Kestävän kehityksen indeksit ja arvioinnit

Asiantuntijoiden arvioinnit ja hyvät sijoitukset kestävän kehityksen indekseissä antavat meille tärkeää tukea toimintamme jatkuvassa kehittämisessä.

Sustainability indices

CDP - Climate Change

CDP disclosure insight action

 

 

 

 

 

CDP antoi meille vuonna 2019 sähköyhtiöiden kategoriassa Climate Change -luokituksen B (asteikolla D–A, A:n ollessa paras). CDP kerää tietoa maailman suurimmilta yrityksiltä liittyen ilmastonmuutoksen riskeihin ja vähäpäästöisyyden tarjoamiin mahdollisuuksiin. CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka toiminnassa on mukana useita eri markkinatoimijoita.

FTSE4Good Index Series

FTSE4Good Index Series

 

 

 

 

Kesäkuussa 2019 Fortum täytti vaatimukset tullakseen hyväksytyksi FTSE4Good-indekseihin. FTSE4Good-indeksit on maailmanlaajuisen indeksitoimittajan FTSE Russellin luoma indeksiasarja, jonka tarkoituksena on mitata vahvoja ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapojen (ESG) käytäntöjä osoittavien yritysten suorituskykyä. FTSE4Good-indeksejä käyttävät monenlaiset markkinaosapuolet luomaan ja arvioimaan vastuullisia sijoitusrahastoja ja muita tuotteita.

STOXX Global ESG Leaders

STOXX Global ESG Leaders

 

 

 

 

Olemme mukana STOXX Global ESG Leaders -indeksissä, joka listaa maailman johtavia yrityksiä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja vastuullisen hallintotavan (ESG) kriteerein. Indeksi rakentuu kolmesta ESG-alaindeksistä: STOXX Global ESG Environmental, Social ja Governance Leaders indeksit.

ECPI®

ecpi

 

 

 

 

Olemme mukana ECPI-indeksissä. ECPI arvioi yritysten suoritusta ESG-kriteerein (ympäristö, sosiaalinen ja hyvä hallintotapa), ja määrittää niiden kestävyyttä ja aineetonta markkina-arvoa. ECPI-tutkimus kattaa yli      4 000 yritystä, ja luokituslaitos ylläpitää yhtä maailman suurimmista yritysvastuun tietokannoista. 

ISS ESG Corporate Rating

ISS-oekom Corporate Rating

 

 

 

 

 

ISS ESG Corporate Rating on antanut meille Prime-luokituksen B-. Prime-luokitus annetaan yrityksille, jotka täyttävät tietyt vähimmäisvaatimukset arvioinneissa ja saavuttavat toimialansa parhaat ESG-pisteet.

OMX Sustainability Finland Index

Olemme mukana OMX Sustainability Finland -indeksissä. Indeksi koostuu 40 yrityksestä, jotka on luokiteltu vastuullisuuskriteerein parhaiksi Nasdaq Helsingin 80:n eniten vaihdetun yrityksen joukosta. 

Euronext Vigeo Eurozone 120 ja Euronext Vigeo Europe 120 indices

 

euronext Vigeoeiris indices Eurozone 120   Euronext vigeoeiris indices Europe 120

 

 

 

 

Meidät on hyväksytty Euronext Vigeo Eurozone 120 ja Europe 120 -indekseihin. Indekseihin sisällytetään ympäristön, sosiaalisten tekijöiden ja hyvän hallintotavan suhteen 120 parhaaksi ESG-luokiteltua eurooppalaista yhtiötä. Arviointi perustuu 330 indikaattoriin.

MSCI ESG Rating

MSCI ESG Disclaimer

MSCI rating 2020

 

 

 

 

MSCI ESG Ratings antoi meille vuonna 2020 luokituksen BBB (asteikolla parhaasta AAA heikoimpaan CCC). MSCI ESG Research tuottaa MSCI ESG Ratings -arviointeja kansainvälisistä pörssiyhtiöistä ja joistakin yksityisistä yhtiöistä asteikolla AAA (leader) – CCC (laggard), perustuen yhtiöiden altistumiseen alakohtaisiin ESG-riskeihin ja niiden kykyyn hallita riskejä kilpailijoihin verrattuna.

Equileap Gender Equality 

Equileap Gender Equality

 

 

 

 

 

 

Pääsimme vuonna 2019 Equileap Gender Equality TOP 100 yritysten joukossa sijalle 50. Sijoitus antoi meille luokituksen 60%. Arviointikriteerit liittyvät johdon ja henkilöstön sukupuolijakaumaan, tasa-arvoiseen palkitsemiseen, työn ja perheen yhteensovittamiseen, sukupuolten tasa-arvoa tukeviin periaatteisiin muun muassa rekrytoinnissa ja urakehityksessä sekä turvallisuuteen toimitusketjussa.