Vaikutuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteen tarkoituksena on muuttaa maailmaamme. Me haluamme tehdä oman osamme.

Contribution to global goals
SDG

 

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet määrittelevät kansainväliset kestävän kehityksen painopistealueet ja tavoitteet, jotka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä. Me haluamme tehdä oman osamme ja edistää näiden tavoitteiden saavuttamista arvoketjussamme. Kestävän kehityksen tavoitteet luovat myös mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle ja sidosryhmiemme saaman lisäarvon kasvattamiselle.

Energian ja kiertotalouden ratkaisujen tuottajana yhtiöllämme on vaikutusta useimpiin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja niiden alatavoitteisiin. Infografiikkamme esittää ne kestävän kehityksen tavoitteet, joihin vaikutamme eniten. Strategiamme mukaisesti pyrimme edistämään kehitystä kohti puhtaampaa maailmaa.

 

Vaikutuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG)

Vaikutukset kestävän kehityksen tavoitteisiin

AU39

Lisätietoa panoksestamme maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamiseen