Turvallinen ja innostava työpaikka

Muutos kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää edellyttää uutta suuntaa energiantuotannossa. Tämän muutoksen saamme aikaan yhdessä. Luomme puhtaampaan maailmaan johtavia ratkaisuja, joista työntekijämme voivat olla ylpeitä. Uskomme, että työntekijöidemme osaaminen voidaan virittää huippuunsa motivoivassa työympäristössä, jossa kyseenalaistetaan vanhat toimintatavat. Haluamme olla vastuullinen työnantaja, joka investoi koko henkilöstön turvallisuuteen, kehitykseen ja hyvinvointiin.

Monimuotoisuus keskipisteessä

Edistämme yhdenvertaista kohtelua ja mahdollisuuksien tasa-arvoa työhönotossa, palkkauksessa, koulutuksessa ja urakehityksessä – riippumatta työntekijän etnisestä taustasta, uskonnosta, poliittisista näkemyksistä, sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta, kielestä, sukupuolisesta suuntautumisesta, siviilisäädystä tai vajaakykyisyydestä. Kaikenlainen häirintä on ankarasti kielletty, ja puutumme siihen välittömästi.

Vakituisen henkilöstömme keski-ikä on 42,7 vuotta. Yli 50-vuotiaiden osuus työntekijöistämme on 28 prosenttia.

Olemme mukana vuoden 2019 Equileap Gender Equality Top 100 -arvioinnissa sijalla 50, mikä asemoi meidät yhdeksi sukupuolten tasa-arvon edistämisen edelläkävijäksi globaalisti.

Equileap

Lisäksi olemme mukana EY:n Women in Power and Utilities -indeksissä. Viimeisimmässä monimuotoisuusarvioinnissa sijoituimme maailmanlaajuisesti sijalle 16 ja Euroopassa sijalle seitsemän.

Turvallisuus aina etusijalla

Liiketoimintamme perustana on turvallisuusasioiden erinomainen hoitaminen. Mielestämme kaikki työtapaturmat ovat ehkäistävissä, kun me kaikki otamme vastuun turvallisuudesta. Mahdolliset vaarat tiedostetaan ajoissa ja niiltä suojaudutaan. Hyvä työturvallisuus on ehdoton edellytys tehokkaalle toiminnalle sekä työntekijöidemme että ympäristön kannalta. Turvallisuustavoitteemme ovat yhteisiä, ja päämääränämme on turvallisuuden jatkuva parantaminen.

Olemme onnistuneet saavuttamaan jo hyvän turvallisuustason ja tavoitteenamme on nolla vakavaa työtapaturmaa vuonna 2020. Vuonna 2019 saavutimme merkittäviä parannuksia urakoitsijoiden turvallisuudessa, ja urakoitsijoiden poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus laski. Oman henkilöstömme turvallisuus pysyi edelleen hyvällä tasolla. Vuonna 2019 toiminnassamme tapahtui yksi valitettava vakava tapaturma.

Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja kehitystä

Energia-ala on muuttumassa, ja niin on yhtiömmekin. Haluammekin tukea työntekijöitämme alan megatrendeihin vastaamisessa. Heidän hyvinvointinsa ja työ- ja yksityiselämänsä tasapaino ovat meille tärkeitä, koska juuri ihmiset ovat saaneet aikaan sen, mitä Fortum on nyt ja tulevaisuudessa.

Energise Your Day -hyvinvointiohjelmamme tavoitteena on kannustaa ja rohkaista kaikkia fortumlaisia oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Energise Your Day -ohjelma on käynnissä kaikissa toimintamaissamme.

Avoimen johtajuuden toimintatapamme tukee yksiköiden välistä yhteistyötä ja pyrkii luomaan työympäristön, joka edistää innovointia, joustavuutta ja ketteryyttä.

 

Kiinnostaako työskentely meillä?

Lisätietoa vastuustamme työnantajana