Tutkimuksella ja innovaatioilla kohti puhtaampaa maailmaa

Missiomme on edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Uskomme, että voimme samalla tuottaa osakkeenomistajillemme merkittävästi lisäarvoa.

Bio oil

Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnan tarkoituksena on parantaa yhtiön kilpailukykyä ja luoda pohjaa uudelle, tulokselliselle liiketoiminnalle. Jokaista uutta toimenpidettä arvioidaan hiilidioksidipäästöttömyyden ja luonnonvarojen tehokkaan hyödyntämisen kriteerillä. Fortumin T&K -toiminnan pääaiheet kattavat sekä nykyisen energiajärjestelmän edistyksellisimmät teknologiat että tulevaisuuden aurinkotalouden edellyttämät teknologiat ja ratkaisut. Päämääränä on tuottaa energiaa mahdollisimman resurssitehokkaasti ja tuoda ympäristöystävällisiä ratkaisuja loppuasiakkaillemme.

NURES

NURES on innovaatio, jolla puhdistetaan radioaktiivisia nesteitä ja vähennetään näin radioaktiivisen jätteen määrää. Olemme kehittäneet ratkaisun aikoinaan Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöön. NURES-tuotteilla on maailmanlaajuisesti ollut tähän mennessä noin 50-60 asiakasta, lähinnä ydinvoimalaitoksia. Jatkamme tuotteen kehittämistä edelleen.

Lue lisää englanninkielisiltä sivuiltamme

Bio2X

Yhdessä kumppaniemme kanssa, Fortum Bio2x kehittää keinoja muuttaa biomassaa, kuten bambua ja olkea, kestäviksi ja luonnonmukaisiksi tekstiileiksi, biomuoveiksi, polttoaineiksi ja muiksi arvokkaiksi lopputuotteiksi.

Lue lisää Bio2x-hankkeesta.

Bioöljyä korvaamaan fossiilisia polttoaineita

Fortumin Otso-bioöljyn raaka-aineena käytetään metsähaketta sekä muuta biomassaa. Bioöljyn tuottaminen perustuu nopeapyroloositeknologiaan. Bioöljy korvaa raskaista polttoaineita esimerkiksi lämpölaitoksilla. Fortumin Joensuun voimalaitokseen integroitu bioöljylaitos otettiin käyttöön vuoden 2013 syksyllä.

Lue lisää Otso-bioöljystä.

Solar2Go

Solar2Go on kehitetty yhtessä Futuricen ja Boondin sekä intialaisten mikroverkkoyhtiöiden kanssa. Solar2Go tarjoaa paikallisille aurinkoenergiayhtiöille innovatiivisen ja edullisen ratkaisun. Ratkaisu mahdollistaa aurinkoenergian mikroverkkojen nopeamman ja kustannustehokkaamman kehittämisen ja kasvattamisen.

Solar2Go-pilottiprojekti käynnistyy maaliskuussa 2018.

Energian varastointi

Vuonna 2017 pohjoismaiden suurin litium-ion-akkuvarasto asennetiin biomassaa käyttävän Fortumin Järvenpään biovoimalaitoksen yhteyteen. Olosuhteista riippuvaiset sähkön tuotantomuodot, kuten tuuli- ja aurinkoenergia vaativat sähköverkolta tulevaisuudessa nykyistä enemmän joustavuutta. Joustoa tuovaa säätövoimaa saadaan sähköjärjestelmään vesivoiman lisäksi myös sähköä varastoimalla. Akkuvaraston tuoma joustavuus mahdollistaa uusiutuvien energianlähteiden käytön kasvua Suomessa.

ForEnergy-blogi: Maailman vanhin ja uusin energiavarasto rinnakkain

Digitalisaatio ydinvoimassa

Digitalisaation nopea kehittyminen lisää tehokkuutta voimalaitosten käyttöön, kunnossapitoon ja henkilöstön koulutukseen. Tavoitteenamme on hyödyntää yhä paremmin digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia, uusia teknologioita ja sisäisiä innovaatioita.

Lue lisää digitalisaatiosta englanninkielisiltä sivuiltamme.

Power2X

Fortum tutkii yhdessä eri tutkimuslaitosten ja muiden alojen yritysten kanssa mahdollisuutta käyttää Power2X:ää puhtaan vetykaasun tuottamiseen suuren mittakaavan elektrolyysin avulla usean eri toimialan tarpeisiin.

Lue lisää Power2X:stä.