Ilmasto

Ilmasto

Toimintaympäristössämme tapahtuvia muutoksia ohjaavat globaalit megatrendit: ilmastonmuutos, teknologiakehitys, aktiiviset asiakkaat ja resurssitehokkuus. Eurooppa pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä, ja Fortum on asettanut ilmastotavoitteensa tämän mukaisesti.

Ilmastonmuutoksen hillintä

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii poliittista sitoutumista ja kunnianhimoisia toimenpiteitä yhteiskunnan eri toimijoilta. Kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä paitsi sähkötoimialalla, myös lämmityksessä, jäähdytyksessä, teollisuudessa ja liikenteessä. Sähköistymisellä hillitään ilmastonmuutosta, kun muita energiamuotoja korvaava sähkö tuotetaan ja toimitetaan vähäpäästöisillä ja uusiutuvilla energianlähteillä. Siirtyminen vähäpäästöiseen energiajärjestelmään mahdollistaa myös
muiden toimialojen päästöjen vähentämisen yhdistämällä hiilidioksidipäästöttömän sähköntuotannon vihreään vetyyn.

Suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden CO2-ominaispäästöt

Omien toimintojemme muuttaminen hiilineutraaleiksi on yksi strategiamme prioriteeteista. Vuonna 2020 Fortumin koko energiantuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt (Scope 1) olivat 287 gCO2/kWh. Energiantuotannon hiilidioksidipäästömme Euroopassa olivat 188 gCO2/kWh. Nämä luvut sisältävät Uniperin vuoden 2020 toisesta neljänneksestä alkaen. Alla olevassa kaaviossa näkyvät suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden CO2-ominaispäästöt. 

Eurooppalaisten sähköyhtiöiden hiilidioksidiominaispäästöt

 

 

Sustainability report

Kestävä kehitys 2020

Earth globe

CDP Climate change

Climate and resources

Ilmastoon liittyvät mahdollisuudet

Climate and resources

Ilmastoon liittyvät riskit

Low emissions

Case: Vety - innovatiivinen ratkaisu vaikeasti sähköistettävien alojen päästöjen vähentämiseen

Low emissions

Case: Espoo Clean Heat - hiilineutraali kaukolämpö Espooseen 2020-luvulla