Fortum-konserni Venäjällä

Kokoamme tälle sivulle viimeisimmät tiedot Venäjän toiminnoistamme.

wind power park

Fortum seuraa tiiviisti Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamaa kehitystä, joka on lisännyt geopoliittisia jännitteitä sekä yleistä epävarmuutta ja riskejä toimintaympäristössä. Yhtiö noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja säännöksiä, mukaan lukien pakotteita, ja valmistautuu erilaisiin skenaarioihin.

Ajankohtaista

Kuten 21.9.2022 tiedotettiin, Fortum on sopinut myyvänsä koko Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle. Lue lisää sopimuksesta Fortum ja Uniper-sivuilta. 

Fortum ilmoitti maaliskuun alussa, ettei yhtiö tee uusia investointipäätöksiä Venäjällä, eikä myönnä uutta rahoitusta venäläisille tytäryhtiöilleen. Myöskään Uniper ei tee uusia investointeja Venäjälle. Ilmoitimme 12.5.2022 valmistautuvamme vetäytymään hallitusti Venäjältä ensisijaisena vaihtoehtonamme Fortumin Venäjän toimintojen mahdollinen myynti. Lisäksi olemme myös tehneet päätöksiä korvataksemme venäläisiä polttoaineita muissa toimintamaissamme.

Tietoa Fortumin toimista vastauksena sotaan Ukrainassa.

Fortum-konserni Venäjällä:

Fortumilla on yli 60 vuoden kokemus Venäjällä toimimisesta. Kuten muillakin päämarkkinoillamme, liiketoimintamme keskittyy sähkön ja lämmön tarjoamiseen asiakkaillemme, jotka ovat tuotannostamme riippuvaisia. Lisäksi olemme rakentaneet Venäjälle yhteisyritystemme kanssa yli 1 GW tuuli- ja aurinkovoimaa.

Myös tytäryhtiöllämme Uniperilla on voimalaitoksia Venäjällä: Uniperin venäläisellä tytäryhtiöllä Uniprolla on viisi voimalaitosta, joiden yhteenlaskettu sähköntuotantokapasiteetti on 11,3 GW. Laitokset sijaitsevat Keski-Venäjällä, Uralin alueella ja Länsi-Siperiassa.

Kuten 21.9.2022 tiedotettiin, Fortum on sopinut myyvänsä koko Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle. Lue lisää sopimuksesta Fortum ja Uniper-sivuilta.

Tällä hetkellä meillä on yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa Venäjällä noin 7 000 työntekijää ja 12 voimalaitosta, jotka ovat venäläisten tytäryhtiöidemme omistuksessa. Yhtiöissä on venäläinen johto, ja ne toimivat ainoastaan Venäjällä. Tuotannossa käytetään pääasiassa venäläistä maakaasua. Kuluvan vuoden (2022) jälkeen vain yksi laitoksista käyttää polttoaineenaan hiiltä.

Vuonna 2021 Venäjän toiminnot muodostivat 20 prosenttia yhtiömme vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Fortumin Russia-divisioonan laitokset Venäjällä: Fortumin Russia-liiketoimintayksiköllä on Venäjällä seitsemän voimalaitosta Uralin alueella ja Länsi-Siperiassa. Laitosten yhteenlaskettu sähköntuotantokapasiteetti on 4,7 gigawattia (GW) ja lämmöntuotantokapasiteetti 7,6 GW. Kuudessa laitoksessa tuotetaan sekä sähköä että lämpöä, ja yhdessä tuotetaan ainoastaan sähköä.

Tuuli- ja aurinkovoima: Fortumin viime vuosina tekemät investoinnit Venäjälle ovat keskittyneet uusiutuvan energian kehittämiseen. Tällä hetkellä meillä on yhteisyritystemme kanssa yhteensä noin 3,4 GW:n uusiutuvan energian portfolio Venäjällä. Käytössä olevaa kapasiteettia on yli 1 GW, loppuosa on rakennus- tai kehittämisvaiheessa.

