Strategia ja hiilitiekartta

Strategia ja hiilitiekartta

Fortum edistää strategiansa mukaisesti kestävää taloudellista tulosta ja siirtymistä puhtaaseen energiaan. Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti Fortum tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä vaativien välitavoitteiden kautta.

Toimintamme muuttaminen hiilineutraaliksi

Tavoitteenamme on edistää siirtymistä puhtaaseen energiaan ja vähentää oman toimintamme hiilidioksidipäästöjä. Olemme sitoutuneet siihen, että koko toimintamme on hiilineutraalia (Scope 1, 2 ja 3 -päästöt) Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Alla oleva kaavio kuvaa hiilen käyttöön perustuvaa sähköntuotantokapasiteettiamme ja suunnitelmaamme hiilen käytöstä luopumiseksi Euroopassa.

Suunnitelma hiiltä käyttävästä kapasiteetista luopumiseksi Euroopassa

Yhteiskunnan päästöjen vähentäminen

Energiamuutos ja siirtyminen hiilineutraaliin talouteen perustuvat puhtaaseen energiaan ja kaasuun (kuten vetyyn). Fortumin strategia perustuu siihen, että Fortum menestyy yhtiönä yhteiskunnan päästöjen vähentyessä.

Fossiilisiin polttoaineisiin perustuva tuotanto korvautuu hiilidioksidipäästöttömällä sähköntuotannolla. Fortumin tavoitteena on rakentaa 1,5–2 GW uutta uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia vuoteen 2025 mennessä, pääasiassa Euroopassa. Uudessa energiajärjestelmässä tarvitaan uusia joustavia energialähteitä, kuten akkuja ja muita varastointiratkaisuja, tasapainottamaan tuotannon vaihteluita, kun vakaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuva sähköntuotanto korvataan vaihtelevasti saatavilla olevilla uusiutuvilla energialähteillä, kuten tuuli- ja aurinkovoimalla.

Sustainability report

Kestävä kehitys 2021

Vision and strategy

Edistämme strategiallamme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa