Kestävän kehityksen raportin laskeutumissivu

Kestävän kehityksen raportin pääkohdat

Kestävä kehitys on Fortumin strategian ytimessä. Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidivapaan sähkön tuottaja ja merkittävä kaasuyhtiö. Kuvaamme vuoden 2021 kestävän kehityksen tavoitteitamme, toimintatapaamme, toimenpiteitämme ja tuloksiamme englanniksi Sustainability 2021 –raportissa.

Lue lisää englanniksi Sustainability 2021 -raportista

Kestävän kehityksen kohokohdat 2021

 • Uusi tavoite Scope 3 –kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 35 %:lla viimeistään vuoteen 2035 mennessä (vuoteen 2021 verrattuna)
 • Luonnon monimuotoisuutta koskeva tavoite saavutettiin; Fortum toteutti 13 merkittävää vapaaehtoista toimenpidettä, jotka parantavat lajien elinoloja ja vahvistavat populaatioita
 • Fortum julkaisi ensimmäisen edunvalvontaan liittyviä toimia ja käytäntöjä kuvaavan Climate Lobbying Review:n; Fortum haluaa edistää läpinäkyvyyttä ilmastositoumusten edunvalvonnassa
 • Oman henkilöstön ja urakoitsijoiden turvallisuus on Fortumille ensisijaisen tärkeää; vuonna 2021 julkaisimme uudet Turvallisuuden perussäännöt (Safety Ground Rules), joiden tavoitteena on pitää turvallisuus jatkuvasti kaikkien tietoisuudessa
 • Fortum oli parhaana suoma­laisena pörssiyh­tiönä sijalla 22 sukupuolten välistä tasa-arvoa mittaa­vassa European Women on Boards -tutkimuksessa

Muutamme oman toimintamme hiilineutraaliksi

Suunnitelma hiiltä käyttävästä kapasiteetista luopumiseksi Euroopassa

Vuonna 2021 Fortum jatkoi strategiansa toteuttamista edistääkseen siirtymistä kohti puhdasta energiaa. Fortumin strategian keskeisenä painopisteenä on oman toimintamme muuttaminen hiilineutraaliksi. Olemme sitoutuneet koko toimintamme hiilineutraaliuteen (Scope 1, 2 ja 3 –päästöt) Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi Fortumilla on seuraavat kunnianhimoiset ilmastotavoitteet:

 • Euroopan tuotannon hiilidioksidipäästöjä (Scope 1 ja 2) pienennetään vähintään 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä (vuoteen 2019 verrattuna)
 • Euroopan tuotanto on hiilineutraalia (Scope 1 ja 2) viimeistään vuoteen 2035 mennessä
 • Scope 3 –kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 35 %:lla viimeistään vuoteen 2035 mennessä (vuoteen 2021 verrattuna)
Scope 1-3 piirroskuva ja tekstikuvaukset

Lue lisää kestävän kehityksen raportista

Piirroskuva kolmesta bisnes-naisesta

Erilaisuutta arvostava yrityskulttuuri

Tähtäämme yrityskulttuurin, jossa henkilöstön erilaisia taustoja arvostetaan, jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti, ja jossa kaikille tarjotaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Lue lisää englanniksi Sustainability 2021 -raportista. 

Lue lisää englanniksi
Fortumin ja Uniperin työntekijöitä turvavarusteissa keskustelemassa

Hyvää yhteistyötä

Fortum ja Uniper tekevät yhteistyötä ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto- ja purkupalveluissa. Lue lisää englanniksi Sustainability 2021 -raportista. 

Lue lisää englanniksi
green nature

Vastuullisuustyötä yhdessä poikkeusolosuhteissa

Vuosi 2021 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin Uniper yhdisteltiin Fortumiin tytäryhtiönä. Koen tärkeäksi tarkastella poikkeuksellisen vuoden tapahtumia sekä Fortumin ja Uniperin välistä vastuullisuusyhteistyötä. 

Lue lisää blogista

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat Fortumin keskeisiä vastuullisuusaiheita?

Oman henkilöstön ja urakoitsijoiden terveyden ja turvallisuuden varmistaminen sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen olivat Fortumille tärkeitä tavoitteita Covid-19-pandemian aiheuttamien poikkeusolojen jatkuessa vuonna 2021. Nämä tavoitteet toteutuivat hyvin.

Jatkamme strategiamme toteuttamista puhtaaseen energiaan siirtymiseksi, ja hiilestä luopuminen etenee hyvin. Fortumin ensisijainen strateginen tavoite on tehdä yhtiön omista toiminnoista hiilineutraaleja. Olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali yhtiö (Scope 1, 2 ja 3) kaikissa toiminnoissamme – Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti – vuoteen 2050 mennessä ja Euroopan tuotannossa (Scope 1 ja 2) vuoteen 2035 mennessä.

Ilmastotavoitteiden lisäksi Fortumilla oli vuonna 2021 luonnon monimuotoisuutta koskeva eli biodiversiteettitavoite, joka saavutettiin toteuttamalla 13 merkittävää vapaaehtoista toimenpidettä, jotka parantavat lajien elinolosuhteita ja vahvistavat populaatioita. Vuonna 2022 tavoitteenamme on kehittää tieteeseen perustuva strategia konsernin toimintojen ja uusien hankkeiden luonnon monimuotoisuuden kannalta olennaisten vaikutusten mittaamiseksi ja parantamiseksi.

Fortumin omien työntekijöiden ja urakoitsijoiden turvallisuus on yhtiölle yhä ensisijaisen tärkeää. Vuonna 2021 otimme käyttöön uudet Turvallisuuden perussäännöt (Safety Ground Rules), jotka tukevat Fortumin turvallisuustyön kehittämistä. Lisäksi aloimme yhtenäistää keskeisiä turvallisuusprosesseja yhdessä Uniperin kanssa.

Olemme tyrmistyneitä ja surullisia Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Sekä Fortum että Uniper ovat kertoneet geopoliittisen tilanteen seurauksena tehdyistä liiketoimintaa koskevista päätöksistä. Energian puhtautta, kohtuuhintaisuutta ja toimitusvarmuutta koskevassa yhtälössä on uusi muuttuja – omavaraisuus. Meidän on otettava tämä huomioon kaikkialla Euroopassa edistäessämme energiasiirtymää.

Miksi Fortumin hiilidioksidipäästöt kasvoivat vuonna 2021?

Vuoden 2020 notkahduksen jälkeen energiankulutus kasvoi markkina-alueillamme vuonna 2021, kun talous elpyi ja yhteiskunnat sopeutuivat koronapandemiaan. Sähkönjakelun turvaamiseksi Saksan viranomaiset edellyttivät, että hiiltä käyttävää varavoimaa otettiin käyttöön. Tämän ja elpyneen talouden sekä Euroopan ja Venäjän kasvaneen fossiiliperäisen sähköntuotannon seurauksena suorat Scope 1 -päästömme kasvoivat.

Ilmastotavoitteemme pysyvät kuitenkin ennallaan. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius Euroopan tuotannossamme jo vuonna 2035 ja kaikissa toiminnoissamme viimeistään vuonna 2050 Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Määrittelimme myös uuden tavoitteen epäsuorien Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tällä on suuri merkitys kasvihuonekaasupäästöjemme kokonaismäärän kannalta.

Hiilestä luopuminen edistyy hyvin. Vajaan vuoden aikana olemme ilmoittaneet kuuden hiilivoimalaitoksen nopeutetusta käytöstä poistamisesta Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Fortum vähentää hiiltä käyttävää sähköntuotantokapasiteettia noin 8 GW:lla vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi vahvistamme ja kasvatamme hiilidioksidipäästötöntä sähköntuotantoa. Tavoitteenamme on rakentaa uutta uusiutuvan energian kapasiteettia 1,5–2 GW vuoteen 2025 mennessä.

