Fortum Suomessa

Fortum on Suomen johtava energiayhtiö. Suomessa liiketoimintamme keskittyy puhtaaseen sähköntuotantoon, kaukolämpöön ja -jäähdytykseen, sähkönmyyntiin ja tulevaisuuden älykkäisiin ratkaisuihin. Tarjoamme lisäksi asiantuntijapalveluita energiayhtiöille ja energiaintensiiviselle teollisuudelle. Fortum työllistää Suomessa noin 2400 henkilöä, ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa.

leppikoski vesivoimalaitos

Energiantuotanto

Vesivoima

Fortumilla on Suomessa yhteensä 33 omaa tai yhteisomistuksessa olevaa vesivoimalaitosta, joiden sähköntuotantokapasiteetti on 1 553 MW (2021). Omistamamme vesivoimalaitokset sijaitsevat Oulujoen vesistössä (yksitoista vesivoimalaitosta) ja Vuoksen vesistössä (kaksi vesivoimalaitosta). Lisäksi Fortumilla on 20 yhteisomistuksessa olevaa vesivoimalaitosta yhdessä Kemijoki Oy:n kanssa.

Lue lisää vesivoimastamme.

Tutustu Oulujokeen.

Tutustu Vuokseen.

Lue lisää toimistamme vesivoiman ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Ydinvoima

Fortum omistaa ydinvoimalan Loviisassa. Loviisan voimalaitoksen ykkösyksikkö, otettiin käyttöön vuonna 1977 ja kakkosyksikkö vuonna 1980. Vuonna 2021 Loviisan tuotanto oli 8,2 TWh eli yli 10 % koko Suomen sähköntuotannosta.

Haimme keväällä 2022 uutta käyttölupaa Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmille yksiköille vuoden 2050 loppuun saakka. Samalla haimme myös lupaa käyttää Loviisan nykyisellä voimalaitosalueella sijaitsevaa matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta vuoden 2090 loppuun saakka.

Fortum on myös Olkiluodon ydinvoimalaitoksen osaomistaja.

Lue lisää ydinvoimasta.

Tutustu Loviisan ydinvoimalaitokseen.

Lue lisää Loviisan voimalaitoksen ydinturvallisuudesta.

Tuulivoima

Fortum omistaa Kalaxin tuulipuiston yhdessä Energy Infrastructure Partnersin (EIP) kanssa. Tuulipuisto on ollut toiminnassa vuodesta 2020 lähtien. Kalaxin tuulipuiston kokonaiskapasiteetti on 90 MW ja sen vuosituotanto on yli 300 000 MWh.

70 prosenttia sen tuottamasta uusiutuvasta tuulivoimasta myydään suoraan suomalaiselle energiayhtiölle Nesteelle pitkäaikaisella sopimuksella.

Lue lisää Kalaxin tuulipuistosta.

Lisäksi Fortumilla on rakennusvaiheessa olevat tuulipuistot Pjelax-Bölen ja Kristinestad Norrin alueilla. Tuulipuistojen rakentaminen käynnistyi tammikuussa 2022. Tuulipuistot arvioidaan otettavan käyttöön viimeistään vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

Suunnittelemme myös tuulivoimahanketta Kajaaniin Katajamäen hankealueelle. Hankkeen osalta suunnittelutyö on vielä kesken.

Tutustu Pjelax-Bölen ja Kristinestad Norrin rakenteilla oleviin tuulipuistoihin.

Tutustu Katajamäen tuulivoimahankkeeseen.

Lue lisää tuulivoimasta.

Kaukolämpö ja -kylmä

Fortum tuottaa kaukolämpöä ja -kylmää ja myy sitä teollisuus- ja yksityisasiakkailleen. Fortumilla on sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset Espoossa ja Riihimäellä. Fortum ja Espoon kaupunki ovat sitoutuneet hiilineutraaliin kaukolämmöntuotantoon Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella toimivassa kaukolämpöverkossa 2020-luvulla. Välitavoitteena on kivihiilestä luopuminen vuoden 2025 aikana. Tämä hiilineutraaliushanke on nimeltään Espoo Clean Heat.

Lue lisää Espoo Clean Heatista.

Fortumilla on myös osaomistus CHP-laitoksesta Naantalissa.

Fortum kehittää myös uusia lämmöntuotantotapoja, kuten avointa kaukolämpöä, jossa asiakkaiden tuottamaa lämpöä hyödynnetään kaukolämpöverkostossa (esim. datakeskukset).

Tutustu yhä puhtaampaan kaukolämpöön.

Kuluttajaliiketoiminta

Fortum on yli 2 miljoonalla asiakkaalla Pohjoismaiden suurin sähkön vähittäismyyntiyhtiö. Kuluttajaliiketoiminnassamme myymme sähköä sekä muita tuotteita ja palveluita kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Lisäksi ylläpidämme Fortum Charge & Drive sähköauton latauspalvelua.

Suomessa kaikki kuluttaja-asiakkaille toimittamamme sähkö on tuotettu ilman CO2-päästöjä.

Kiertotalousratkaisut

Fortumin Recycling & Waste -liiketoiminta tarjoaa Suomessa jätteiden kierrätys- ja jätehuoltopalveluja akkumateriaaleille, kotitalousmuovipakkauksille, tuhkalle ja metalleille. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa vastuullisia jätehuoltoratkaisuja ja varmistamme arvokkaiden materiaalien kierrätyksen ja haitallisten aineiden poistamisen kierrosta. Tavoitteenamme on muuttaa jäte mahdollisuuksien mukaan uudeksi raaka-aineeksi ja pitää se kierrossa ja hyödynnettävissä yhä uudelleen.

Lue lisää kierrätys- ja jäteratkaisuistamme.

Maakohtaiset tietopaketit

Tietoa toimin­ta­mais­tamme

Lue toimintamaistamme