Yhteiskuntavastuu

Fortum on jo pitkään tehnyt yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa. Vuonna 2020 päätimme määritellä toimintatapamme uudelleen: haluamme työskennellä alueilla, jotka tunnemme parhaiten, ja sitoa toimintamme tiiviisti strategiaamme.

Päätimme hallinnoida yhteiskunnallista toimintaamme yhteiskuntavastuuohjelman (Corporate Social Responsibility, CSR Programme) puitteissa. Ohjelma kattaa Fortumin maailmanlaajuisesti tekemät paikallisyhteisöjä koskevat aloitteet. Ohjelman painopistealueita ovat ilmasto (ympäristö ja vesi), materiaalien revoluutio (kierrätys ja jätteet) ja ihmiset (erityisinä painopisteinä nuoret, lapset ja koulutus).

COVID-19-pandemian aikana ohjelmamme aloitteet ovat keskittyneet ihmisiin, koska pandemia on lisännyt ihmisten avun ja palveluiden tarvetta maailmanlaajuisesti. Vuonna 2020 olemme jo aloittaneet yhteistyön joidenkin tarkoin valittujen organisaatioiden kanssa, ja työ jatkuu useissa Fortumin toimintamaissa.

Tuemme esimerkiksi seuraavia organisaatioita: John Nurmisen Säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Vanhustyön keskusliitto ja Mielenterveyden keskusliitto Suomessa, Regnskogfondet ja Sykehusklovnene Norjassa sekä Maskrosbarn ja Städa Sverige Ruotsissa. 

AU6

Fortumin tuki yhteiskuntavastuualoitteisiin liittyen