Fortumin Uniper-investointi

Veden äärellä

Fortum hankkii osake-enemmistön Uniperista – tavoitteena vakauttaa tilanne ja nopeuttaa strategian toteuttamista

Fortum on 8.10.2019 sopinut ostavansa kaikki Elliott Management Corporation ja sen tytäryhtiöiden (“Elliott”) sekä Knight Vinke Energy Advisors Limited ja sen tytäryhtiöiden (“Knight Vinke”) hallinnoimat Uniperin osakkeet, yhteensä yli 20,5 %. Fortum maksaa yhteensä noin 2,3 miljardia euroa näistä osakkeista, mikä vastaa 29,93 euroa osakkeelta. Kun järjestely on saatu päätökseen, Fortumin osuus Uniperissa nousee yli 70,5 %:iin ja Fortumin Uniper-investoinnin kokonaisarvo noin 6,2 miljardiin euroon, mikä vastaa keskimäärin 23,97 euroa Uniperin osakkeelta.

Fortumin ensisijaisena tavoitteena on ollut sopia yhteisestä kehityssuunnasta Uniperin johdon kanssa, mutta keskustelut ovat päättyneet kerta toisensa jälkeen tuloksettomina. Fortum uskoo, että Uniperin nykyisen omistusrakenteen ja osapuolten välisten suhteiden selkiyttäminen vakauttaa Uniperin tilanteen ja palauttaa huomion Uniperin liiketoimintaan ja tarjolla oleviin mahdollisuuksiin.

”Olen tyytyväinen, että olemme tänään edenneet merkittävästi tavoitteessamme luoda johtava toimija Euroopan energiamuutokseen. Olen vakuuttunut, että yhdessä voimme tarjota houkuttelevia mahdollisuuksia molemmille yhtiöille ja niiden työntekijöille. Fortumin osakkeenomistajille järjestely tarkoittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua. Tässäkin järjestelyssä noudatamme investointiperiaatteitamme, jotka tähtäävät omistaja-arvon kasvattamiseen hallittavalla riskitasolla”, toteaa Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

”Energiamurros vaatii tulevina vuosikymmeninä mittavia investointeja paitsi uusiutuviin energialähteisiin myös kaasuun, energian varastointiin ja muihin toimitusvarmuutta parantaviin joustoratkaisuihin sekä päästöjen vähentämiseen myös teollisuudessa, liikenteessä, lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Yhtiöillä on erinomaisesti toisiaan täydentävää osaamista ja noin kolmen miljardin euron yhteenlaskettu käyttökate (EBITDA). Tältä pohjalta olemme vahvoissa asemissa tarttumaan muutosten tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin - edellyttäen tietenkin, että teemme sen hyvässä yhteistyössä”, sanoo Pekka Lundmark.

Lue lisää: Pörssitiedote 8.10.2019 Fortum hankkii osake-enemmistön Uniperista – tavoitteena vakauttaa tilanne ja nopeuttaa strategian toteuttamista

 

Julkinen ostotarjous Uniperin kaikista osakkeista

Syyskuussa 2017 Fortum ja E.ON allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan E.ONilla oli oikeus tarjota 46,65 %:n omistusosuutensa Uniperissa Fortumille julkisessa ostotarjouksessa. Fortum teki marraskuussa 2017 vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikille Uniperin osakkeenomistajille. Käteisostotarjous Uniperin osakkeenomistajille oli kokonaisarvoltaan 22 euroa osakkeelta, joka vastasi 36 %:n preemiota suhteessa Uniperin osakkeen hintaan toukokuun 2017 lopussa eli ennen Uniperia koskeneita yrityskauppaspekulaatioita. Helmikuussa 2018 Fortum ilmoitti, että yhtiön Uniper-ostotarjouksen lopullinen hyväksymisaste oli 47,12 %.

Viranomaishyväksynnät

Julkisen ostotarjouksen loppuun saattaminen edellytti viranomaishyväksyntöjä useissa maissa. Vuoden 2018 toisella neljänneksellä Fortum sai Uniper-järjestelylleen Venäjän kilpailulainsäädännön ja strategisia investointeja koskevan lain mukaiset viranomaishyväksynnät. Näiden päätösten myötä Fortum voi hankkia enintään 50 prosenttia Uniperin osakkeista ja äänioikeuksista. Fortum sai toisella neljänneksellä myös EU:n kilpailulainsäädännön alaisen hyväksynnän Uniper-järjestelylleen Euroopan komissiolta. Viranomainen ei asettanut päätökselleen ehtoja. Tarvittavat hyväksynnät Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa oli saatu jo aiemmin.

8.10.2019 tehdyn järjestelyn loppuun saattaminen edellyttää viranomaishyväksyntää Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Venäjän hallituksen ulkomaisia investointeja valvova komissio hyväksyi marraskuussa 2019 Fortumin Elliott Management Corporationin ja Knight Vinke Energy Advisors Limited'in ja niiden tytäryhtiöiden kanssa sopimat Uniper SE:n osakkeita koskevat kaupat. Maaliskuussa 2020 Fortum sai asiassa Venäjän FASilta päätöksen, joka virallistaa hallituksen komission hyväksynnän. Fortum tarvitsee vielä tavanomaisen kilpailulainsäädännön mukaisen hyväksynnän Venäjällä. Vaadittava kilpailuviranomaishyväksyntä Yhdysvalloissa myönnettiin joulukuussa 2019. Fortum odottaa saattavansa järjestelyn loppuun vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Enemmistöomistus Uniperissa

Fortum sai ostotarjouksen päätökseen 26.6.2018, jolloin siitä tuli Uniperin suurin osakkeenomistaja 47,35 prosentin osuudella. Fortum on lisännyt omistustaan Uniperissa kesäkuun 2018 jälkeen, sillä yhtiö haluaa turvata asemansa Uniperin mahdollisten tulevien yhtiökokousten äänestyksissä. Kesäkuun 2019 lopussa Fortum omisti 49,99 prosenttia Uniperin osakkeista.

Kun 8.10.2019 ilmoitettu järjestely on saatu päätökseen, Fortumin osuus Uniperissa nousee yli 70,5 %:iin ja Fortumin Uniper-investoinnin kokonaisarvo noin 6,2 miljardiin euroon, mikä vastaa keskimäärin 23,97 euroa Uniperin osakkeelta.

Uniper raportoidaan osakkuusyhtiönä

Osuus Uniperin tuloksesta kasvattaa Fortumin osakekohtaista tulosta, ja Uniperin osinko kasvattaa Fortumin kassavirtaa. Järjestely nosti Fortumin velkaisuuden yli yhtiön pitkän aikavälin tavoitetason, joka on nettovelan ja käyttökatteen suhteena noin 2,5x. Fortum kuitenkin odottaa, että velkaisuusaste pienenee ajan myötä yhtiön omien toimintojen kassavirran ja Uniperin tulevan osingon yhteisvaikutuksen ansiosta kohti tavoitetasoa.

Uniper on yhdistelty Fortum-konserniin osakkuusyhtiönä 30.6.2018 alkaen.

Fortum yhdistelee Uniperin tilinpäätökseensä tytäryhtiönä, kun 8.10.2019 ilmoitettu järjestely on saatettu päätökseen.

Muutos ei tapahdu yhdessä yössä

Fortum haluaa edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Muutos ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä, vaan vaatii pitkäjänteisyyttä. Tulevaisuuden energiajärjestelmän on oltava varma, ketterä ja puhdas. Tuuli- ja aurinkoenergian rinnalle tarvitsemme vakaata tuotantoa, joka varmistaa yhteiskunnan toimivuuden kaikkina aikoina. Lisäksi tarvitsemme ketterästi säätyvää vesivoimaa ja kaasuvoimaa varmistamaan energiansaanti myös silloin, kun ei tuule eikä aurinko paista.

Fortum on edelläkävijä vähäpäästöisen energian tuotannossa, kiertotaloudessa ja kestävissä kaupunkiratkaisuissa. Uniper on menestyvä yhtiö, joka omistaa sekä vakaata että ketterää tuotantoa. Noin puolet yhtiön tuotantokapasiteetista on vähäpäästöistä kaasuvoimaa ja noin 20 prosenttia päästötöntä vesi- ja ydinvoimaa.

Odotamme sijoitukseltamme hyvää tuottoa ja uskomme, että yhteistyöllä Uniperin kanssa voimme saavuttaa vielä enemmän. Samalla haluamme maksaa hyvää osinkoa omistajillemme.

Jatkamme Fortumilla työtä visiomme mukaisesti puhtaamman maailman puolesta.

Lue lisää