Fortum Liettuassa

Fortum keskittyy Liettuassa sähkön ja lämmön tuotantoon sekä kaasun toimitukseen.

Fortum Klaipedassa

Fortumin jätteenpolttolaitos Klaipedassa otettiin käyttöön keväällä 2013. Laitos on Liettuassa ensimmäinen laatuaan. UAB Lietuvos energijan kanssa yhteisen jätteenpolttolaitoksen UAB Kauno kogeneracinė jėgainėn odotetaan aloittavan kaupallinen tuotanto vuonna 2020.

Fortum on toiminut Liettuassa vuodesta 1999 lähtien. Yhtiöllä on Liettuassa tällä hetkellä 92 työntekijää, ja keskittyy sähkön ja lämmön yhteistuotantoon (CHP), kaukolämmitysjärjestelmän tehokkuuden parantamiseen, pitkän aikavälin kilpailukyvyn säilyttämiseen sekä tuotantolaitostensa ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Vuonna 2019 Fortum tuotti Liettuassa 445 GWh lämpöä ja 144 GWh sähköä. Fortumin Klaipedan CHP-laitos käyttää polttoaineenaan sekä teollisuusperäistä jätettä että biopolttoainetta. Fortum Švenčionių Energija (toiminnassa vuodesta 2001) ja Fortum Joniškio Energija (toiminnassa vuodesta 2000) tuottavat ja jakelevat lämpöä. Laitokset käyttävät polttoaineinaan kaasua ja biopolttoainetta.

Fortumin CHP-laitos Fortum Klaipeda

CHP-laitos käyttää polttoaineenaan seka- ja teollisuusperäistä jätettä. Laitos voi käyttää polttoaineena 255 000 tonnia jätettä ja biopolttoainetta vuosittain. Laitoksen energiatehokkuus on lähes 90 %. Laitoksen lämmöntuotantokapasiteetti on 50 MW (lämmöntuotannon lisäkapasiteetti talvikaudella 15 MW) ja sähköntuotantokapasiteetti 20 MW.

Energiantuotanto seka- ja teollisuusjätteestä on keskeinen osa Fortumin strategiaa. Se auttaa hyödyntämään jätettä paikallisena energianlähteenä ja vähentämään saastuttavia kaatopaikkakaasuja. Fortumin voimalaitoksen toiminta on yhdenmukaista Klaipedan kaupungin tavoitteen kanssa. Tavoitteena on luoda alueelle uusi jätteenkäsittelyjärjestelmä, joka vastaa Euroopan Unionin ympäristöstandardeja.

Fortum Klaipeda on aktiivinen myös sosiaalisessa vastuussa. Yhtiö tukee vuosittain paikallisia yhteisöjä ja kaupunkitapahtumia sekä sponsoroi yksittäisiä tahoja.