Henkilöstö & yhteiskunta

Haluamme olla vastuullinen työnantaja ja tarjota turvallisen työpaikan kaikille fortumlaisille ja urakoitsijoillemme. Tyytyväiset asiakkaat ovat Fortumille tärkeä menestystekijä. Käymme aktiivista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja pyrimme löytämään tasapainon sidosryhmien erilaisten odotusten välillä.