Kestävä kehitys 2019

Kestävän kehityksen raporttimme kuvaa vastuullisuuden toimintatapaamme, tuloksiamme ja toimenpiteitämme vuonna 2019.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on Fortumin strategian ytimessä. Otamme toiminnoissamme tasapainoisesti huomioon ilmasto- ja resurssikysymykset sekä vaikutuksemme henkilöstöön ja yhteiskuntaan. Näemme kestävät energia- ja kiertotalousratkaisut sekä nykypäivän kilpailuetuna että liiketoiminnan kasvun ja menestyksen edellytyksenä.

Kestävän kehityksen kohokohdat 2019

  • Fortumin hallitus asetti uuden ja kunnianhimoisemman tavoitteen energiantuotannon hiilidioksidin ominaispäästölle vuodelle 2020: ≤ 180 gCO2/kWh
  • Vuoden 2019 lopussa olimme parantaneet tuotantomme kumulatiivista energiatehokkuutta 1 707 GWh/a vuoteen 2012 verrattuna
  • Paransimme merkittävästi urakoitsijaturvallisuuttaja kiinnitimme huomiota ylimmän johdon rooliin turvallisuuskulttuurin parantamisessa
  • Investointimme CO2-vapaaseen tuotantoon nousivat yli 100 miljoonalla eurolla
  • Julkaisimme ensimmäisen TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) -raporttimme
  • Kehitimme maailman ensimmäisen olkipohjaisen kankaan osana Bio2X-tutkimus- ja kehitysohjelmaamme
  • Haluamme jakaa Fortumin menestyksen henkilöstön kanssa – uuteen forShares-osakesäästöohjelmaamme osallistui 41 % fortumlaisista
  • Määritimme uudelleen konsernitasoiset vastuullisuuden olennaiset teemamme

Vuonna 2019 saavutimme useimmat ympäristöön liittyvät konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet, kuten ominaispäästöjen, CHP-laitosten energiakäytettävyyden ja EHS-poikkeamien tavoitteet. Urakoitsijoidemme työturvallisuus parani merkittävästi ja myös oman henkilöstön tapaturmataajuus oli hyvällä tasolla. Lue raportista myös toimenpiteistämme, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. 

Kestävän kehityksen raportti on osa Fortumin vuoden 2019 raportointikokonaisuutta, joka koostuu seuraavista raporteista: Toimitusjohtajan liiketoimintakatsaus, Taloudelliset tiedot, Hallinto, Palkitseminen, Verojalanjälki sekä nyt julkaistu Kestävä kehitys. Kirjanpitolain mukainen selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältyy Taloudelliset tiedot -raportin hallituksen toimintakertomukseen.

Yhteiskunta- ja ympäristövastuumme

Vuoden 2019 raportointimme