Yhteiskuntavastuu

Fortum on jo pitkään tehnyt yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa. Olemme määritelleet toimintatapamme uudelleen: haluamme työskennellä alueilla, jotka tunnemme parhaiten, ja sitoa toimintamme tiiviisti strategiaamme.

Painopistealueet

Päätimme hallinnoida yhteiskunnallista toimintaamme yhteiskuntavastuuohjelman (Corporate Social Responsibility, CSR Programme) puitteissa. Ohjelma kattaa Fortumin maailmanlaajuisesti tekemät paikallisyhteisöjä koskevat aloitteet. Ohjelman painopistealueita ovat ilmasto (ympäristö ja vesi), materiaalien revoluutio (kierrätys ja jätteet) ja ihmiset (erityisinä painopisteinä nuoret, lapset ja koulutus).

Yhteistyöaloitteet

Covid-19-pandemian aikana ohjelmamme aloitteet ovat keskittyneet ihmisiin, koska pandemia on lisännyt ihmisten avun ja palveluiden tarvetta maailmanlaajuisesti. Olemme jo aloittaneet yhteistyön joidenkin tarkoin valittujen organisaatioiden kanssa, ja työ jatkuu useissa Fortumin toimintamaissa.

Tuemme esimerkiksi seuraavia organisaatioita: John Nurmisen Säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Vanhustyön keskusliitto ja Mielenterveyden keskusliitto Suomessa, Regnskogfondet ja Sykehusklovnene Norjassa sekä Maskrosbarn ja Städa Sverige Ruotsissa.

Näin haet Fortumin yhteiskuntavastuualoitetukea

Tukiperusteet

Fortumin yhteiskuntavastuualoitetukea voi hakea alla olevan linkin kautta löytyvällä lomakkeella. Hakemuskäsittelyn jouhevoittamiseksi toivomme, että vastaat lomakkeessa esittämiimme kysymyksiin kuten esimerkiksi millaista näkyvyyttä olette suunnitelleet hankkeessanne Fortumille. 

Huomioithan, että hakemusten tulee täyttää perusvaatimuksemme, jotta voimme ottaa ne käsittelyprosessiimme. Vastaamme kaikille hakemuksen jättäneille. 

Ennen hakemuksen täyttämistä, huomioi seuraavat seikat:

 • Varmistaaksesi hakemuksesi jouhevan käsittelyn kerro meille kaikki pyytämämme yksityiskohdat. Pakolliset kentät ovat merkityt. Emme käsittele vajavaisin tiedoin lähettyjä hakemuslomakkeita. 
 • Verkkolomaketta ei ole mahdollista tallentaa luonnoksena, joten teethän sen kerralla valmiiksi. 
 • Ennenkuin lähetät hakemuslomakkeen meille, varmista, että olet täyttänyt kaikki pyydetyt yksityiskohdat. Hakemusta ei ole mahdollista peruuttaa sen jälkeen, kun se on lähetetty meille. 
 • Hakemuksesi käsittely voi kestää tovin. Saat meiltä vastauksen noin 90 päivän kuluessa. 
 • Fortum toivoo tukihakemuksia yhteiskuntavastuuohjelmamme alueilta: ilmasto (ympäristö ja vesi), kiertotalous (kierrätys ja jätteet) ja ihmiset (erityisinä painopisteinä nuoret, lapset ja koulutus). 

Emme tue:

 • mitään poliittisia aloitteita
 • julkishallintoa (viranomais-, poliisi- tai sotilastahoja)
 • työmarkkinaorganisaatioita
 • kunnallis- tai paikallishallintoa
 • urheilua, jollei sillä ole vahvaa sidosta yhteiskuntavastuuohelmamme teemoihin
 • uskonnollisia aloitteita
 • ääriliikkeita tai yhdistyksiä, jotka käyttävät laittomia, epäeettisiä tai ympäristöä tai turvallisuutta vaarantavia keinoja
 • mitään pelkän logonäkyvyyden vuoksi.

Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille (englanniksi)

Yksityisyyden suoja Fortumilla (englanniksi)