Kestävää kehitystä puhtaamman maailman puolesta

Tavoitteenamme on tehdä tulevaisuuden maailmasta puhtaampi. Tämä tavoite näkyy tavassamme ottaa toiminnassamme tasapainoisesti huomioon vaikutuksemme ilmastoon ja käytettävissä oleviin resursseihin sekä henkilöstöön ja yhteiskuntaan.

Kestävän kehityksen raportti 2018 on julkaistu

Lue lisää

Kestävä kehitys kilpailuetuna

Koko energia-ala on muutoksessa. Meidän tehtävänämme on nopeuttaa tätä muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja.

Kestävä kehitys on Fortumin strategian ytimessä, ja arvomme – uteliaisuus, vastuullisuus, rehellisyys ja kunnioitus – muodostavat kaiken toimintamme perustan. Arvioimme vaikutuksiamme ja toimimme vastuullisesti koko arvoketjussamme. Näemme kestävät energia- ja kiertotalousratkaisut sekä nykypäivän kilpailuetuna että liiketoiminnan kasvun ja menestyksen edellytyksenä.

Lue lisää

Case-tarinat

AU39

Lue lisää yhteiskunta- ja ympäristövastuustamme

EF11

Lisätietoa energiantuotantomme ympäristövaikutuksista

CS1

Ota yhteyttä kestävän kehityksen tiimiin