Kiertotalous lisää resurssitehokkuutta

Ilmastonmuutos, kaupungistuminen, väestönkasvu ja luonnonvarojen niukkuus ovat megatrendejä, jotka muokkaavat maailmaa. Ne kannustavat meitä tehostamaan esimerkiksi jätteiden ja biomassan käyttöämme.

Skapa hållbara lösningar för städer

Kohti kiertotaloutta

Luotettavasti toimiva jätehuolto ja resurssitehokkuus ovat tärkeitä kestävään kehitykseen perustuvassa ja puhtaampaa maailmaa tavoittelevassa yhteiskunnassa. Tavoitteenamme on edistää siirtymistä kohti kattavampaa kiertotaloutta.

Meille kiertotalous merkitsee materiaalien kierrätyksen lisäämistä. Samalla vaaralliset aineet poistetaan kierrosta. Kiertotalouden liiketoimintamme vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää asiakkaidemme jätteitä Pohjoismaissa,  Liettuassa ja Puolassa. Hyödynnämme vastaanotetut jätteet materiaaleina tai energiantuotannossamme.

Toimintamme periaatteena on kierrättää, hyödyntää tai käyttää uudelleen mahdollisimman suuri osa jätevirrasta. Kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön kelpaamattoman jätteen hyödynnämme jätteenpolttolaitoksiemme energiantuotannossa. Täten voidaan vähentää neitseellisten polttoaineiden käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa.

Asiakkailta vastaanotetut ja käsitellyt jätteet vuonna 2019

Asiakkailta vastaanotetut ja käsitellyt jätteet vuonna 2019

RW6

Kiinnostuitko kierrätys- ja jätehuoltopalveluista?

Kehitämme jatkuvasti resurssitehokkuuttamme

Meillä on laaja kokemus sähkön- ja lämmöntuotannon jätteiden ja sivutuotteiden kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä. Kiinteiden polttoaineidemme sivutuotteena muodostuu tuhkaa, ja savukaasujen rikinpoistoprosessissamme syntyy kipsiä ja muita rikinpoistotuotteita. Tuhka ja rikinpoistotuotteet muodostavat keskimäärin yli 90 % kaikista energiantuotannossamme syntyvistä sivutuotteista ja jätteistä.

Voimalaitostemme kunnossapidossa syntyy romumetallia ja muuta tavanomaista teollisuusjätettä sekä pieniä määriä jäteöljyjä ja muuta vaarallista jätettä. Pyrimme aina kierrättämään sivutuotteemme ja jätteemme, mikäli mahdollista. Käyttämämme jätehuoltopalvelut ovat luotettavia toimijoita, joilla on tarvittavat luvat.

AU39

Lue lisää ympäristövastuustamme

Case-tarina