Kestävä kehitys 2018

Kestävän kehityksen raporttimme kuvaa vastuullisuuden toimintatapaamme, tuloksiamme ja toimenpiteitämme vuonna 2018.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on Fortumin strategian ytimessä. Otamme toiminnoissamme tasapainoisesti huomioon ilmasto- ja resurssikysymykset sekä vaikutuksemme henkilöstöön ja yhteiskuntaan. Näemme kestävät energia- ja kiertotalousratkaisut sekä nykypäivän kilpailuetuna että liiketoiminnan kasvun ja menestyksen edellytyksenä.

Kestävän kehityksen kohokohdat 2018

checkmark Created with Sketch.

Asiakkailtamme vastaanotettujen jätteiden hyötykäyttöaste materiaaleina oli 59 %

checkmark Created with Sketch.

Järjestimme 1 350 tuntia turvallisuuskoulutusta divisioonien johdolle ja muille turvallisuudesta vastaaville henkilöille

checkmark Created with Sketch.

Kiinnitimme huomiota yhdenvertaisuuteen liittymällä suomalaisen työelämän tasa-arvoa edistävään Työ ei syrji -kampanjaan sekä kansainväliseen Equal by 30 -tasa-arvokampanjaan

checkmark Created with Sketch.

Toteutimme vesivoiman ympäristöhankkeita 5,9 miljoonan euron arvosta

checkmark Created with Sketch.

Hiilidioksidin talteenottohankkeen (CCS) esisuunnitteluvaihe Oslon jätteenpolttolaitoksella alkoi; toteutuessaan hanke ottaa talteen jopa 90 % laitoksen CO₂-päästöistä

checkmark Created with Sketch.

Fortumin ja Rusnanon sijoitusrahasto on saanut oikeuden rakentaa lähes 2 GW uutta tuulivoimaa Venäjällä

checkmark Created with Sketch.

Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosien 2016–2018 tehonkorotusten ansiosta pystymme tuottamaan noin 180 GWh lisää CO₂-päästötöntä sähköä

checkmark Created with Sketch.

Fortumin rakentama sähköautojen latauskäytävä Helsingin ja Oslon välillä sai ensimmäiset suurteholatauspisteensä Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen

Vuonna 2018 saavutimme ympäristöön liittyvät konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet, kuten ominaispäästöjen, energiatehokkuuden parannusten ja EHS-poikkeamien tavoitteet. Vuosi oli työturvallisuudessa erinomaisten parannusten mutta myös haasteiden vuosi. Toiminnassamme tapahtui neljä vakavaa työtapaturmaa. Lue raportista myös toimenpiteistämme, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Kestävän kehityksen raportti on osa Fortumin vuoden 2018 raportointikokonaisuutta, joka koostuu seuraavista raporteista: Toimitusjohtajan liiketoimintakatsaus, Taloudelliset tiedot, Hallinto, Palkitseminen, Verojalanjälki sekä nyt julkaistu Kestävä kehitys. Kirjanpitolain mukainen selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältyy Taloudelliset tiedot -raportin hallituksen toimintakertomukseen.

AU39

Lue lisää yhteiskunta- ja ympäristövastuustamme

AU39

Vuoden 2018 raportointimme