Kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää

Visiomme puhtaamman maailman puolesta – For a cleaner world – perustuu vahvasti haluumme kehittää vähäpäästöistä energiantuotantoa sekä optimaalista energian ja resurssien käyttöä. Tärkeimmät menetelmämme ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ovat uusiutuvien energialähteiden osuuden lisääminen, energiatehokkuuden parantaminen sekä älykkäiden energiaratkaisujen tuottaminen asiakkaillemme.

Towards a low-emission energy system

Ilmastonmuutos on sekä haaste että mahdollisuus

Hiilidioksidipäästöttömän vesivoiman, ydinvoiman, tuulivoiman ja aurinkovoiman sekä energiatehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon asiantuntemuksemme ja osaamisemme tuovat meille kilpailuetua. Fossiilisten polttoaineiden käytössä syntyy hiilidioksidi- ja muita kasvihuonekaasupäästöjä, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta.

Huoli ilmastonmuutoksesta lisääkin vähähiilisten ja energiatehokkaiden tuotteiden ja ratkaisujen kysyntää. Kiertotalouspalvelumme vastaavat myös tähän kysyntään, sillä jätteet voivat korvata fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa. Kierrätykseen kelpaamatonta jätettä päätyy tällöin vähemmän kaatopaikalle, mikä vähentää kasvihuonekaasujen muodostumista.

Tuotamme hiilidioksidipäästötöntä energiaa Euroopassa vesi-, ydin- ja tuulivoimalla sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa, joissa poltetaan biomassaa, bioöljyjä ja bioperäisiä jätepolttoaineita. Venäjällä käytämme tärkeimpänä polttoaineenamme maakaasua. Lisäksi tuotamme Intiassa aurinkovoimaa. Tavoitteenamme on kasvaa aurinko- ja tuulivoimatuotannossa gigawattikokoluokkaan.

Hiilidioksidipäästöt

Suorat hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2017 koko energiantuotannostamme noin 18,3 miljoonaa tonnia. Koko energiantuotantomme hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 184 g/kWh. Sähköntuotantomme hiilidioksidin ominaispäästöt olivat EU:n alueella 28 g/kWh. Kun otetaan mukaan myös Venäjän sähköntuotantomme, ominaispäästöiksi tulee 174 g/kWh.

Suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden hiilidioksidin ominaispäästöt 2016, gCO2/kWh

Muihin eurooppalaisiin sähköntuottajiin verrattuna hiilidioksidin ominaispäästömme (gCO2/kWh) ovat alhaiset. Vuonna 2016 ominaispäästömme oli yksi pienimmistä eurooppalaisten sähköyhtiöiden ominaispäästöistä.

Hiilidioksidin ominaispäästöt Euroopassa

 

Parempaa energiatehokkuutta

Pyrimme aina joko parantamaan tuotantoprosessiemme tehokkuutta tai pienentämään energiankulutustamme. Näin voimme tuottaa asiakkaillemme enemmän sähköä tai lämpöä polttoaineenkulutusta kasvattamatta.

Voimalaitostemme energiatehokkuutta voidaan lisätä investoinneilla, teknisillä parannuksilla ja ennakoivalla kunnossapidolla. Koulutamme henkilöstöä optimoimaan laitostemme toimintaa ja seuraamaan käyttötoimintamme taloudellisuutta. Lisäämme polttoaineen käytön energiatehokkuutta ennen kaikkea kasvattamalla sähkön ja lämmön yhteistuotantomme kapasiteettia. Myös suunnittelemattomien käyttökatkojen vähentäminen parantaa laitostemme energiatehokkuutta.

AU39

Lue lisää kestävästä energiantuotannostamme

AU39

Lue lisää CDP Climate Change -vastauksestamme