Kestävä kehitys 2017

Kestävän kehityksen raporttimme kuvaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun toimintatapaamme ja tuloksiamme vuonna 2017.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on olennainen osa Fortumin strategiaa. Liiketoiminta ja vastuullisuus ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa korostaen kestävien ratkaisujen merkitystä kilpailuetuna. Toiminnassamme otamme tasapainoisesti huomioon taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun.

Kestävän kehityksen kohokohdat 2017

checkmark Created with Sketch.

Kiertotalousliiketoimintamme laajeni, ja saimme 1,2 miljoonaa uutta asiakasta, jolloin asiakasmäärämme Pohjoismaissa kasvoi 2,5 miljoonaan

checkmark Created with Sketch.

205 MW uutta aurinkovoimaa käyttöön Intiassa ja Venäjällä ja 32 MW uutta tuulivoimaa Norjassa

checkmark Created with Sketch.

100 % henkilöstöstämme suoritti turvallisuuden verkkokoulutuksen

checkmark Created with Sketch.

61 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä

checkmark Created with Sketch.

Tukemme yhteiskunnalle kasvoi 4,9 miljoonaan euroon, sisältäen miljoonan euron lahjoituksen suomalaisille yliopistoille

checkmark Created with Sketch.

Saavutimme tavoitteemme energiatehokkuuden parantamisesta (1 400 GWh/a vuoteen 2020 mennessä) etuajassa

checkmark Created with Sketch.

Kalojen ylisiirtolaite valmistui Oulujoen Montan vesivoimalaitokselle

checkmark Created with Sketch.

Energise Your Day -hyvinvointiohjelmamme laajentui yhdeksään toimintamaahan

Vuonna 2017 saavutimme useimmat konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet, kuten ominaispäästöjen, energiatehokkuuden parannusten ja henkilöstön sairauspoissaolojen tavoitteet. Vuosi oli kuitenkin haastava työturvallisuuden kannalta ja emme saavuttaneet kaikkia turvallisuustavoitteitamme. Lue raportista myös toimenpiteistämme, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Kestävän kehityksen raportti on osa Fortumin vuoden 2017 raportointikokonaisuutta. Raportoimme myös verkkovuosikatsauksessa kestävään kehitykseen liittyvistä asioista, jotka vaikuttavat Fortumin kykyyn luoda arvoa. Kirjanpitolain mukainen selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältyy taloudelliset tiedot -raportin hallituksen toimintakertomukseen.

AU39

Lue lisää yhteiskunta- ja ympäristövastuustamme

AU39

Lue vuosikatsauksemme 2017