Ilmasto

Ilmasto

Toimintaympäristössämme tapahtuvia muutoksia ohjaavat globaalit megatrendit: ilmastonmuutos, teknologiakehitys, aktiiviset asiakkaat ja resurssitehokkuus. Eurooppa pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä, ja Fortum on asettanut ilmastotavoitteensa tämän mukaisesti.

Tuulivoimaa talvimaisemassa

Ilmastonmuutoksen hillintä

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii poliittista sitoutumista ja kunnianhimoisia toimenpiteitä yhteiskunnan eri toimijoilta. Kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä paitsi sähkötoimialalla, myös lämmityksessä, jäähdytyksessä, teollisuudessa ja liikenteessä. Sähköistymisellä hillitään ilmastonmuutosta, kun muita energiamuotoja korvaava sähkö tuotetaan ja toimitetaan vähäpäästöisillä ja uusiutuvilla energianlähteillä. Siirtyminen vähäpäästöiseen energiajärjestelmään mahdollistaa myös
muiden toimialojen päästöjen vähentämisen yhdistämällä hiilidioksidipäästöttömän sähköntuotannon vihreään vetyyn.

Suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden CO2-ominaispäästöt

Omien toimintojemme muuttaminen hiilineutraaleiksi on yksi strategiamme prioriteeteista. Fortumin koko energiantuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt (Scope 1) olivat 312 gCO2/kWh. Euroopan energiantuotantomme hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 231 gCO2/kWh. Alla olevassa kaaviossa näkyvät suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden CO2-ominaispäästöt. 

Suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden hiilidioksidiominaispäästöt 2020
Sustainability report

Kestävä kehitys 2021

Earth globe

CDP Climate change

Climate and resources

Ilmastoon liittyvät mahdollisuudet

Climate and resources

Ilmastoon liittyvät riskit