Fortum Ruotsissa

Fortum aloitti toimintansa Ruotsissa vuonna 1996 energiamarkkinoiden uudistuessa. Tänä päivänä Fortum on yksi Ruotsin markkinoilla toimivista suurista energiayhtiöstä. Fortumin toiminnot Ruotsissa kattavat hiilidioksidivapaan energiantuotannon, lämmöntuotannon, sähkönmyynnin, sähköautojen latausverkoston sekä jäte- ja kierrätyspalvelut.

Hydro power plant in Sweden

Energiantuotanto

Fortumilla on Ruotsissa noin 130 vesivoimalaitosta. Tämä tarkoittaa, että yhtiö ei ole pelkästään yksi suurimmista toimijoista, vaan mahdollistaa myös vesivoimatuotannon suuren panoksen siirryttäessä kohti puhtaampaa maailmaa. Vaikka osa voimalaitoksista on sata vuotta vanhoja, vesivoiman merkitys täysin uusiutuviin energianlähteisiin perustuvalle energiajärjestelmälle on valtava. Kyetäkseen tasapainottamaan järjestelmään tuottamansa energian, paikalliset ympäristövaikutukset sekä maailmanlaajuiset ympäristöhyödyt, Fortum tarkastelee Ruotsissa vesivoimaa koko joen, eikä vain yksittäisten vesivoimalaitosten kannalta.

Fortum on omistajana yhteisomisteisissa ruotsalaisissa ydinvoimalaitoksissa Oskarshamnissa ja Forsmarkissa.

Fortumilla on vähemmistöosakkuus neljään pohjoismaiseen tuulivoimalaansa, joista Solberg sijaitsee Ruotsissa.

Kaukolämpö

Fortum omistaa yhdessä Tukholman kaupungin kanssa kaukolämpöyhtiö Stockholm Exergin. Yhtiö ei ainoastaan tuota kaukolämpöä ja -kylmää Tukholman alueelle. Sillä on myös suuri merkitys Tukholman kaupungin kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Tavoitteena on käyttää ainoastaan uusiutuvaa tai hukkalämpöä vuoteen 2022 mennessä. Tarjoamalla ratkaisuja, jotka uudistavat alan perinteisiä liiketoimintamalleja, kuten Stockholm Data Park ja mailmanluokan teknisiä ratkaisuja kuten bio-CCS, Stockholm Exergi asettaa maailman huippuluokkaa olevat standardit energian hyötykäyttöön kaupungeissa, ja luo näin ollen vakaan pohjan kiertotalouteen perustuville kestäville kaupungeille.

Sähkönmyynti

Fortum on Ruotsin suurin sähkönmyyntiyhtiö. Yhtiön 2,4 miljoonasta pohjoismaisesta asiakkaasta 40 prosenttia on Ruotsissa. Tarjoamalla ratkaisuja sähköautojen kotilataukseen, Smart Living -kysyntäjoustoon sekä aurinkoenergiapaketteja yhtiö pystyy tarjoamaan asiakkailleen laajan palvelutarjonnan.

Kiertotalousratkaisut

Vuonna 2016 Fortum osti Ekokemin, joka on nyt Fortum Recycling & Waste Solutions. Ruotsissa sijaitseva laitos erikoistuu vaarallisen jätteen käsittelyyn. Teemme myös yhteistyötä monien tahojen kanssa jätteenkäsittelyssä ja kiertotaloudessa.