Ilmastotavoitteet

 • Euroopan tuotannon hiilidioksidipäästöjä (Scope 1 ja 2) pienennetään vähintään 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä (vuoteen 2019 verrattuna)
 • Euroopan tuotanto hiilineutraalia (Scope 1 ja 2) viimeistään vuoteen 2035 mennessä
 • Koko toiminta hiilineutraalia (Scope 1, 2 ja 3 päästöt) Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti viimeistään vuoteen 2050 mennessä
 • Arvoketjumme epäsuorien Scope 3 -päästöjen vähentäminen 35 %:lla vuoden 2021 tasosta viimeistään vuoteen 2035 mennessä.
Aiotaanko kaasun, hiilen ja ydinpolttoaineen tuonti Venäjältä lopettaa?

Emme aio toistaiseksi hankkia hiiltä, pellettejä tai biomassaa Venäjältä Espoon ja Meri-Porin tuotantolaitoksiimme. Tällä hetkellä hankimme Loviisan ydinvoimalan polttoaineen venäläiseltä TVEL-polttoaineyhtiöltä. Tämänhetkinen sopimus umpeutuu, kun nykyiset toimiluvat erääntyvät vuosina 2027 ja 2030. Voimalan tämänhetkinen ydinpolttoainevarasto riittää enintään kahdeksi vuodeksi. Markkinoilla on myös muita toimittajia, jotka voivat vastata Loviisan voimalan tarpeisiin.

Saksassa Uniper on ilmoittanut, ettei se aio tehdä uusia pitkäaikaisia maakaasun hankintasopimuksia Venäjän kanssa. Pitkäkestoisimmat venäläistä kaasua koskevat sopimukset yltävät 2030-luvulle. Venäjältä tuotua kaasua ja Uniperin pitkäaikaisia sopimuksia on vaikea korvata. Uniper pyrkii monipuolistamaan kaasuntuontiaan ja siirtymään puhtaisiin kaasuihin pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä Uniper kasvattaa nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontia Euroopassa ja on jo ottanut Wilhelmshavenin LNG-terminaalin uudelleen käyttöön. Uniper pyrkii myös etsimään vaihtoehtoja venäläiselle hiilelle ja on päättänyt olla jatkamatta vuoden 2022 lopussa päättyviä venäläisen hiilen hankintasopimuksiaan.

Miten Fortum on reagoinut koronapandemiaan?

Työterveyshuollon toimenpiteet ovat auttaneet varmistamaan, ettei tuotantolaitoksia ole tarvinnut sulkea koronapandemian takia. Henkilöstömme työympäristö on pysynyt turvallisena. Energiantuotannossamme ei ole ollut pandemiasta johtuvia katkoksia, eikä operatiivisen turvallisuuden ylläpitämisessä ole ilmennyt haasteita.

Vuonna 2021 Fortumin työterveyshuolto oli yksityisistä ei-terveydenhuoltoalan yrityksistä yksi eniten koronarokotuksia työntekijöille Suomessa tarjoava toimija. Uniper tarjosi Saksassa kaikille työntekijöilleen mahdollisuuden rokotukseen.

Keskityimme edelleen työntekijöidemme fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tukemiseen poikkeusolosuhteissa. Tuimme tiimejä ja esihenkilöitä erityisesti virtuaalisessa työskentelyssä.

Miten Fortum suhtautuu hybridityöhön? Kuinka Fortumin työntekijät voivat?

Fortum jatkoi strategista Workforce 2.0 -hanketta (ei kata Uniperia), jossa analysoitiin, millaisia pitkän aikavälin rakenteellisia muutoksia työskentelytapoihimme tulisi tehdä. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Uniperin vastaavan NeNo – New Normal -hankkeen kanssa.

