Fortumin Uniper-investointi

Veden äärellä

Syyskuussa 2017 Fortum ja E.ON allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan E.ONilla oli oikeus tarjota 46,65 %:n omistusosuutensa Uniperissa Fortumille julkisessa ostotarjouksessa. Fortum teki marraskuussa 2017 vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikille Uniperin osakkeenomistajille. Käteisostotarjous Uniperin osakkeenomistajille oli kokonaisarvoltaan 22 euroa osakkeelta, joka vastasi 36 %:n preemiota suhteessa Uniperin osakkeen hintaan toukokuun 2017 lopussa eli ennen Uniperia koskeneita yrityskauppaspekulaatioita. Helmikuussa 2018 Fortum ilmoitti, että yhtiön Uniper-ostotarjouksen lopullinen hyväksymisaste oli 47,12 %.

Julkisen ostotarjouksen loppuun saattaminen edellytti viranomaishyväksyntöjä useissa maissa. Vuoden 2018 toisella neljänneksellä Fortum sai Uniper-järjestelylleen Venäjän kilpailulainsäädännön ja strategisia investointeja koskevan lain mukaiset viranomaishyväksynnät. Näiden päätösten myötä Fortum voi hankkia enintään 50 prosenttia Uniperin osakkeista ja äänioikeuksista. Fortum sai toisella neljänneksellä myös EU:n kilpailulainsäädännön alaisen hyväksynnän Uniper-järjestelylleen Euroopan komissiolta. Viranomainen ei asettanut päätökselleen ehtoja. Tarvittavat hyväksynnät Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa oli saatu jo aiemmin.

Fortum saattoi ostotarjouksen päätökseen 26.6.2018, jolloin siitä tuli Uniperin suurin osakkeenomistaja 47,35 %:n osuudella. Ostotarjouksessa osakkeensa tarjonneille osakkeenomistajille maksettiin yhteensä 3,7 miljardia euroa (21,31 euroa osakkeelta). Fortumin kokonaisinvestoinnista 1,95 miljardia euroa rahoitettiin kassavaroista ja 1,75 miljardia euroa ostotarjousta varten otetulla lainalla.

Fortum odottaa Uniper-sijoituksensa tarjoavan hyvää tuottoa, joka osaltaan mahdollistaa kestävien energiaratkaisujen kehittämisen ja toteuttamisen vaarantamatta kilpailukykyistä osinkotasoa.

Olemme erittäin tyytyväisiä, että ostotarjous on nyt saatettu päätökseen ja meistä on tullut Uniperin suurin osakkeenomistaja. Tehty järjestely on Fortumin vision ja strategian mukainen ja täyttää investointikriteerimme.

Pekka Lundmark

toimitusjohtaja

Strategiset perustelut

Investointi Uniperiin toteuttaa Fortumin aikaisemmin julkistamaa pääoman allokaatiostrategiaa ja täyttää sen mukaiset sijoituskriteerit: Uniper toimii Fortumin ydinosaamisalueella, on maantieteellisesti lähellä Fortumin kotimarkkinaa ja tuottaa hyvää kassavirtaa. Odotamme Uniper-sijoituksen tarjoavan hyvää tuottoa, joka osaltaan mahdollistaisi kestävien energiaratkaisujen kehittämisen ja toteuttamisen vaarantamatta kilpailukykyistä osinkotasoa.

Sijoitamme vahvaan ja menestyvään yhtiöön, jolla on monipuolinen tuotantorakenne. Olemme täysin sitoutuneita työskentelemään puhtaamman Euroopan puolesta. Visiomme toteuttaminen edellyttää, että asiakkaille on tarjolla toimitusvarmaa ja kohtuuhintaista energiaa siirtyessämme kohti vähäpäästöisempää energiajärjestelmää. Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista tuotantomuodoista etenkin joustavaa kaasuvoimaa voidaan käyttää tasapainottamaan uusiutuvan energiantuotannon vaihteluita ja varmistamaan sähkön saatavuus alueilla, joilla vesivoimaa ei ole riittävästi saatavilla.

Lue lisää

Pörssitiedote 26.6.2018: Fortumin Uniper-ostotarjous päätökseen

Pörssitiedote 15.6.2018: Fortumin Uniper-investoinnille EU:n ja Venäjän kilpailuviranomaisen hyväksynnät

Pörssitiedote 4.6.2018: Fortumin Uniper-investoinnille strategisia investointeja koskevan lain mukainen hyväksyntä Venäjällä

Pörssitiedote 24.5.2018: Fortumin Uniper-hankintaan liittyvät viranomaispäätökset Venäjällä saattavat viivästyä

Pörssitiedote 28.4.2018: Myönteinen päätös Venäjällä Fortumin Uniper-hankinnalle - merkittävä askel järjestelyn loppuunsaattamiseksi

Pörssitiedote 21.3.2018: Fortum tukee Uniperin osinkoehdotusta

13.1.2018: Vastaus järjestöjen avoimeen kirjeeseen Uniper-kauppaan liittyen (englanniksi)

Pörssitiedote 7.2.2018: Fortumin Uniper-ostotarjouksen lopullinen hyväksymisaste 47,12 % 

Pörssitiedote 19.1.2018: Fortumin Uniper-ostotarjouksen hyväksymisaste 46,93 % - ylimääräinen hyväksymisaika alkaa

Pörssitiedote 17.1.2018: Fortumin Uniperin osakkeita koskevan ostotarjouksen varsinainen hyväksymisaika päättyi

Pörssitiedote 8.1.2018: E.ON vahvisti osallistumisensa Fortumin ostotarjoukseen Uniperin osakkeista

Verkkouutinen 21.11.2017: Kommentti Uniperin lausuntoon Fortumin ostotarjouksesta

Lue lisää järjestelystä deal website -verkkosivulta (englanniksi)

Pörssitiedote 7.11.2017: Fortum on julkaissut Uniper-järjestelyn tarjousasiakirjan, ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi

Pörssitiedote 26.9.2017: Fortum ja E.ON sopimukseen

Järjestelyyn liittyvät materiaalit

Lue lisää Fortumin strategian toteuttamisesta