ForTheDoers-blogi

Uusi EU-sääntely edistää akkumateriaalien kierrätystä

Tero Holländer 09 joulukuu 2022, 09:24

Kestävän ja innovatiivisen akkuteollisuuden luominen on yksi EU:n tavoitteista. Sen saavuttaakseen EU:n komissio uudistaa parhaillaan akkuihin liittyvää sääntelyä. Liikenteen sähköistymisen, uusiutuvan energian lisääntymisen ja voimistuneen kiertotalousajattelun myötä tarvitaan uusi viitekehys, jossa huomioidaan alan ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset akkujen koko elinkaaren ajalta.

battery recycling

Me Fortumilla otamme uuden akkusääntelyn ilolla vastaan, sillä se edistää akkujen kierrätystä ja soveltaa kiertotalouden periaatteita paljon aiempaa laajemmin. Akkujen kierrätysliiketoiminnalle sääntelyssä keskeistä on lisätty velvoite käyttää uusissa akuissa tietyn prosenttiosuuden verran kierrätettyä materiaalia. Tämä luo uudet markkinat vastuullisille akkumateriaaleille, mitä odotamme innolla.

On kuitenkin olemassa saatavuuteen liittyvä haaste. Varhaisessa vaiheessa uuden sääntelyn tultua voimaan käytetyistä akuista saatava kierrätysmateriaali ei vielä riitä kattamaan vaadittua osuutta kaikissa uusissa akuissa. Tämä tarkoittaa, että meidän on löydettävä muita materiaalilähteitä, esimerkiksi kaivannaisteollisuuden tuotantojätteestä.

”Urban mining” eli kaupunkien jätevirtojen hyödyntäminen ja arvokkaiden raaka-aineiden talteenotto vanhasta kaatopaikkajätteestä tarjoavat mahdollisuuksia palauttaa kriittisiä raaka-aineita käyttöön. Näen merkittävää potentiaalia sekä tässä että tuotantojätteen hyödyntämisessä. Akkusääntelyn lopullinen muoto jää nähtäväksi, mutta toivon, että myös EU tunnistaa tämän potentiaalin. Jätteen lähde, oli kyse sitten valmistavan teollisuuden tai kuluttajien tuottamasta jätteestä ja tulee se akuista tai muista tuotteista, ei saisi olla määrittävä tekijä. Jos kyse on kierrätetystä jätteestä, materiaalin tulisi kelvata täyttämään vaaditut kriteerit kierrätetylle materiaalille.

Tehokas ja kestävä kierrätys edellyttää selkeitä sääntöjä

Uudistettu akkusääntely yhdessä uuden jätelainsäädännön kanssa voi selkeyttää kierrätyksen sääntöjä koko Euroopassa. Tällä hetkellä on olemassa erilaisia tulkintoja esimerkiksi käytetyistä akuista syntyvän jätteen kuljettamisesta maiden välillä.

Haluaisimme, että Euroopassa syntynyt akkujäte myös kierrätettäisiin Euroopassa. Näin pystyisimme paremmin tarkkailemaan prosessien laatua ja varmistamaan, että akut kierrätetään tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Tämä ei suinkaan ole itsestään selvää – käytössä on yhä vanhoja kierrätyslaitoksia, joissa käytetään paljon hiilidioksidipäästöjä tuottavia polttoprosesseja. Fortumin prosessi on suunniteltu siten, että pieni hiilijalanjälki ja korkea talteenottoaste ovat olleet keskeisiä tavoitteita. Meille on tärkeää voida sanoa, että materiaalimme on otettu talteen kestävästi – ja että prosessit on myös optimoitu turvallisuuden kannalta.

Akkujen kierrätys kehittyy samassa tahdissa uusien akkujen kehityksen kanssa. Me Fortumilla jatkamme myös prosessiemme kehittämistä uudenlaisten akkujen ja kemikaalien tullessa markkinoille. Tavoitteemme on olla merkittävä eurooppalainen toimija akkumateriaalien kierrätyksessä. Luomme ympäristöystävällisempiä ratkaisuja uusien teknologioiden avulla ja teemme näin kiertotalouden periaatteista todellisuutta.

tero holländer

Tero Holländer

Head of Business Line, Batteries
tero [piste] hollander [ät] fortum [piste] com

Blog

ForTheDoers-blogi