Laadimme Fortumin hybridityötä koskevat periaatteet, jotka kannustavat henkilöstöämme työskentelemään ja tekemään yhteistyötä muiden kanssa vähintään kaksi kertaa viikossa toimistolla ja muina työpäivinä tiimin päätösten ja tarpeiden mukaisesti. Toimintamallissamme joustavuus on avainasemassa, ja uskomme yhteistyön ja paikan päällä pidettävien tapaamisten voimaan.

Yli 2 000 työntekijää, pois lukien Uniper, vastasi kokonaisvaltaista hyvinvointia koskevaan arviointikyselyyn. Kysely tarjoaa laajan yleiskuvan työntekijöiden yksilötason hyvinvoinnista. Lisäksi sen avulla voidaan kehittää hyvinvointia organisaation eri tasoilla. Kyselyn tulosten perusteella elämästä nauttiminen, työssä suoriutuminen ja yleinen työssä viihtyminen ovat hyvällä tasolla: esimerkiksi 76 % vastaajista kertoi kokevansa työnsä merkitykselliseksi ja 86 % tunsi voivansa vaikuttaa työhönsä.

Miten Fortum huomioi monimuotoisuuden ja osallisuuden?

Monimuotoisuus ja osallisuus ovat ehdottoman tärkeitä Fortumin pitkän tähtäimen menestykselle kaikilla markkina-alueillamme. Boston Consulting Groupin ja YK:n UN Women -tasa-arvojärjestön tekemän monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja osallisuuskyselyn mukaan 93 % Fortumin vastaajista on sitä mieltä, että nämä kolme osa-aluetta ovat jatkossa ratkaisevan tärkeitä kilpailukyvyn kannalta. Lisäksi 84 % vastaajista kertoi, että yrityskulttuurimme on osallistava, ja 56 % katsoi, että Fortumin monimuotoisuuden ja tasavertaisten mahdollisuuksien -strategia sekä -tavoitteet ovat selkeitä.

Kyselyn tulokset osoittavat, että meillä on kehittämisalueita. Olemme kuitenkin ottaneet myös edistysaskelia. Fortum oli paras suomalainen pörssiyhtiö European Women on Boards (EWoB) -järjestön sukupuolten tasa-arvoa kuvaavassa indeksissä (Gender Diversity Index), jossa ylsimme sijalle 22/668. Lisäksi Fortum paransi suomalaisyrityksistä eniten ylimmän johdon sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tällä hetkellä Fortumilla on naisia 44 % kaikista johtajista, 57 % hallituksen jäsenistä ja 33 % johtoryhmästä.

Vuosi 2021 lyhyesti

Fortum saavutti vuodelle 2021 asetetun luonnon monimuotoisuutta koskevan tavoitteen toteuttaa vähintään 12 merkittävää vapaaehtoista toimenpidettä, jotka parantavat lajien elinoloja ja vahvistavat populaatioita. Ilmastotavoitteitamme täydensimme sitoutumalla vähentämään epäsuoria Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjä 35 %:lla viimeistään vuoteen 2035 mennessä (vuoteen 2021 verrattuna).

Oman henkilöstön ja urakoitsijoiden terveyden ja turvallisuuden varmistaminen oli Fortumille ensiarvoisen tärkeää Covid-19-pandemian aiheuttamien poikkeusolojen jatkuessa vuonna 2021. Hyvinvointiohjelmat korostivat työntekijöiden henkiseen jaksamiseen, sietokykyyn ja fyysiseen terveyteen liittyviä asioita, ja esihenkilöasemassa olevia tuettiin työntekijöiden hyvinvoinnin johtamisessa. Fortum julkaisi myös uudet Turvallisuuden perussäännöt (Safety Ground Rules) tukemaan jatkuvaa kehitystämme turvallisuusasioissa.

Sustainability report

Yhteiskunta- ja ympäristövastuumme vuonna 2021

Sustainability report

Vuosikatsaus 2021