Henkilöstö & yhteiskunta

Haluamme olla vastuullinen työnantaja ja tarjota turvallisen työpaikan kaikille fortumlaisille ja urakoitsijoillemme. Tyytyväiset asiakkaat ovat Fortumille tärkeä menestystekijä. Käymme aktiivista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja pyrimme löytämään tasapainon sidosryhmien erilaisten odotusten välillä.

Lue lisää sosiaalisesta vastuustamme kestävän kehityksen raportista 2019 Lue lisää

Lue henkilöstöstä ja yhteiskunnasta

Case-tarinat

CS1

Ota yhteyttä kestävän kehityksen tiimiin,