ForTheDoers-blogi

Vesivoima turvaa pohjoismaisen energian tuotantovarmuuden

Michael Vann 22 kesäkuu 2022, 10:50

Vesivoiman merkitys on Pohjoismaissa nyt suurempi kuin ehkä koskaan aiemmin, kun energian huoltovarmuus on noussut kevään aikana puheenaiheeksi Ukrainan sodan ja laajemman geopoliittisen tilanteen vuoksi. Euroopan maat etsivät nyt kuumeisesti vaihtoehtoja öljyn ja kaasun tuonnille ja uusivat energiastrategioitaan turvatakseen energian saatavuuden. Pohjoismaiden tilanne on kuitenkin hieman erilainen, sillä meiltä löytyy luotettavaa ydin- ja vesivoimaa sekä yhä enemmän aurinko- ja tuulivoimaa. Mikä parasta, kaikki nämä tuotantomuodot ovat hiilidioksidipäästöttömiä pohjoisilla leveysasteillamme.

Nordic hydro power

Vesivoimalla on keskeinen rooli energiasiirtymässä

Vesivoimalla on erityisen iso rooli energiahuollon turvaamisessa niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä vesivoimalla tuotetun sähkön määrää voidaan nopeasti säätää vastauksena muutoksiin energian tarpeessa.

Vesivoima on avainasemassa energiasiirtymän edetessä. Pidemmällä aikavälillä vesivoima tasapainottaa tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon säästä johtuvaa heilahtelua ja mahdollistaa niiden tuotannon kasvattamisen huoltovarmuudesta tinkimättä. Lisäksi vesivoima tukee energiajärjestelmän joustavuutta ja auttaa ylläpitämään sähköverkon tasapainoa. Vesivoima mahdollistaa myös ainutlaatuisen energian varastointiratkaisun, sillä järviin voidaan säilöä pitkäksi aikaa valtavat määrät vettä, jota voidaan muuntaa vesivoimalaitoksilla tarpeen vaatiessa energiaksi.

Jatkuvaa kehitystyötä vesivoiman uudistamiseksi

Parannamme ja kehitämme jatkuvasti omistamiamme vesivoimalaitoksia. Olemme hiljattain esimerkiksi asentaneet käytettyjä, Teslan valmistamia, autoakkuja Ruotsin Forshuvudin voimalaitokselle, ja hyödynnämme akkuja entistä enemmän muillakin laitoksillamme. Akkujen ja vesivoiman yhdistelmällä tehostetaan yhä enemmän vesivoiman roolia sähköverkon tasapainon tukijana, sillä tällaisen yhdistelmän ansiosta vesivoima kykenee vastaamaan yhä nopeammin muutoksiin sähkön tarpeessa. Nopeamman säätökyvyn merkitys kasvaa nyt koko ajan enemmän, sillä vesivoiman täytyy mahdollistaa sääriippuvaisen tuotannon kasvattamista.

Digitalisaatiosta puhutaan nyt paljon, eikä vesivoima ole poikkeus. Vesivoiman kannalta digitalisaatio tarkoittaa muun muassa tuotannon parempaa optimointia datan avulla ja edistynyttä vesivoimalaitosten kunnonvalvontaa, jolla pyritään havaitsemaan mahdollisia ongelmia ennen kuin niistä kehkeytyy tuotantoon vaikuttavia vikoja. Kummallakin kehitysaskeella varmistetaan, että energiajärjestelmässä on aina saatavilla vesivoimaa.

Toimet ovat vain yksittäisiä esimerkkejä tavoista, joilla kehitämme vesivoimaa pitkäjänteisesti vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Vesivoiman tulevaisuuden tarkastelu pitkällä aikavälillä tuntuu meille luontevalta, sillä vanhimmat omistamamme vesivoimalaitokset ovat tuottaneet yhteiskunnalle vesivoimaa jo yli 100 vuoden ajan. Jatkuvalla kehitystyöllä varmistamme, että laitokset jatkavat tuotantoaan myös seuraavan vuosisadan ajan.

Vesivoiman tuotanto vaatii tasapainottelua eri tarpeiden välillä

Vaikka vesivoimalla on tärkeä rooli tuuli- ja aurinkovoiman mahdollistajana, vaikuttaa se samalla myös vesistöjen ekologiaan. Arvioimme jatkuvasti vaikutuksiamme ympäristöön ja kehitämme keinoja tasapainottaaksemme vesivoiman tuotannon tarpeet ympäristön tilan parantamisen kanssa. Toteutimme viime vuonna vapaaehtoisia luonnon monimuotoisuuden edistämiseen tähtääviä projekteja, joilla pyrimme kohentamaan luonnon tilaa voimalaitostemme lähialueilla.

Tänä vuonna jatkamme työtä erityisesti luonnon monimuotoisuuden osalta. Keskustelemme aiheesta jatkuvasti keskeisten paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmiemme kanssa. Esimerkiksi Ruotsissa toimimme vesivoimalupien tarkistamisesta tehdyn kansallisen suunnitelman mukaisesti, jossa tavoitteena on parantaa vesiluonnon tilaa. Meillä on myös suuri kunnia toimia yhtenä omistajana vesivoimalupien tarkistamisesta tehtyä kansallista suunnitelmaa tukevassa Vattenkraftens Miljöfondissa (”vesivoiman ympäristörahasto”). Rahasto on 10 miljardin ruotsin kruunun eli noin 1 miljardin euron arvoinen.

Yhdessä kohti vesivoiman tulevaisuutta

Aloitin Fortumin pohjoismaisen vesivoimatuotannon johtajana melkein vuosi sitten. Viimeiset pari vuotta olen työskennellyt keskittyen vesivoimaan. On valtava etuoikeus päästä työskentelemään energia-alalla näin tärkeän asian parissa. Osana yhteistä vesivoimatiimiämme – jossa yhdistyy Fortumin ja Uniperin pohjoismaiset vesivoimatoiminnot – käytämme ja kunnossapidämme nyt kaikkiaan 190:ää vesivoimalaitosta Ruotsissa ja Suomessa.

Meillä työskentelee joukko sitoutuneita ja intohimoisia vesivoima-alan ammattilaisia, jotka jakavat tietoa ja ideoita varmistaakseen, että pohjoismainen vesivoima säilyy jatkossakin vakaana ja luotettavana päästöttömän energian lähteenä. Suuntaamme kohti tulevaisuutta ja kehitämme vesivoimaa ottamalla kaiken irti digitalisaation tuomista valtavista mahdollisuuksista.

Michael Vann

Vice President, Hydro
michael [piste] vann [ät] fortum [piste] com

Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla

Tutustu vesivoimaan Fortumilla
Blog

ForTheDoers-blogi

Blogin etusivulle