Innovatiivisia ratkaisuja kestävään asumiseen

Puhtaan energian yhtiönä tarjoamme asiakkaillemme sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja, jotka parantavat resurssitehokkuutta. Tavoitteenamme on saada asiakkaamme ja koko yhteiskunta mukaan muutokseen kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja optimaalista resurssitehokkuutta.

Customer Solutioms

Energia- ja resurssitehokkaat ratkaisumme

Olemme Pohjoismaiden suurin sähkönmyyjä ja palvelemme sekä yrityksiä että yksityisasiakkaita. Olemme samalla myös yksi maailman suurimmista lämpöenergian tuottajista ja myyjistä. Sähkön ja lämmön ohella myymme myös kaukokylmää ja maakaasua. Tuotteisiimme kuuluu myös Charge & Drive -palvelu, joka on Pohjoismaiden suurin sähköautojen latausverkosto. Energia- ja resurssitehokkuus ovat energiantuotantomme keskeisiä lähtökohtia. Tarjoamme asiakkaillemme myös energiansäästöratkaisuja.

Fortum ei ole silti pelkkä energiayhtiö. Olemme lisäksi yksi Pohjoismaiden johtavista kiertotalousyrityksistä. Palveluvalikoimamme kattaa ympäristönhallinnan ja materiaalitehokkuuden palveluja, kuten kierrätys-, uudelleenkäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperän puhdistusta ja ympäristörakentamisen palveluja.

Uusiutuvaa ja alkuperätakuumerkittyä sähköä

Yhtiömme on yksi Pohjoismaiden johtavista hiilidioksidipäästöttömän ja alkuperätakuumerkityn sähkön myyjistä. Pystymmekin tarjoamaan yhä useammalle asiakkaallemme uusiutuvaan energiaan perustuvan sähkösopimuksen.

Vuonna 2018 kaikki Suomessa ja Ruotsissa kotiasiakkaillemme myymämme sähkö oli hiilidioksidipäästötöntä vesi-, tuuli, aurinko- tai ydinvoimaa. Sähkön alkuperä varmennettiin sähkön alkuperätakuilla. Osa tuotannosta on lisäksi saanut yleiseurooppalaisen ympäristöjärjestöjen EKOenergia-merkinnän ja Ruotsissa Bra Miljöval -merkinnän.

Tyytyväiset asiakkaat ovat meille tärkeitä

Asiakastyytyväisyys on etusijalla strategiamme toteutuksessa ja liiketoimintamme kasvattamisessa. Olemmekin asettaneet konsernillemme tavoitteet asiakastyytyväisyydelle ja maineelle. Mittaamme laajan One Fortum -kyselymme avulla vuosittain asiakkaidemme ja sidosryhmiemme tyytyväisyyttä sekä yhtiömme maineen muutoksia ja näihin vaikuttaneita syitä. 

Vuonna 2018 asiakastyytyväisyytemme oli hyvä kaikilla muilla liiketoiminta-alueilla paitsi sähkön vähittäismyynnissä suurasiakkaille sekä sähköautojen latausratkaisuissa kuluttajille ja yrityksille. Kyselymme tulokset osoittavat selvästi, että energiayhtiöltä halutaan nykyisin myös neuvoja ja lisäpalveluita.

CS1

Palveluja kestävään asumiseen

CS1

Palveluja kestävän liiketoiminnan tueksi