Kestävää kehitystä puhtaamman maailman puolesta

Tavoitteenamme on tehdä tulevaisuuden maailmasta puhtaampi. Tämä tavoite näkyy sekä toimintamme taloudellisessa ja sosiaalisessa vastuussa että ympäristövastuussamme.

Kestävän kehityksen raportti 2017 on julkaistu

Lue lisää

Kestävä kehitys kilpailuetuna

Koko energia-ala on muutoksessa. Meidän tehtävänämme on nopeuttaa tätä muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja.

Kestävä kehitys on olennainen osa strategiaamme, jolla näihin haasteisiin vastataan. Liiketoimintamme nivoutuu yhteen vastuullisuuden kanssa, mikä korostaa kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen merkitystä kilpailuetunamme. Otamme toimissamme tasapainoisesti huomioon taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Arvioimme vaikutuksiamme ja toimimme vastuullisesti koko arvoketjussamme.

Arvomme – uteliaisuus, vastuullisuus, rehellisyys ja kunnioitus – ovat kaiken toimintamme perusta.

Lue lisää

Case-tarinat

Charge & Drive

Sähköajoneuvojen innovatiivinen latauspisteemme Oslossa

Lisätietoa

HorsePower

Hevostalleilta energiaresurssiksi

Lisätietoa
AU39

Lue lisää yhteiskunta- ja ympäristövastuustamme

EF11

Lisätietoa energiantuotantomme ympäristövaikutuksista

CS1

Ota yhteyttä kestävän kehityksen tiimiin