennustyöt Rostovin alueella Etelä-Venäjällä. Kolmen alueelle nousevan tuulipuiston sähköntuotannon on tarkoitus alkaa vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla.

Marraskuussa 2019 rahasto ilmoitti 200 MW:n tuulivoimaprojektin käynnistämisestä Kalmukiassa Etelä-Venäjällä. 

Joulukuussa 2019 rahasto ilmoitti 50 MW:n uuden tuulivoimaprojektin käynnistämisestä Rostovin alueella.

Aurinkovoima

Marraskuussa 2017 allekirjoitimme sopimuksen kolmen aurinkovoimayhtiön ostamisesta Hevel Groupilta, Venäjän suurimmalta aurinkovoimayhtiöltä. Järjestely saatettiin loppuun joulukuussa 2017. Kaikki kolme aurinkovoimalaitosta ovat toiminnassa ja niiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 35 MW. Laitokset otettiin käyttöön vuosina 2016 ja 2017. Hevel Group vastaa kaikkien kolmen laitoksen käytöstä ja kunnossapidosta.

Voitimme kesäkuussa 2018 oikeuden rakentaa 110 MW aurinkovoimaa vuosille 2021-2022. Lisäksi kesäkuussa 2019 Fortum voitti Venäjän valtion uusiutuvan energian huutokaupassa oikeuden rakentaa 5,6 megawattia (MW) takuuhintaista (Capacity Supply Agreement, CSA) aurinkovoimakapasiteettia. Voimalaitos otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana, ja sille myönnetty takuuhinta vastaa noin 15 000 ruplaa megawattituntia kohden 15 vuoden ajan.

 

Uljanovskin tuulipuiston rakentaminen - katso time lapse -video

Kuvia aurinko- ja tuulipuistoistamme Venäjällä