Eettisellä toiminnalla kohti muutosta

Uskomme, että tinkimättömän rehellinen ja eettinen liiketoiminta on yksi menestyksen tärkeimmistä tekijöistä. Alan johtavana toimijana noudatamme lakeja, toimimme vastuullisesti ja huolehdimme liiketoimintamme eettisyydestä kaikessa toiminnassamme.

Eettiset liiketoimintakäytäntömme

Arvomme, Toimintaohjeemme (Code of Conduct) ja Toimintaohjeemme palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) määrittävät, miten kohtelemme muita, harjoitamme liiketoimintaa ja huolehdimme yhtiömme omaisuudesta sekä miten edellytämme tavaran- ja palveluntoimittajiemme ja liiketoimintakumppaneidemme toimivan.

Toimintaohjeemme mukaisesti meillä on nollatoleranssi korruptiota ja petoksia kohtaan emmekä anna lahjoituksia poliittisille puolueille tai poliittiseen toimintaan, uskonnollisille järjestöille, viranomaisille, kunnille tai paikallishallinnolle.

Arvomme

Uteliaisuus

Kyseenalaistamme nykytilan ja etsimme rohkeasti uusia mahdollisuuksia puhtaamman maailman rakentamiseksi. Energia-alan muutoksen johtaminen vaatii meiltä uteliaisuutta, jatkuvaa oppimista ja yhteistyötä uusien ratkaisujen luomiseksi.

Vastuullisuus

Meillä on vahva vastuuntunto. Kannamme vastuumme sekä omasta toiminnastamme että vaikutuksestamme yhteiskuntaan. Rakennamme kestäviä ratkaisuja, jotka pohjautuvat sidosryhmiemme ymmärtämiseen. Emme tingi turvallisuudesta.

Rehellisyys

Uskomme avoimuuteen. Toimimme eettisesti ja kerromme avoimesti niin haasteistamme kuin saavutuksistamme. Noudatamme kaikessa Toimintaohjettamme. Emme suvaitse selän takana toimimista.

Kunnioitus

Arvostamme toisiamme ja sidosryhmiämme, kuten asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme. Monimuotoinen ja osallistava yrityskulttuuri kannustaa meitä hyödyntämään koko osaamistamme.

Toimintaohjeemme

Toimintaohjeemme palvelun- ja tavarantoimittajille

Määräystenmukaisuuden varmistaminen ja riskien hallinta

Liiketoimintaamme kohdistuvat määräysten noudattamiseen liittyvät riskit (compliance-riskit) liittyvät mahdolliseen lahjontaan tai korruptioon, petokseen ja kavallukseen, lainsäädännön tai yhtiön ohjeiden noudattamatta jättämiseen, eturistiriitatilanteisiin, yhtiön omaisuuden epäasialliseen käyttämiseen sekä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena työskentelemiseen.

Compliance-riskien hallinta on kiinteä osa liiketoimintojamme. Tunnistamme, arvioimme ja raportoimme keskeiset compliance-riskit sekä niihin liittyvät toimenpiteemme vuosittain. Käytämme samaa toimintatapaa myös kestävään kehitykseen liittyvien riskien hallinnassamme.

Kaikilla sidosryhmillämme on käytettävissään SpeakUp-kanava ympäristöasioihin, työoloihin ja ihmisoikeusrikkomuksiin liittyvien epäilyjen raportointiin.

Modern Slavery Statement

Tuemme Iso-Britannian Modern Slavery Act 2015 -laissa määriteltyjä periaatteita ja tuomitsemme käytännöt, jotka ovat lain vastaisia.  Edellytämme liiketoimintakumppaneidemme toimivan vastuullisesti ja noudattavan Fortumin Toimintaohjetta sekä Toimintaohjetta palvelun- ja tavarantoimittajille. Varmistamme periaatteidemme ja Toimintaohjeidemme noudattamisen sisäisillä seuranta- ja raportointikäytännöillä sekä toimittaja-arvioinneilla.

Maksamme veromme vastuullisesti

Yhtiöllämme on paikallista verotettavaa toimintaa yli 15 maassa. Maksamme veromme aina siinä maassa, jossa liiketoimintamme sijaitsee ja jossa tulos syntyy, paikallisten normaalien säännösten mukaisesti.

Maakohtaisen verotuksen raportoinnista on tullut tärkeä aihe kansainvälisessä ja kotimaisessa julkisessa ja poliittisessa keskustelussa. Julkisen maakohtaisen verotuksen raportoinnin tavoitteena on ehkäistä niin sanottua aggressiivista verosuunnittelua. Julkaisemme verojalanjälkemme vuosittain. Tässä raportissa kerromme maakohtaisten verojen lisäksi noudattamistamme periaatteista, riskien hallinnasta ja muista seikoista, jotka ovat tarpeen verojalanjälkemme ymmärtämiseksi. Olemme julkaisseet myös Fortum Oyj:n hallituksen hyväksymät veroasioiden hoidossa noudatettavat periaatteet.

Toimintaamme vaikuttavat sekä verolakien muutokset että veroviranomaisten verolainsäädännön tulkintamuutokset. Tavoittelemme liiketoiminnan kannalta kokonaisuutena yksinkertaisia ja kustannustehokkaita ratkaisumalleja niin, että verotuksesta huolehditaan kestävällä tavalla. Keinotekoisia tai muuten aggressiivisia ratkaisumalleja ei käytetä – toimintamme on ehdottoman laillista ja rehellistä.

Verotuksen periaatteet (Tax principles for Fortum Group, in English)

Raportoi Toimintaohjeemme rikkomiseen liittyvästä väärinkäytöksestä

Lue lisää verojalanjäljestämme 2019