ForTheDoers-blogi

Yhteistyötä vastuullisuuden saralla poikkeusolosuhteissa

Ulla Rehell  |  25 maaliskuu 2022

Fortumin vuoden 2021 kestävän kehityksen raportointi on valmistunut. Koen tärkeäksi tarkastella poikkeuksellisen vuoden tapahtumia sekä Fortumin ja Uniperin välistä vastuullisuusyhteistyötä. Arvioimme yhdessä kummankin yhtiön vastuullisuuden olennaiset teemat ja hyödynsimme työssä yhteisiä menetelmiä. Nämä teemat ovat pääosin samoja, mutta niissä on myös hienoisia eroja. Tämä johtuu muun muassa eroista toiminnoissamme ja yhteiskunnallisen keskustelun painopisteissä eri maissa.

green nature

Vuosi 2021 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin Uniper yhdisteltiin Fortumiin tytäryhtiönä. Voimme nyt hyödyntää konsernin vastuullisuusdataa keskeisissä tunnusluvuissa yhden tietojärjestelmän kautta. Fortumilla on konsernina hyvä valmius vastata kasvaviin raportointivelvoitteisiin. Esimerkkejä ovat EU-taksonomia sekä yhtiöiden vastuullisuusraportointia koskevan uuden direktiivin mukanaan tuomat vaatimukset.

Olemme tyrmistyneitä ja surullisia Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Sekä Fortum että Uniper ovat kertoneet geopoliittisen tilanteen seurauksena tehdyistä liiketoimintaa koskevista päätöksistä. Energian puhtautta, kohtuuhintaisuutta ja toimitusvarmuutta koskevassa yhtälössä on uusi muuttuja – omavaraisuus. Meidän on otettava tämä huomioon kaikkialla Euroopassa edistäessämme energiasiirtymää.

Tilanteen vakavuudesta johtuen me kaikki tunnemme tarvetta auttaa. Ukrainalaiset tarvitsevat humanitaarista apua. Fortum-konsernin Punaiselle ristille tekemällä lahjoituksella tuetaan sekä hätäapua Ukrainassa että naapurimaihin paenneita pakolaisia.

Hiilestä luopuminen etenee, ilmastotavoitteet kattavat koko arvoketjun

Vuoden 2020 notkahduksen jälkeen energiankulutus kasvoi markkina-alueillamme vuonna 2021, kun talous elpyi ja yhteiskunnat sopeutuivat koronapandemiaan. Sähkönjakelun turvaamiseksi Saksan viranomaiset edellyttivät, että hiiltä käyttävää varavoimaa otettiin käyttöön. Tämän ja elpyneen talouden sekä Euroopan ja Venäjän kasvaneen fossiiliperäisen sähköntuotannon seurauksena suorat Scope 1 -päästömme kasvoivat.

Ilmastotavoitteemme pysyvät kuitenkin ennallaan. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius Euroopan tuotannossamme jo vuonna 2035 ja kaikissa toiminnoissamme viimeistään vuonna 2050 Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Määrittelimme myös uuden tavoitteen epäsuorien Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle. Tällä on suuri merkitys päästöjemme kokonaismäärän kannalta. Mielestäni tämä on merkittävä edistysaskel ilmastotyössämme.

Hiilestä luopuminen edistyy hyvin. Vajaan vuoden aikana olemme ilmoittaneet kuuden hiilivoimalaitoksen nopeutetusta käytöstä poistamisesta Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Fortum vähentää hiiltä käyttävää tuotantokapasiteettia noin 8 GW:lla vuoteen 2030 mennessä. Energiasiirtymä ja hiilineutraalius ovat riippuvaisia puhtaasta energiasta ja kaasusta, kuten vedystä.

Lisäksi vahvistamme ja kasvatamme hiilidioksidipäästötöntä sähköntuotantoa. Tavoitteenamme on rakentaa uutta uusiutuvan energian kapasiteettia 1,5–2 GW vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2021 aikana julkistimme Uniperin kanssa ensimmäisen yhteisen tuulivoimahankkeemme Suomessa, jonka kapasiteettitavoite on 380 MW. Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum voitti Intiassa kahden aurinkovoimahankkeen oikeudet, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 800 MW.

Luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti, on yksi vastuullisuutemme olennaisista teemoista. Asetimme vuodelle 2021 ensimmäisen konsernitason biodiversiteettitavoitteemme ja lisäsimme sisäistä viestintää aihepiiristä. Saavutimme biodiversiteettitavoitteen ja toteutimme 13 merkittävää vapaaehtoista toimenpidettä, jotka parantavat lajien elinolosuhteita ja vahvistavat populaatioita. Vuonna 2022 tavoitteenamme on kehittää tieteeseen perustuva strategia konsernin toimintojen ja uusien hankkeiden luonnon monimuotoisuuden kannalta olennaisten vaikutusten mittaamiseksi ja parantamiseksi.

Huolehdimme fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista

Ilokseni voin todeta, että energiantuotannossamme ei ole ollut pandemiasta johtuvia katkoksia, eikä operatiivisen turvallisuuden ylläpitämisessä ole ollut haasteita. Keskityimme edelleen työntekijöidemme fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tukemiseen poikkeusolosuhteissa. Tuimme tiimejä ja esihenkilöitä erityisesti virtuaalisessa työskentelyssä. Hybridityömallin käyttöönottoon sisältyi yli 800 esihenkilön ja työntekijän koulutus ja valmennus.

Lisäksi aloimme yhtenäistää keskeisiä turvallisuusprosesseja yhdessä Uniperin kanssa. Fortum otti käyttöön uudet Turvallisuuden perussäännöt (Safety Ground Rules). Ne parantavat henkilöstön tietoisuutta turvallisuudesta huolehtimisen tärkeydestä.

Monimuotoisuus ja osallisuus ovat ehdottoman tärkeitä Fortumin pitkän tähtäyksen menestykselle kaikilla markkina-alueillamme. Boston Consulting Groupin ja YK:n UN Women -tasa-arvojärjestön tekemä monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja osallisuuskysely osoitti, että meillä on kehittämisalueita. Olemme kuitenkin ottaneet myös edistysaskelia. Fortum oli paras suomalainen pörssiyhtiö European Women on Boards (EWoB) -järjestön sukupuolten tasa-arvoa kuvaavassa indeksissä (Gender Diversity Index), jossa ylsimme sijalle 22/668. Lisäksi Fortum paransi suomalaisyrityksistä eniten ylimmän johdon sukupuolten välistä tasa-arvoa. Voimme olla ylpeitä tästä saavutuksesta.

Fortumin kestävän kehityksen raportti on saatavilla englanninkielisenä verkkosivuillamme.

Ulla Rehell

Ulla Rehell

Vice President, Sustainability
Puhelin: 050 383 9426
ulla [piste] rehell [ät] fortum [piste] com

Blog

ForTheDoers-blogi

Customer oriented

ForTheDoers-bloggarit