Vuonna 2018 käyttöön otettu 35 MW:n tuulipuistomme Uljanovskissa oli Venäjän ensimmäinen tuulipuisto. Tällä hetkellä Fortumilla ja sen yhteisyrityksillä on Venäjällä 14 käytössä olevaa tuulipuistoa. Lisäksi Fortumilla on Venäjällä kolme aurinkovoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 35 MW.

Kaasutoimitukset Eurooppaan

Fortumin tytäryhtiö Uniper on Euroopan suurimpia maakaasun tuojia, ja sen rooli energian toimitusvarmuuden tarjoajana etenkin Saksassa on keskeinen. Kuten 21.9.2022 tiedotettiin, Fortum on sopinut myyvänsä koko Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle. Lue lisää sopimuksesta Fortum ja Uniper-sivuilta. 

Polttoainehankinnat Venäjältä (päivitetty 10.8.2022)

Ukrainan sodan vuoksi etsimme vaihtoehtoja Venäjältä hankittavalle polttoaineelle.

Suomessa emme osta fossiilisia polttoaineita, pellettiä tai biomassaa Venäjältä voimalaitoksillemme Espoossa ja Meri-Porissa.

Loviisan voimalaitokselle hankimme polttoaineen tällä hetkellä venäläiseltä TVEL-yhtymältä. Sopimus on voimassa nykyisten käyttölupien ajan eli vuosiin 2027 ja 2030 saakka. Voimalaitoksella on polttoainetta varastossa hyvin, jopa pariksi vuodeksi. Julkistimme 3.3.2022 päätöksemme hakea Loviisan voimalaitokselle uutta käyttölupaa vuoteen 2050 saakka. Samalla käynnistetään kilpailutus polttoaineen hankinnasta.

Saksassa Uniper on ilmoittanut, ettei se tee uusia pitkäaikaisia hankintasopimuksia venäläisten kaasutoimittajien kanssa. Uniper lisää LNG:n tuontia Eurooppaan ja on käynnistänyt uudestaan LNG-terminaalin suunnittelun Saksan Wilhelmshaveniin. Uniper etsii myös vaihtoehtoja venäläiselle hiilelle koska hiilentuonti Venäjältä tullaan lopettamaan EU:n ja Iso-Britannian sanktioiden ja tuontikieltojen mukaisesti. 

Russia-liiketoimintayksikkömme luopuu hiilen käytöstä vuoden 2022 loppuun mennessä

Allekirjoitimme heinäkuussa 2021 sopimuksen hiiltä käyttävän Argayashin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen (CHP) myymisestä Rosatomin tytäryhtiölle AO JSC Rusatom Smart utilities (JSC RSU). Argayashin myynti ja Tšeljabinskin CHP-2 -laitoksen asteittainen hiilen käytön lopettaminen mahdollistavat sen, että Russia-liiketoimintayksikkömme luopuu hiilen käytöstä vuoden 2022 loppuun mennessä ja vuosittaiset hiilidioksidipäästömme laskevat noin kaksi miljoonaa tonnia.

Tietokonenäytöt voimalaitoksen valvomossa

Faktalaatikko

  • Fortumin sähköntuotantokapasiteetti (30.9.2021) Venäjällä on 4,7 gigawattia (GW) ja lämmöntuotantokapasiteetti 7,6 GW
  • Vuonna 2020 Fortumin sähköntuotanto Venäjällä oli 28,6 TWh ja lämmöntuotanto 17,1 TWh
  • Unipron sähköntuotantokapasiteetti on 11,3 GW. Vuonna 2021 Unipron sähköntuotanto oli yhteensä 43,2 TWh
  • 2,7 GW yhteensä 13,2 GW:n kapasiteetista saa korotettuja kapasiteettimaksuja CSA-sopimuksiin perustuen.
Energy production

Voimalaitoksemme

Tutustu voimalaitoksiimme