Turvallinen ja innostava työpaikka

Muutos kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää edellyttää uutta suuntaa energiantuotannossa. Tämän muutoksen saamme aikaan yhdessä. Luomme puhtaampaan maailmaan johtavia ratkaisuja, joista työntekijämme voivat olla ylpeitä. Uskomme, että työntekijöidemme osaaminen voidaan virittää huippuunsa motivoivassa työympäristössä, jossa kyseenalaistetaan vanhat toimintatavat. Haluamme olla vastuullinen työnantaja, joka investoi koko henkilöstön turvallisuuteen, kehitykseen ja hyvinvointiin.

Our people

Monimuotoisuus keskipisteessä

Edistämme yhdenvertaista kohtelua ja mahdollisuuksien tasa-arvoa työhönotossa, palkkauksessa, koulutuksessa ja urakehityksessä – riippumatta työntekijän rodusta, uskonnosta, poliittisista näkemyksistä, sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta, kielestä, sukupuolisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vammaisuudesta. Kaikenlainen häirintä on ankarasti kielletty, ja puutumme siihen välittömästi.

Vakituisen henkilöstömme keski-ikä on 43,6 vuotta. Yli 50-vuotiaiden osuus työntekijöistämme on 29 prosenttia.

Olemme lisäksi mukana vuoden 2018 Equileap Gender Equality Global Ranking -arvioinnissa, mikä asemoi meidät yhdeksi sukupuolten tasa-arvon edistämisen edelläkävijäksi globaalisti.

Equileap

Turvallisuus aina etusijalla

Liiketoimintamme perustana on turvallisuusasioiden erinomainen hoitaminen. Mielestämme kaikki työtapaturmat ovat ehkäistävissä, kun me kaikki otamme vastuun turvallisuudesta. Mahdolliset vaarat tiedostetaan ajoissa ja niiltä suojaudutaan. Hyvä työturvallisuus on ehdoton edellytys tehokkaalle toiminnalle sekä työntekijöidemme että ympäristön kannalta. Turvallisuustavoitteemme ovat yhteisiä, ja päämääränämme on turvallisuuden jatkuva parantaminen.

Olemme onnistuneet saavuttamaan jo hyvän turvallisuustason ja tavoitteenamme on vähentää vakavien tapaturmien määrä nollaan vuoteen 2018 loppuun mennessä. Etenkin aliurakoitsijoidemme työntekijöille tapahtuu kuitenkin edelleen liikaa tapaturmia ja sen vuoksi pyrimme jatkuvasti kehittämään urakoitsijaturvallisuutta. Vuonna 2017 toiminnassamme ei tapahtunut kuolemaan johtavia tapaturmia, kuten ei myöskään kahtena edellisenä vuonna.

Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja kehitystä

Energia-ala on muuttumassa, ja niin on yhtiömmekin. Haluammekin tukea työntekijöitämme alan megatrendeihin vastaamisessa. Heidän hyvinvointinsa ja työ- ja yksityiselämänsä tasapaino ovat meille tärkeitä, koska juuri ihmiset ovat saaneet aikaan sen, mitä Fortum on nyt ja tulevaisuudessa.

Työhyvinvoinnin ForCARE-mallimme tavoitteena on edistää työntekijöidemme työterveyttä ja -turvallisuutta parantamalla jatkuvasti työympäristöömme liittyviä asioita.

Avoimen johtajuuden toimintatapamme tukee yksiköiden välistä yhteistyötä ja pyrkii luomaan työympäristön, joka edistää innovointia, joustavuutta ja ketteryyttä.

Kiinnostaako työskentely meillä?

AU39

Lisätietoa vastuustamme työnantajana