Kestävän kehityksen teemat & tavoitteet

Kestävä kehitys on strategiamme ytimessä. Visiomme puhtaamman maailman puolesta – For a Cleaner World – kertoo halustamme johtaa muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja resurssien optimaalista käyttöä. Missionamme on saada asiakkaamme ja koko yhteiskuntamme auttamaan meitä tämän muutoksen toteuttamisessa.

Key topics & targets

Vastuullinen toimintatapamme

Koko energia-ala on muutoksessa. Tähän muutokseen vaikuttaa neljä megatrendiä: ilmastonmuutos ja resurssitehokkuus, kaupungistuminen, digitalisaatio ja uudet teknologiat sekä aktiiviset asiakkaat. Nämä megatrendit vaikuttavat merkittävästi siihen, miten energiaa tuotetaan, myydään ja kulutetaan.

Meidän tehtävänämme on nopeuttaa tätä muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Haluamme tarjota osakkeenomistajillemme pitkäkestoista arvoa ja varmistaa, että toimitusketjumme on vastuullinen. Ymmärrämme, että tyytyväiset asiakkaat ovat menestyksen avain.

Arvomme – uteliaisuus, vastuullisuus, rehellisyys ja kunnioitus – ovat kaiken toimintamme perusta. Korostamme toiminnassamme työ- ja laitosturvallisuutta, työntekijöidemme hyvinvointia, energian toimitusvarmuutta asiakkaille, kestävien ratkaisujen luomista kaupungeille sekä eettistä liiketoimintaa ja määräystenmukaisuutta. 

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja. Pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme vaikutusta ympäristöön ja tarjoamaan asiakkaillemme heidän tarvitsemansa sähkön ja lämmön luotettavasti.

 

Keskeiset painopisteet

Määrittelemme kestävän kehityksen painopistealueet yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Valituilla painopistealueilla on suurin vaikutus ympäristöön ja Fortumiin sekä yhtiömme kykyyn luoda lisäarvoa sidosryhmillemme.

key topics

Suorituskykymme jatkuva parantaminen

Haluamme olla kestävän kehityksen edelläkävijöitä. Kestävän kehityksen tavoitteemme vaikuttavat kaikkiin työntekijöihimme.

Kestävän kehityksen tavoitteet 2018

 

AU39

Lue lisää yhteiskunta- ja ympäristövastuustamme

AU2

Lisätietoa visiostamme, missiostamme ja strategiastamme