Strategia ja hiilitiekartta

Strategia ja hiilitiekartta

Joulukuussa 2020 Fortum päivitti koko konsernin strategian edistämään kestävää taloudellista tulosta ja siirtymistä puhtaaseen energiaan. Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti Fortum tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä vaativien välitavoitteiden kautta.

Toimintamme muuttaminen hiilineutraaliksi

Tavoitteenamme on edistää siirtymistä puhtaaseen energiaan ja vähentää oman toimintamme hiilidioksidipäästöjä. Olemme sitoutuneet siihen, että koko toimintamme on hiilineutraalia (Scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöt) Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Alla oleva kaavio kuvaa hiilen käyttöön perustuvaa sähköntuotantokapasiteettiamme ja sitoumustamme muuttaa Euroopan tuotantomme hiilineutraaliksi viimeistään vuoteen 2035 mennessä.

Fortumin hiilen käyttöön perustuva sähköntuotantokapasiteetti ja hiilidioksidipäästövähennystavoitteet Euroopassa

Yhteiskunnan päästöjen vähentäminen

Energiamuutos ja siirtyminen hiilineutraaliin talouteen perustuvat puhtaaseen energiaan ja kaasuun (kuten vetyyn). Fortumin strategia perustuu siihen, että Fortum menestyy yhtiönä yhteiskunnan päästöjen vähentyessä.

Fossiilisiin polttoaineisiin perustuva tuotanto korvautuu hiilidioksidipäästöttömällä sähköntuotannolla. Fortumin tavoitteena on rakentaa 1,5–2 GW uutta uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia vuoteen 2025 mennessä, pääasiassa Euroopassa. Uudessa energiajärjestelmässä tarvitaan uusia joustavia energialähteitä, kuten akkuja ja varastointiratkaisuja, tasapainottamaan tuotannon vaihteluita, kun vakaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuva sähköntuotanto korvataan vaihtelevasti saatavilla olevilla uusiutuvilla energialähteillä, kuten tuuli- ja aurinkovoimalla.

Alla oleva infograafi kuvaa yhä monimuotoisempaa ja vähitellen muuttuvaa energiajärjestelmää.

Siirtymä hiilineutraaliin talouteen perustuu puhtaaseen energiaan ja kaasuun
Sustainability report

Kestävä kehitys 2020

Vision and strategy

Edistämme strategiallamme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa

Low emissions

Case: Vety - innovatiivinen ratkaisu vaikeasti sähköistettävien alojen päästöjen vähentämiseen