Kestävän kehityksen teemat & tavoitteet

Kestävä kehitys on strategiamme ytimessä. Visiomme puhtaamman maailman puolesta – For a Cleaner World – kertoo halustamme johtaa muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja resurssien optimaalista käyttöä. Missionamme on saada asiakkaamme ja koko yhteiskuntamme auttamaan meitä tämän muutoksen toteuttamisessa.

Vastuullinen toimintatapamme

Vastuullinen toimintatapamme

Koko energia-ala on muutoksessa. Ilmasto muuttuu entistä nopeammin, mikä kiihdyttää tarvetta yhteiskunnan rakenteellisille muutoksille. Tarve vähähiiliselle energialle kasvaa, koska fossiilisia polttoaineita on korvattava liikenteessä, teollisuudessa ja lämmityksessä. Tässä puhdas sähkö on merkittävä mahdollistaja.

Ilmastonmuutoksen lisäksi sääntely-ympäristön muutokset ja teknologian nopea kehitys tuovat meille uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Meidän tehtävänämme on vastata toimintaympäristön muutokseen uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Haluamme tarjota osakkeenomistajillemme pitkäkestoista arvoa ja varmistaa, että toimitusketjumme on vastuullinen. Ymmärrämme, että tyytyväiset asiakkaat ovat menestyksen avain

Arvomme – uteliaisuus, vastuullisuus, rehellisyys ja kunnioitus – ovat kaiken toimintamme perusta. Korostamme toiminnassamme ilmastonmuutoksen hillintää, energiatehokkuutta, liiketoiminnan eettisyyttä ja määräystenmukaisuutta, kiertotalousratkaisuja sekä henkilöstömme hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja. Pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme vaikutuksia ympäristöön ja tarjoamaan asiakkaillemme heidän tarvitsemansa sähkön ja lämmön luotettavasti.  

Vastuullisuuden olennaiset teemat

Määrittelemme vastuullisuuden olennaiset teemat yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Olennaisiin vastuullisuusteemoihin liittyy mahdollisuuksia ja riskejä Fortumille, ja toisaalta toimintamme vaikuttaa niihin. 

Fortumin vastuullisuuden olennaiset teemat

Suorituskykymme jatkuva parantaminen

Haluamme olla kestävän kehityksen edelläkävijöitä. Kestävän kehityksen tavoitteemme vaikuttavat kaikkiin työntekijöihimme.

Konsernitason olennaiset vastuullisuusteemat, YK:n tavoitteet, konsernitavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2019

Konsernitason olennaiset vastuullisuusteemat, YK:n tavoitteet, konsernitavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2019

AU39

Lue lisää yhteiskunta- ja ympäristövastuustamme

AU2

Lisätietoa visiostamme, missiostamme ja strategiastamme