Kestävän kehityksen indeksit

Asiantuntijoiden arvioinnit ja hyvät sijoitukset kestävän kehityksen indekseissä antavat meille tärkeää tukea toimintamme jatkuvassa kehittämisessä.

Sustainability indices

CDP - disclosure insight action

CDP disclosure insight action

 

 

 

 

 

Yhtiömme arvioitiin yhdeksi parhaista energiasektorin toimijoista CDP:n (aikaisemmin Carbon Disclosure Project) vuosittaisessa arvioinnissa vuonna 2017. Toimintamme arvioitiin luokkaan A- (asteikolla D–A, jossa A on paras arvio). CDP edustaa 827 yhteisösijoittajaa.

STOXX Global ESG Leaders

stoxx

 

 

 

 

 

 

Yhtiömme on mukana STOXX Global ESG Leaders -indekseissä, jotka listaavat maailman johtavia yrityksiä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja vastuullisen hallintotavan (ESG) kriteereillä mitattuna. Indeksit sisältävät edellä mainitut kolme indeksikategoriaa sekä yleisindeksin, joka yhdistää näiden tulokset.

ECPI-indeksi

ecpi

 

 

 

 

 

Yhtiömme on mukana myös ECPI-indekseissä. Näitä indeksejä käytetään vertailuindekseinä, temaattisiin investointeihin, riskienhallintatarkoituksiin ja indeksisijoitusstrategioiden tai ETF:ien (pörssinoteeratut rahastot) luomiseen. ECPI on johtava reittaus- ja indeksiyhtiö, joka on keskittynyt ESG-tutkimukseen (ympäristö, sosiaalinen sekä hyvä hallintotapa) vuodesta 1997 lähtien.

ISS-oekom research AG

ISS-oekom research AG

 

 

 

 

 

ISS-oekom research AG on antanut yhtiöllemme primeluokituksen B-. Prime-luokitus tarkoittaa, että kuulumme toimialamme parhaimpiin yrityksiin ja täytämme toimialakohtaiset Best in class -vaatimukset. ISS-Oekom research AG arvioi vuosittain noin 3 800 yritystä.

OMX GES Sustainability Finland -indeksi

omx

 

 

 

 

 

 

Yhtiömme on hyväksytty NASDAQ OMX:n ja GES Investment Servicen OMX GES Sustainability Finland -indeksiin. Se antaa sijoittajille luotettavaa ja puolueetonta tietoa yritysten suoriutumisesta kestävän kehityksen näkökulmasta. GES Investment Services vertailee NASDAQ OMX Helsingin pörssiin listautuneita johtavia yrityksiä ja niiden tasoa ympäristö- ja sosiaalisessa vastuullisuudessa sekä hallinnossa. Indeksiin valikoidaan 40 arvioinnissa parhaiten menestynyttä yritystä.

Euronext Vigeo Eurozone 120 -indeksi

euronext

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhtiömme on joulukuusta 2016 alkaen hyväksytty myös Euronext Vigeo Eurozone 120 -indeksiin. Indeksiin sisällytetään 120 ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja vastuullisen hallintotavan kriteereillä arvioitua johtavaa eurooppalaista yritystä. Arviointi perustuu 330 indikaattoriin.