Kestävän kehityksen johtaminen

Kestävän kehityksen johtamisemme perustuu yhtiömme arvoihin, Toimintaohjeeseen, Toimintaohjeeseen palvelun-ja tavarantoimittajille, Kestävän kehityksen politiikkaan sekä muihin konsernitasolla määriteltyihin politiikkoihin ja niitä tarkentaviin ohjeistuksiin. Luonnollisesti noudatamme myös lakeja ja asetuksia.

Kestävää liiketoimintaa edistävät hallintarakenteet

Ympäristö- ja turvallisuusasioiden hallinta on korkeatasoista kaikessa liiketoiminnassamme. Vuoden 2019 lopussa liikevaihdosta laskettuna Fortumin sähkön- ja lämmöntuotannosta 99,8 % oli ISO 14001-ympäristösertifioitu ja 96,5 % oli OHSAS 18001 tai ISO 45001 -turvallisuussertifioitu.

Kestävä kehitys on erottamaton osa strategiaamme. Näissä asioissa korkein päätöksentekovalta on hallituksellamme. Johtoryhmämme päättää kestävän kehityksen linjauksistamme ja konsernitason tavoitteista, jotka ohjaavat vuosittaista suunnitteluamme. Lopullisen hyväksynnän tavoitteillemme antaa hallituksemme.

Fortumin linjajohto vastaa kestävän kehityksen päivittäisestä johtamisesta. Turvallisuustavoitteiden toteuttaminen on myös osa kannustinjärjestelmäämme.

Kestävän kehityksen sitoumuksemme

Fortum on YK:n Global Compact- ja YK:n Caring for Climate -aloitteiden jäsen. Fortum kunnioittaa ja tukee kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, YK:n sopimusta lapsen oikeuksista, sekä kansainvälisen työjärjestö ILO:n perussopimuksia. Lisäksi Fortum huomioi toiminnoissaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille ja asianmukaisen huolellisuuden ohjeet vastuulliseen liiketoimintaan, kansainvälisen kauppakamarin lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet sekä Bettercoal-aloitteen toimintaohjeen vastuullisesta hiilenlouhinnasta.

Toimintaohjeemme

Toimintaohjeemme palvelun- ja tavarantoimittajille

Kestävän kehityksen politiikkamme