Fortumin Uniper-investointi

Veden äärellä

Fortum haluaa edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Muutos ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä, vaan vaatii pitkäjänteisyyttä. Tulevaisuuden energiajärjestelmän on oltava varma, ketterä ja puhdas. Tuuli- ja aurinkoenergian rinnalle tarvitsemme vakaata tuotantoa, joka varmistaa yhteiskunnan toimivuuden kaikkina aikoina. Lisäksi tarvitsemme ketterästi säätyvää vesivoimaa ja kaasuvoimaa varmistamaan energiansaanti myös silloin, kun ei tuule eikä aurinko paista.

Fortum on edelläkävijä vähäpäästöisen energian tuotannossa, kiertotaloudessa ja kestävissä kaupunkiratkaisuissa. Uniper on menestyvä yhtiö, joka omistaa sekä vakaata että ketterää tuotantoa. Noin puolet yhtiön tuotantokapasiteetista on vähäpäästöistä kaasuvoimaa ja noin 20 prosenttia päästötöntä vesi- ja ydinvoimaa.

Odotamme sijoitukseltamme hyvää tuottoa ja uskomme, että yhteistyöllä Uniperin kanssa voimme saavuttaa vielä enemmän. Samalla haluamme maksaa hyvää osinkoa omistajillemme.

Jatkamme Fortumilla työtä visiomme mukaisesti puhtaamman maailman puolesta.

Olemme iloisia, että Uniper on nyt sitoutunut aloittamaan yhteistyön rakentamisen puhtaalta pöydältä. Tavoitteena on nyt määritellä, miten teemme jatkossa strategista ja operatiivista yhteistyötä.

Pekka Lundmark

toimitusjohtaja

Julkinen ostotarjous Uniperin kaikista osakkeista

Syyskuussa 2017 Fortum ja E.ON allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan E.ONilla oli oikeus tarjota 46,65 %:n omistusosuutensa Uniperissa Fortumille julkisessa ostotarjouksessa. Fortum teki marraskuussa 2017 vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikille Uniperin osakkeenomistajille. Käteisostotarjous Uniperin osakkeenomistajille oli kokonaisarvoltaan 22 euroa osakkeelta, joka vastasi 36 %:n preemiota suhteessa Uniperin osakkeen hintaan toukokuun 2017 lopussa eli ennen Uniperia koskeneita yrityskauppaspekulaatioita. Helmikuussa 2018 Fortum ilmoitti, että yhtiön Uniper-ostotarjouksen lopullinen hyväksymisaste oli 47,12 %

Viranomaishyväksynnät

Julkisen ostotarjouksen loppuun saattaminen edellytti viranomaishyväksyntöjä useissa maissa. Vuoden 2018 toisella neljänneksellä Fortum sai Uniper-järjestelylleen Venäjän kilpailulainsäädännön ja strategisia investointeja koskevan lain mukaiset viranomaishyväksynnät. Näiden päätösten myötä Fortum voi hankkia enintään 50 prosenttia Uniperin osakkeista ja äänioikeuksista. Fortum sai toisella neljänneksellä myös EU:n kilpailulainsäädännön alaisen hyväksynnän Uniper-järjestelylleen Euroopan komissiolta. Viranomainen ei asettanut päätökselleen ehtoja. Tarvittavat hyväksynnät Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa oli saatu jo aiemmin.

Omistusosuus 49,99 % vuoden 2018 lopussa

Fortum sai ostotarjouksen päätökseen 26.6.2018, jolloin siitä tuli Uniperin suurin osakkeenomistaja 47,35 prosentin osuudella. Fortum maksoi osakkeensa tarjonneille osakkeenomistajille yhteensä 3,7 miljardia euroa (21,31 euroa osakkeelta). Fortumin 3,7 miljardin euron kokonaisinvestoinnista 1,95 miljardia euroa rahoitettiin kassavaroista ja 1,75 miljardia euroa ostotarjousta varten otetulla lainalla. Fortum on lisännyt omistustaan Uniperissa kesäkuun 2018 jälkeen, sillä yhtiö haluaa turvata asemansa Uniperin mahdollisten tulevien yhtiökokousten äänestyksissä. Joulukuun 2018 lopussa Fortum omisti 49,99 prosenttia Uniperin osakkeista.

Uniper raportoidaan osakkuusyhtiönä

Osuus Uniperin tuloksesta kasvattaa Fortumin osakekohtaista tulosta, ja Uniperin osinko kasvattaa Fortumin kassavirtaa. Järjestely nosti Fortumin velkaisuuden yli yhtiön pitkän aikavälin tavoitetason, joka on nettovelan ja käyttökatteen suhteena noin 2,5x. Fortum kuitenkin odottaa, että velkaisuusaste pienenee ajan myötä yhtiön omien toimintojen kassavirran ja Uniperin tulevan osingon yhteisvaikutuksen ansiosta kohti tavoitetasoa.

Uniper on yhdistelty Fortum-konserniin osakkuusyhtiönä 30.6.2018 alkaen. Hankintameno ja siihen liittyvät välittömät kustannukset raportoidaan kohdassa ”Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä”. Lopullinen IFRS:n mukainen hankintamenolaskelma saatetaan päätökseen yhden vuoden kuluessa ostopäivästä. Fortumin osuus Uniperin tuloksesta raportoidaan neljännesvuoden viiveellä mahdollisine oikaisuineen, koska Uniper julkaisee osavuosikatsauksensa myöhemmin kuin Fortum.

 

Lue lisää

Verkkouutinen 6.2.2019: Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark kommentoi yhteistyötä Uniperin kanssa

Fortumin vastaus ympäristöjärjestöjen vetoomukseen hiilen alasajoon liittyen 12.11.2018

Pörssitiedote 26.6.2018: Fortumin Uniper-ostotarjous päätökseen

Pörssitiedote 15.6.2018: Fortumin Uniper-investoinnille EU:n ja Venäjän kilpailuviranomaisen hyväksynnät

Pörssitiedote 4.6.2018: Fortumin Uniper-investoinnille strategisia investointeja koskevan lain mukainen hyväksyntä Venäjällä

Pörssitiedote 24.5.2018: Fortumin Uniper-hankintaan liittyvät viranomaispäätökset Venäjällä saattavat viivästyä

Pörssitiedote 28.4.2018: Myönteinen päätös Venäjällä Fortumin Uniper-hankinnalle - merkittävä askel järjestelyn loppuunsaattamiseksi

Pörssitiedote 21.3.2018: Fortum tukee Uniperin osinkoehdotusta

13.1.2018: Vastaus järjestöjen avoimeen kirjeeseen Uniper-kauppaan liittyen (englanniksi)

Pörssitiedote 7.2.2018: Fortumin Uniper-ostotarjouksen lopullinen hyväksymisaste 47,12 % 

Pörssitiedote 19.1.2018: Fortumin Uniper-ostotarjouksen hyväksymisaste 46,93 % - ylimääräinen hyväksymisaika alkaa

Pörssitiedote 17.1.2018: Fortumin Uniperin osakkeita koskevan ostotarjouksen varsinainen hyväksymisaika päättyi

Pörssitiedote 8.1.2018: E.ON vahvisti osallistumisensa Fortumin ostotarjoukseen Uniperin osakkeista

Verkkouutinen 21.11.2017: Kommentti Uniperin lausuntoon Fortumin ostotarjouksesta

Lue lisää järjestelystä deal website -verkkosivulta (englanniksi)

Pörssitiedote 7.11.2017: Fortum on julkaissut Uniper-järjestelyn tarjousasiakirjan, ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi

Pörssitiedote 26.9.2017: Fortum ja E.ON sopimukseen

Järjestelyyn liittyvät materiaalit

Lue lisää Fortumin strategian toteuttamisesta