Kestävän kehityksen indeksit ja arvioinnit

Asiantuntijoiden arvioinnit ja hyvät sijoitukset kestävän kehityksen indekseissä antavat meille tärkeää tukea toimintamme jatkuvassa kehittämisessä.

Sustainability indices

CDP - Climate Change

CDP disclosure insight action

 

 

 

 

 

CDP antoi meille vuonna 2018 sähköyhtiöiden kategoriassa Climate Change -luokituksen B (asteikolla D–A, A:n ollessa paras). CDP kerää tietoa maailman suurimmilta yrityksiltä liittyen ilmastonmuutoksen riskeihin ja vähäpäästöisyyden tarjoamiin mahdollisuuksiin. CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka toiminnassa on mukana useita eri markkinatoimijoita.

FTSE4Good Index Series

FTSE4Good Index Series

 

 

 

 

Kesäkuussa 2019 Fortum hyväksyttiin mukaan FTSE4Good –indekseihin.

STOXX Global ESG Leaders

STOXX Global ESG Leaders

 

 

 

 

Olemme mukana STOXX Global ESG Leaders -indeksissä, joka listaa maailman johtavia yrityksiä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja vastuullisen hallintotavan (ESG) kriteerein. Indeksi rakentuu kolmesta ESG-alaindeksistä.

ECPI®

ecpi

 

 

 

 

Olemme mukana ECPI-indeksissä. ECPI arvioi yritysten suoritusta ESG-kriteerein (ympäristö, sosiaalinen ja hyvä hallintotapa), ja määrittää niiden kestävyyttä ja aineetonta markkina-arvoa. ECPI-tutkimus kattaa yli 4 000 yritystä, ja luokituslaitos ylläpitää yhtä maailman suurimmista yritysvastuun tietokannoista. 

ISS ESG Corporate Rating

ISS-oekom Corporate Rating

 

 

 

 

 

ISS ESG Corporate Rating on antanut meille Prime-luokituksen B-. Prime-luokitus annetaan yrityksille, jotka täyttävät tietyt vähimmäisvaatimukset arvioinneissa ja saavuttavat toimialansa parhaat ESG-pisteet.

OMX Sustainability Finland Index

Olemme mukana OMX Sustainability Finland -indeksissä. Indeksi koostuu 40 yrityksestä, jotka on luokiteltu vastuullisuuskriteerein parhaiksi Nasdaq Helsingin 80:n eniten vaihdetun yrityksen joukosta. 

Euronext Vigeo Eurozone 120 ja Euronext Vigeo Europe 120 indices

 

euronext Vigeoeiris indices Eurozone 120   Euronext vigeoeiris indices Europe 120

 

 

 

 

Meidät on hyväksytty Euronext Vigeo Eurozone 120 ja Europe 120 -indekseihin. Indekseihin sisällytetään 120 parhaaksi ESG-luokiteltua eurooppalaista pörssiyhtiötä. Luokitukset mittaavat yrityksen suorituskykyä suhteessa riskeihin, joita luokituslaitos määrittelee seuratakseen ja arvioidakseen yritysvastuuta. Arviointi perustuu 330 indikaattoriin.

MSCI ESG Rating

MSCI ESG Rating

 

 

 

MSCI ESG Ratings antoi meille vuonna 2018 luokituksen A (asteikolla parhaasta AAA heikoimpaan CCC). MSCI ESG Research LLC on maailman suurin ESG-luokitusten ja tutkimusten tuottaja, joka arvioi vuosittain yli 13 000 yhtiötä. MSCI ESG Ratings auttaa sijoittajia tunnistamaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet sijoitussalkussaan.

Equileap Gender Equality 

Equileap Gender Equality

 

 

 

Pääsimme vuonna 2018 Equileap Gender Equality TOP 200 yritysten joukossa sijalle 50. Sijoitus antoi meille luokituksen B- (asteikolla parhaasta A+ heikoimpaan F). Arviointikriteerit liittyvät johdon ja henkilöstön sukupuolijakaumaan, tasa-arvoiseen palkitsemiseen, työn ja perheen yhteensovittamiseen sekä sukupuolten tasa-arvoa tukeviin periaatteisiin muun muassa rekrytoinnissa ja urakehityksessä.