Tuuli ja aurinko Venäjällä

Olemme kertoneet aikomuksestamme lisätä tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoamme Venäjällä.

Wind-farm-on-the-sunset web

Olemme kertoneet aikomuksestamme lisätä tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoamme Venäjällä. Pitkän aikavälin tavoitteemme uusiutuvan energian kapasiteetin määräksi Venäjällä on noin 500 megawattia. Tavoite tukee strategiaamme lisätä hiilidioksidittoman sähköntuotannon osuutta ja on linjassa kokonaistavoitteen kanssa, jonka mukaan pyrimme kasvamaan tuuli- ja aurinkovoimassa gigawatti-kokoluokkaan.

Kesäkuussa 2018 Fortum voitti Venäjän valtion uusiutuvan energian huutokaupassa oikeuden rakentaa 110 megawattia (MW) takuuhintaista (Capacity Supply Agreement, CSA) aurinkovoimakapasiteettia. Samassa huutokaupassa Fortumin ja Rusnanon sijoitusrahasto (Fortumin osuus 50%) voitti oikeuden rakentaa 823 MW takuuhintaista tuulivoimakapasiteettia. Jokainen edellä olevaan rakennusoikeuteen liittyvä investointi päätetään tapauskohtaisesti.

Lue lisää: Sijoittajauutinen 13.6.2018: Fortum on voittanut oikeuden rakentaa takuuhintaista aurinko- ja tuulivoimakapasiteettia Venäjälle.

Tammikuussa 2018 lisäsimme 35 MW tuulivoimaa Venäjän sähkömarkkinoille kun Uljanovskin tuulipuistomme lisättiin kapasiteettirekisteriin. Tuulipuisto on Venäjän ensimmäinen.

Vuonna 2017 Fortum ja RUSNANO perustivat sijoitusrahaston, jonka tavoitteena on mahdollistaa Venäjän valtion takaaman CSA tuulivoiman rakentaminen Venäjällä. Saman vuoden kesäkuussa sijoitusrahasto voitti oikeuden rakentaa vuoteen 2022 mennessä 1 000 MW tuulivoimaa, mistä 50 MW on tällä hetkellä rakenteilla.

Marraskuussa allekirjoitimme sopimuksen kolmen aurinkovoimayhtiön ostamisesta Hevel Groupilta, Venäjän suurimmalta aurinkovoimayhtiöltä. Järjestely saatettiin loppuun joulukuussa 2017. Kaikki kolme aurinkovoimalaitosta ovat toiminnassa ja niiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 35 MW. Laitokset otettiin käyttöön vuosina 2016 ja 2017. Hevel Group vastaa kaikkien kolmen laitoksen käytöstä ja kunnossapidosta.

Uljanovskin tuulipuiston rakentaminen - katso time lapse -video

Kuvia aurinko- ja tuulipuistoistamme Venäjällä