Vaikutuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteen tarkoituksena on muuttaa maailmaamme. Me haluamme tehdä oman osamme.

SDG

 

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet määrittelevät kansainväliset kestävän kehityksen painopistealueet ja tavoitteet, jotka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä. Me haluamme tehdä oman osamme ja edistää näiden tavoitteiden saavuttamista arvoketjussamme. Näemme tavoitteissa liiketoimintamahdollisuuksia, mutta pyrimme myös kantamaan vastuun kielteisistä vaikutuksistamme ja ehkäisemään niitä.

Energian ja kiertotalouden ratkaisujen tuottajana yhtiöllämme on vaikutusta useimpiin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja niiden alatavoitteisiin. Infografiikkamme esittää ne kestävän kehityksen tavoitteet, joihin tarjoamme ratkaisuja innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kautta sekä ne, joihin toimintamme vaikuttaa eniten. Strategiamme mukaisesti pyrimme edistämään kehitystä kohti puhtaampaa maailmaa.

 

Vaikutuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG)

Yhdeksän meille keskeisintä kestävän kehityksen tavoitetta on esitetty kuvassa. Kuuteen oikealla esitettyyn tavoitteiseen tarjoamme ratkaisuja innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kautta (Mahdollisuutemme). Vasemmanpuoleiset tavoitteet (Vastuumme) pyrimme huomioimaan toiminnassamme siten, että lisäämme positiivia ja ehkäisemme kielteisiä vaikutuksia.

Vaikutukset kestävän kehityksen tavoitteisiin

Lisätietoa panoksestamme maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamiseen