ForTheDoers-blogi

Tulevaisuutta rakentamassa: miten tukea innovaatioita kaikilla tasoilla – ja miksi?

Mervi Hynönen  |  04 lokakuu 2021, 15:35

Maailman muuttuessa yhä nopeammin ja nopeammin myös uusia ideoita ja teknologioita nousee jatkuvasti esiin. Pelkkä ajan tasalla pysyminen ei riitä, vaan haluamme Fortumissa olla innovaation aallonharjalla rakentamassa parempaa tulevaisuutta. Siksi käytämme aikaa ja resursseja innovaatioiden tukemiseen, niin sisäisten kuin ulkoistenkin kumppanien kanssa.

Tulevaisuutta rakentamassa: miten tukea innovaatioita kaikilla tasoilla – ja miksi?

Me Fortumilla olemme tehneet kovasti töitä innovaatiokulttuurin rakentamiseksi ja vahvistamiseksi. Meille on tärkeää, että luovaan ajatteluun ja uuden ideointiin kannustetaan joka tasolla ja kaikissa toiminnoissa. Olemme luoneet prosessit, joiden avulla tunnistamme, tuemme ja kehitämme innovaatioita aivan alkuvaiheista aina kaupallistettuihin tuotteisiin ja palveluihin saakka.

  1. Olemme asettaneet innovaatiotoiminnalle neljä tavoitetta:
  2. tutkia ja pilotoida uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja, joiden avulla luodaan näkemystä tulevaisuudesta
  3. varmistaa Fortumin uusiutuminen ja uudet kasvumahdollisuudet, jotta voimme menestyä myös jatkossa
  4. rakentaa uutta, merkittävää kasvuliiketoimintaa yhdessä liiketoimintayksiköidemme kanssa tai erillisinä startup-yrityksinä
  5. edistää innovaatiokulttuuria ja kyvykkyyksiä tehdä kokeiluja Fortumissa.

Kun innovaatio alkaa löytää muotoaan, siihen liittyvä työ voidaan organisoida sisäiseen startupiin. Yhtiössä toimiva Growth Board myöntää rahoitusta kriteerit täyttäville startupeille. Vuonna 2020 perustimme Valkea Growth Clubin katto-organisaatioksi, jonka alla sisäiset startupit voivat tehdä yhteistyötä, saada ulkoista rahoitusta ja kasvaa.

Valkea kiihdyttää Pohjois-Euroopassa, Valo Ventures globaalilla kentällä

Valkea on käytännössä kiihdyttämö, joka auttaa sisäisiä startupeja toimimaan enemmän ulkoisten startupien kuin Fortumin liiketoimintayksiköiden tavoin. Saadakseen rahoitusta idealla on oltava merkittävää liiketoimintapotentiaalia, ja sen on liityttävä Fortumin strategiaan. Painopisteitä ovat muun muassa kiertotalous, teollisuuden hiilestä irtautuminen ja sähköistäminen, energiajärjestelmän joustavuus ja energiantuotannon toimintatehokkuus. Liiketoiminnan on oltava skaalautuvaa, ja digitaaliset ratkaisut ovat etusijalla pääomaa runsaasti sitoviin keksintöihin nähden. Olemme myös ryhtyneet kartoittamaan investointimahdollisuuksia ulkoisiin startupeihin. Tavoitteemme on luoda tasapainoinen mutta kunnianhimoinen portfolio.

Valkealla on tällä hetkellä portfoliossaan kahdeksan startupia. Se tukee niitä toteuttamalla pilottihankkeita, auttaa kehittämään liiketoimintastrategioita ja -suunnitelmia, tarjoaa koulutusta esimerkiksi tuotekehityksessä ja osallistuu myyntipuheiden valmisteluun ulkoisille sijoittajille. Maria 01 -kampus Helsingissä tarjoaa startupeille innostavat työtilat ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Valkea toimii Pohjois-Euroopassa, mutta keksintöjä syntyy toki myös muualla maailmassa. Valo Ventures on Fortumin kumppani, joka sijoittaa ulkoisiin startupeihin laajemmalla maantieteellisellä otannalla. Yhdysvaltain Piilaaksossa toimiva Valo Ventures toimii siltana globaalin, kansainvälisten sijoittajien tukeman startup-ekosysteemin ja Valkean pääosin pohjoismaisten innovaatiopiirien välillä. Valkea työskentelee yhtiöiden kanssa niiden vasta aloittaessa toimintaansa, kun taas Valo Ventures investoi jonkin verran kehittyneempiin startupeihin. Valkea ja Valo Ventures tekevät tiivistä yhteistyötä ja vaihtavat säännöllisesti ideoita ja oppeja.

Innovaatiokulttuuri joka toiminnossa

Kaikkea Fortumin innovaatiotoimintaa ei ole organisoitu startupeihin. Kannustamme ideoimaan uutta myös vuotuisella innovation boot camp -kilpailulla, jossa kaikki fortumlaiset voivat jakaa ideoitaan. Kilpailuun osallistuu yleensä noin 150 mielenkiintoista ideaa. Viisi parasta päätyy boot campissa tapahtuvaan jatkokehitykseen ja ne esitellään Fortumin ylimmästä johdosta koostuvalle tuomaristolle. Voittaja saa rahoitusta ja mahdollisuuden edetä pilottihankkeeksi.

Meillä on myös uusille ajatuksille omistettu Innovation & Venturing -tiimi. Se tekee yhteistyötä liiketoimintayksiköiden kanssa pureutuen niiden haasteisiin, vetää työpajoja ja etsii yhdessä ratkaisuja. Vaikka meistä onkin tärkeää, että innovaatioille on oma yksikkö, haluamme kuitenkin, että innovointia tapahtuu kaikissa yksiköissä ja toiminnoissa. Idean ei aina tarvitse olla suuri ja mullistava – pienillä arjen parannuksilla voi myös olla tuntuva vaikutus.

Mitä varten tätä tehdään?

Miksi sitten panostamme näin vahvasti startupeihin ja innovaatioihin? Energia-ala on valtavassa muutostilassa taistellessaan ilmastonmuutoksen globaalia haastetta vastaan, ja murros vain kiihtyy. Kuten strategiassamme sanotaan, haluamme vauhdittaa tätä muutosta. Tämä tarkoittaa, että meidän on nähtävä, mihin olemme menossa – niin pitkälle eteenpäin kuin mahdollista. Tuemme innovointia monin tavoin yhtiön sisällä, mutta myös ekosysteemissä, jossa toimimme, kumppanien ja investointien kautta. Yhteistyö startupien ja oppilaitosten kanssa on esimerkki avoimen innovaation lähestymistavasta, jota Fortum pitää suuressa arvossa.

Hiilidioksidin poiston markkinapaikka Puro.earth on hyvä esimerkki onnistuneesta kumppanuudesta. Kehitimme ensin liikeidean avoimen innovaation periaatteilla. Jo parissa vuodessa Puro pääsi vauhtiin, ja siitä tuli merkittävä brändi kasvavalla markkinalla, joka keskittyy hiilidioksidin poistoon ilmakehästä. Koska skaalausvaiheeseen tarvittiin maailmanluokan kumppani, myimme osuuden yhtiöstä pörssioperaattori Nasdaqille ja nyt kehitämme Puroa yhdessä eteenpäin. Tänä päivänä Purolla on vahva vaikutus uuteen markkinaan, joka kehittää hiilinieluja globaalisti. Yhtiö on kehittänyt täysin uuden liiketoimintamallin vastaamaan valtavaan maailmanlaajuiseen kysyntään.

Tästä innovaatiotyössämme on kyse: villien ideoiden muuttamisesta liiketoiminnaksi, joka tuottaa arvoa paitsi omistajilleen ja asiakkailleen, myös koko yhteiskunnalle. Jos haluat tietää lisää tai tehdä yhteistyötä kanssamme, tutustu toimintamalliimme osoitteessa www.fortum.com/about-us/our-company/fortum-startup-collaboration ja ota yhteyttä!

Mervi Hynönen

Mervi Hynönen

VP Innovation and Venturing

Customer oriented

ForTheDoers-bloggarit

Blog

ForTheDoers-blogi

Contact by email

Tilaa ForTheDoers-uutiskirje

Tilaa nyt

Uusimmat blogikirjoitukset ja artikkelit sähköpostiisi